Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Eldriven skåpbil 2023-11-28 Ålands landskapsregering 34136000: Vans
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34100000: Motor vehicles
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
2023-12-05
Today
Bollhalla, fastgjutning av hoppgrop 2023-11-30 Mariehamns stad 50000000: Repair and maintenance services
50700000: Repair and maintenance services of building installations
2023-12-14
9 days left
Ålands lyceum, ombyggnad kök 2023-11-06 Landskapets fastighetsverk 45000000: Construction work
45300000: Building installation work
45310000: Electrical installation work
45330000: Plumbing and sanitary works
45400000: Building completion work
45430000: Floor and wall covering work
45440000: Painting and glazing work
45450000: Other building completion work
2023-12-15
10 days left
Inköp av kalciumklorid 2024-2027 + option 2028 2023-11-16 Ålands landskapsregering 34927100: Road salt
2023-12-18
13 days left
VVS-upphandling för om- och tillbyggnad av KHS 2023-11-28 SÅHD (Södra Ålands högstadiedistrikt) 45214200: Construction work for school buildings
45214220: Secondary school construction work
45330000: Plumbing and sanitary works
45331000: Heating, ventilation and air-conditioning installation work
2023-12-18
13 days left
Upphandling av leasingkontrakt för vårdsängar till äldreomsorgen i Mariehamns stad 2023-12-05 Mariehamns stad 33192000: Medical furniture
33192120: Hospital beds
33192130: Motorised beds
66000000: Financial and insurance services
2023-12-26
21 days left
Upphandling av analystjänster för PAPA och HPV prover 2023-12-04 Ålands hälso- och sjukvård 85145000: Services provided by medical laboratories
2023-12-27
22 days left
IT-konsulttjänster 2023-11-26 Åda Ab 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72130000: Computer-site planning consultancy services
72220000: Systems and technical consultancy services
2024-01-08
34 days left