Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Låssmedstjänster med tillhörande material 2019-03-22 98395000: Locksmith services
44500000: Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs
2019-04-23
2 days left
VS-materiel 2019-03-28 44115200: Plumbing and heating materials
2019-04-29
8 days left
Avfallskärl 2019 2019-04-03 39221220: Dishes
2019-05-06
15 days left
Verksamhetssystem för socialtjänsten, vård och omsorg 2019-04-08 35710000: Command, control, communication and computer systems
2019-05-16
25 days left