Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Processtöd för vård och omsorg 2018-01-26 Umeå kommun 48000000: Programvara och informationssystem
35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
2018-02-23
I dag
Besiktning av ledningsstolpar 2018-02-02 Umeå Energi AB 44212225: Ledningsstolpar
44212224: Stolpar för luftledningar
44212226: Elstolpar
2018-02-23
I dag
Snöröjning och sandning enskilda vägar Södra 2018-02-05 Skellefteå kommun 90620000: Snöröjning
45000000: Anläggningsarbete
2018-02-23
I dag
Industritomt Hedensbyn 2018-02-12 Skellefteå Kraft AB 45000000: Anläggningsarbete
2018-02-26
3 dagar kvar
Grönyteskötsel Fastighet Södra, Västra och Östra 2018-01-25 Umeå kommun 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 Region Västerbotten 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 AB Bostaden i Umeå 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 Vakin 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 Vindelns kommun 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 Umeå kommun 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Bemanningstjänster administration 2018-01-26 Umeå Energi AB 79630000: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79610000: Personalförmedling
2018-02-26
3 dagar kvar
Elledbussar och laddstationer för Umeå stad 2019 2018-02-12 Umeå kommun 34144910: Elbussar
2018-02-27
4 dagar kvar
Utrustning och installation Lycksele flygplats 2018-02-01 Lycksele kommun 45317000: Övriga elinstallationsarbeten
45314000: Installation av telekommunikationsutrustning
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
34960000: Flygplatsutrustning
2018-02-27
4 dagar kvar
Vägstål och tillbehör 2018-02-07 Skellefteå kommun 14622000: Stål
2018-02-27
4 dagar kvar
UPS Umeå kommun 2018-02-01 Umeå kommun 31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
2018-02-28
5 dagar kvar
Lastbilstransport, Logistik 2018-02-09 Umeå Energi AB 60181000: Uthyrning av lastbilar med förare
60180000: Uthyrning av fordon för godstransport med förare
2018-02-28
5 dagar kvar
Takentreprenad i Bureå 2017-12-15 Skebo 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45211000: Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
2018-02-28
5 dagar kvar
Trygghetslarm Särskilt boende Vindelns kommun 2018-01-31 Vindelns kommun 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
32571000: Kommunikationsinfrastruktur
32510000: Trådlös telekommunikationsutrustning
45312000: Installation av larmsystem och antenner
35121700: Larmsystem
2018-02-28
5 dagar kvar
Trygghetslarm Särskilt boende Vindelns kommun 2018-01-31 Umeå kommun 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
32571000: Kommunikationsinfrastruktur
32510000: Trådlös telekommunikationsutrustning
45312000: Installation av larmsystem och antenner
35121700: Larmsystem
2018-02-28
5 dagar kvar
VA-material 2018-02-02 Vakin 45223000: Byggnads- och anläggningsarbeten
2018-02-28
5 dagar kvar
     
12345