Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ramavtal Rivning, 2018-02-07 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2018-03-26
3 dagar kvar
Byggentreprenad Kv.Gösen 2018-02-22 45232411: Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2018-04-02
10 dagar kvar
Marksanering Kv. Flädern Oxelösund 2018-03-19 45112340: Marksanering
2018-04-12
20 dagar kvar