Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Ramavtal Sanering och miljöinventering 2017-06-20 Skellefteå Industrihus AB 45262660: Asbestsaneringsarbete
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
42924720: Saneringsutrustning
90650000: Avlägsnande av asbest
2017-08-22
I dag
Ramavtal Sanering och miljöinventering 2017-06-20 Skellefteå kommun 45262660: Asbestsaneringsarbete
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
42924720: Saneringsutrustning
90650000: Avlägsnande av asbest
2017-08-22
I dag
Tomtebo - VA-ledningar och avloppspumpstation 2017-07-29 Vakin 45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
2017-08-22
I dag
Pistmaskin 2017-07-19 Malå kommun 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
2017-08-23
I morgon
Transformator Tannbergsskolan 2017-07-10 Lycksele kommun 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
45317200: Elinstallation av transformatorer
45317000: Övriga elinstallationsarbeten
31214000: Ställverk
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-08-24
2 dagar kvar
Skellefteå Biogas – Överföringsledning Kv. Fabriken 2017-06-07 Skellefteå kommun 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231200: Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
2017-08-24
2 dagar kvar
Skellefteå Biogas – Gasanläggning för biogas 2017-06-09 Skellefteå kommun 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
44161100: Gasledningar
2017-08-24
2 dagar kvar
Byggmaterial 2017-06-22 Umeå kommun 44190000: Diverse byggmaterial
2017-08-24
2 dagar kvar
Trafikutredning Norra Ön 2017-06-28 Umeå kommun 71311000: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
2017-08-24
2 dagar kvar
Livsmedel Butik Norsjö kommun 2017-06-26 Norsjö Kommun 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 AB Bostaden i Umeå 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Vakin 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Nordmalings kommun 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Bjurholms kommun 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Vindelns kommun 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Robertsfors Kommun 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Umeå kommun 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Ergonomiska produkter 2017-06-30 Umeå Energi AB 30237290: Handledsstöd för tangentbord
2017-08-25
3 dagar kvar
Lokalvård Nydalahöjd och Tomtebo 2017-06-28 AB Bostaden i Umeå 90900000: Städning och renhållning
2017-08-28
6 dagar kvar
Onlineutbildning för Office programvaror 2017-06-15 Umeå kommun 48517000: IT-programvara
2017-08-28
6 dagar kvar
     
123456