Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Färjetrafik Åva-Jurmo 2020-2024 2019-12-18 Ålands landskapsregering 60610000: Ferry transport services
2020-02-27
2 days left
Neptunigatan 17, ombyggnad och renovering 2020-02-03 Landskapets fastighetsverk 45000000: Construction work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000: Building construction work
45300000: Building installation work
2020-02-28
3 days left
Eldriven personbil 2020-02-17 Ålands landskapsregering 34110000: Passenger cars
2020-03-03
7 days left
Nybyggnad av besökscenter i Bomarsund 2020-02-18 Landskapets fastighetsverk 71300000: Engineering services
71320000: Engineering design services
2020-03-05
9 days left
Östernäsvägen - ombyggnad av VAD-ledningar och gata 2020-02-20 Mariehamns stad 45000000: Construction work
2020-03-05
9 days left
Nybyggnad av Ekholms bostadsområde på Föglö 2020-02-14 Föglö Kommun 45000000: Construction work
45100000: Site preparation work
2020-03-06
10 days left
Ommålning av Doktorsvillans fasader 2020-02-21 Mariehamns stad 50000000: Repair and maintenance services
2020-03-09
13 days left
Avfallshämtning i fyrfackskärl från egnahemshus, flerbostadshus och verksamheter 2020-02-01 Ålands Miljöservice 90511200: Household-refuse collection services
2020-03-09
13 days left
Förnyande av yttertak, gamla ladugården, Jomala gård 2020-02-11 Landskapets fastighetsverk 45261000: Erection and related works of roof frames and coverings
2020-03-09
13 days left
Företagshälsovård 2020-02-18 Ålands omsorgsförbund 85147000: Company health services
2020-03-10
14 days left
Upphandling av kontorsmaterial 2020-02-05 Ålands hälso- och sjukvård 30190000: Various office equipment and supplies
2020-03-12
16 days left
Upphandling av kontorsmaterial 2020-02-05 Ålands landskapsregering 30190000: Various office equipment and supplies
2020-03-12
16 days left
Upphandling av kontorsmaterial 2020-02-05 Ålands Polismyndighet 30190000: Various office equipment and supplies
2020-03-12
16 days left
Slåtter inom landskapets vägområde 2020-2021 på fasta Åland och Vårdö 2020-02-13 Ålands landskapsregering 77310000: Planting and maintenance services of green areas
2020-03-13
17 days left
Upphandling av skafferi- och torrvaror för Mariehamns stad 2020-02-17 Mariehamns stad 15800000: Miscellaneous food products
15893000: Dry goods
2020-03-18
22 days left
Färjetrafik Enklingelinjen 2020-2023 2020-02-10 Ålands landskapsregering 60610000: Ferry transport services
2020-03-26
30 days left