Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tekniska konsulter VVS samt Styr och Övervakning 2019-02-04 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71300000: Ingenjörstjänster
2019-03-06
11 dagar kvar
Bjästahallen, Brand- och utrymningslarm 2019-02-07 31625000: Inbrotts- och brandlarm
45312100: Installation av brandlarmssystem
45312000: Installation av larmsystem och antenner
2019-03-07
12 dagar kvar
Mellanlagingshall för avfall 2019-02-08 45000000: Anläggningsarbete
45210000: Byggnadsanläggning
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
2019-03-12
17 dagar kvar