Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ramavtal Finaniell leasing 2017-07-05 66114000: Finansiell leasing
2017-09-06
15 dagar kvar
Totalentreprenad Kv. Humlen Etapp 3 2017-08-16 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45262690: Renovering av byggnader
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2017-09-07
16 dagar kvar