Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Remiss UPPHANDLING AV SAKKUNNIGA TILL DE KOMMUNALA REVISORERNA I LYCKSELE KOMMUN 2019-06-14 Lycksele kommun 79210000: Accounting and auditing services
79211000: Accounting services
79212000: Auditing services
79200000: Accounting, auditing and fiscal services
2019-07-26
5 days left
Årsavtal driftentreprenad yttre skötsel 2019-06-12 Skebo 77300000: Horticultural services
90510000: Refuse disposal and treatment
45236230: Flatwork for gardens
90620000: Snow-clearing services
2019-07-29
8 days left
Affärsutvecklare Uminova Innovation 2019-06-05 Umeå kommun 79410000: Business and management consultancy services
2019-08-06
16 days left
Vinterunderhåll Gator,vägar, GC-väg och parkeringar 2019-07-10 Malå kommun 90620000: Snow-clearing services
2019-08-09
19 days left
Hyra Timmerbil (begagnad)-2 2019-07-05 Lycksele kommun 34100000: Motor vehicles
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34140000: Heavy-duty motor vehicles
2019-08-12
22 days left
Schaktfri förläggning (borrning), Universitetet Ålidhem, Umeå Energi Elnät AB 2019-06-18 Umeå Energi AB 43200000: Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
45262212: Trench sheeting work
45120000: Test drilling and boring work
45255500: Drilling and exploration work
45262200: Foundation work and water-well drilling
76340000: Core drilling
2019-08-13
23 days left
Konsult projektingenjör, Elkraft (2) 2019-06-28 Umeå Energi AB 71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
71541000: Construction project management services
71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-08-13
23 days left
Kommunikations- och marknadsföringstjänster 2019-06-18 Norsjö Kommun 79340000: Advertising and marketing services
2019-08-14
24 days left
Bredbandsutbyggnad, Skeppsvik, Ostnäs, Ivarsboda, (del av) 2019-06-20 Umeå Energi AB 32000000: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
45231000: Construction work for pipelines, communication and power lines
51300000: Installation services of communications equipment
45317000: Other electrical installation work
45000000: Construction work
43200000: Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
2019-08-14
24 days left
Drivmedel Bjurholms Kommun 2019-07-05 Bjurholms kommun 09132100: Unleaded petrol
09134210: Diesel fuel (0,2)
2019-08-15
25 days left
Vidareutveckling av verktyg för samskapande kunskaps- och innovationsprocesser 2019-07-16 Regionförbundet Västerbottens Län 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79411100: Business development consultancy services
2019-08-15
25 days left
Vidareutveckling av verktyg för samskapande kunskaps- och innovationsprocesser 2019-07-16 Umeå kommun 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79411100: Business development consultancy services
2019-08-15
25 days left
Utveckling och implementering av integrerat och målstyrtsamverkans- och samhandlingsstöd inom ramen för det regionala främjandet 2019-07-19 Regionförbundet Västerbottens Län 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79411100: Business development consultancy services
2019-08-15
25 days left
Utveckling och implementering av integrerat och målstyrtsamverkans- och samhandlingsstöd inom ramen för det regionala främjandet 2019-07-19 Umeå kommun 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79411100: Business development consultancy services
2019-08-15
25 days left
Nytt labb på Tuvan 2019-06-19 Skellefteå kommun 45210000: Building construction work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2019-08-16
26 days left
Renovering av bostadshus, Målet 1 2019-06-17 AB Bostaden i Umeå 45300000: Building installation work
2019-08-16
26 days left
Företagshälsovård 2019-06-13 Bjurholms kommun 85147000: Company health services
2019-08-19
29 days left
Företagshälsovård 2019-06-13 Vindelns kommun 85147000: Company health services
2019-08-19
29 days left
Företagshälsovård 2019-06-13 Vännäs Kommun 85147000: Company health services
2019-08-19
29 days left
Företagshälsovård 2019-06-13 Umeå kommun 85147000: Company health services
2019-08-19
29 days left
     
123