Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Nybyggnation av matsal och storkök 2024-05-17 Malå kommun 45000000: Construction work
45300000: Building installation work
45310000: Electrical installation work
45320000: Insulation work
45330000: Plumbing and sanitary works
45400000: Building completion work
45214200: Construction work for school buildings
45212000: Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
2024-06-26
Tomorrow
Färdtjänst Vännäs kommun 2024-05-28 Umeå kommun 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
2024-06-26
Tomorrow
Färdtjänst Vindelns kommun 2024-05-28 Umeå kommun 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
2024-06-27
2 days left
Hjälpmedelssystem för vård och omsorg 2024-04-26 Umeå kommun 48517000: IT software package
35710000: Command, control, communication and computer systems
2024-06-28
3 days left
IT konsulttjänster 2024-06-12 Skellefteå Kraft AB 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72100000: Hardware consultancy services
72200000: Software programming and consultancy services
72300000: Data services
72400000: Internet services
72500000: Computer-related services
72600000: Computer support and consultancy services
72700000: Computer network services
72800000: Computer audit and testing services
72900000: Computer back-up and catalogue conversion services
2024-06-28
3 days left
Grus, makadam och sand inkl/exkl transport 2024-05-28 Lycksele kommun 14212200: Aggregates
14210000: Gravel, sand, crushed stone and aggregates
2024-07-01
6 days left
Yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna samt vuxenutbildning, teoretiska kurser på distans 2024-05-30 Umeå kommun 80000000: Education and training services
80500000: Training services
80521000: Training programme services
80530000: Vocational training services
2024-07-01
6 days left
Lastväxlare till Liljaskolan i Vännäs 2024-05-30 Umeå kommun 34100000: Motor vehicles
34140000: Heavy-duty motor vehicles
2024-07-01
6 days left
Lastbil med skåp till Liljaskolan i Vännäs 2024-06-02 Umeå kommun 34100000: Motor vehicles
34140000: Heavy-duty motor vehicles
2024-07-01
6 days left
Butiksavtal för oregelbunda inköp 2024-06-04 Skellefteå kommun 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
2024-07-04
9 days left
Elektrisk fjärrstyrd frontrotoklippare med släpvagn 2024-06-18 Umeå kommun 16311000: Lawnmowers
16311100: Lawn, park or sports-ground mowers
16000000: Agricultural machinery
2024-07-04
9 days left
Lastbilssläpvagn tippkärra 2024-06-18 Umeå kommun 34100000: Motor vehicles
34140000: Heavy-duty motor vehicles
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34223300: Trailers
2024-07-04
9 days left
Ångenerator 2024-06-18 Umeå kommun 42000000: Industrial machinery
34220000: Trailers, semi-trailers and mobile containers
34300000: Parts and accessories for vehicles and their engines
34100000: Motor vehicles
34144000: Special-purpose motor vehicles
34144400: Road-maintenance vehicles
2024-07-04
9 days left
Krossning och siktning av brännbart avfall på Degermyran 2024-06-05 Skellefteå kommun 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
2024-07-05
10 days left
Avfallsbehandling av verksamhets- och hushållsavfall 2024-06-05 Skellefteå kommun 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
2024-07-05
10 days left
Anläggningsarbeten i Dorotea Kommun 2024-06-13 Dorotea kommun 45000000: Construction work
2024-07-13
18 days left
Lastmaskin 2024-06-21 Umeå kommun 16700000: Tractors
34100000: Motor vehicles
34144710: Wheeled loaders
2024-07-22
27 days left
Skogliga tjänster 2024-05-28 Skellefteå Kraft AB 77000000: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77200000: Forestry services
2024-08-02
38 days left
RTU 2024-04-29 Skellefteå Kraft AB 32500000: Telecommunications equipment and supplies
2024-08-02
38 days left
Ombyggnation, renoveringsåtgärder spill- och dagvattenledning Mariehemsvägen 2024-06-19 Vakin 45231300: Construction work for water and sewage pipelines
2024-08-13
49 days left
     
123456