Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
RFI - Körkortsregister 2020-05-26 Åda Ab 72211000: Programming services of systems and user software
72230000: Custom software development services
2020-06-09
3 days left
Ny bro över strömmen mellan Karlby och Finnö, Kökar 2020-04-17 Ålands landskapsregering 45220000: Engineering works and construction works
45221000: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221100: Construction work for bridges
45221110: Bridge construction work
2020-06-11
5 days left
Installation av ny utebelysning på Jomala gård 2020-05-27 Landskapets fastighetsverk 45310000: Electrical installation work
2020-06-15
9 days left
Skolmöbler till Ytternäs skola (kompletterande) 2020-06-05 Mariehamns stad 39000000: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39160000: School furniture
2020-06-15
9 days left
Avfallshämtning i fyrfackskärl från egnahemshus, flerbostadshus och verksamheter 2020-05-22 Ålands Miljöservice 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
2020-06-19
13 days left
Inköp och leverans av nya fyrfackskärl 2020-05-22 Ålands Miljöservice 44616200: Waste drums
2020-06-19
13 days left
Inköp och leverans av begagnade fyrfackskärl 2020-05-22 Ålands Miljöservice 44616200: Waste drums
2020-06-19
13 days left
Inköp och leverans av avfallskärl 2020-05-22 Ålands Miljöservice 44616200: Waste drums
2020-06-19
13 days left
Jomala Gård - Nya skolan - VVS-projektering - Ombyggnad ventilation 2020-06-04 Landskapets fastighetsverk 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
2020-06-22
16 days left
Upphandling av skolskjuts till tandvården skolåret 2020-2021 2020-05-28 Ålands hälso- och sjukvård 60120000: Taxi services
2020-07-01
25 days left
Upphandling av konsulttjänster för verksamhets- och processutveckling 2020-06-03 Ålands hälso- och sjukvård 79421200: Project-design services other than for construction work
2020-07-03
27 days left
Blåbärsstigen dränering 2020-06-04 Ålands omsorgsförbund 45111240: Ground-drainage work
2020-07-09
33 days left