Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
vinterunderhåll enskilda vägar och delsträckor 2020-06-24 Malå kommun 34143000: Winter-maintenance vehicles
90620000: Snow-clearing services
2020-07-22
18 days left
Vinterunderhåll enskilda vägar 2020-06-24 Norsjö Kommun 90620000: Snow-clearing services
34143000: Winter-maintenance vehicles
2020-07-22
18 days left
Färdtjänst Bjurholm 2020-06-28 Bjurholms kommun 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
2020-07-31
27 days left
Färdtjänst Bjurholm 2020-06-28 Umeå kommun 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
2020-07-31
27 days left
Krossning och siktning av avfall 2020-05-27 Skellefteå kommun 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
2020-08-04
31 days left
Ombyggnad av gator och ledningar - Gustav Garvares gata 2020-06-10 Vakin 45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
2020-08-04
31 days left
Grusmaterial 2020-06-22 Dorotea kommun 14210000: Gravel, sand, crushed stone and aggregates
2020-08-05
32 days left
Beläggnings- och justeringsarbeten 2020-06-22 Dorotea kommun 45000000: Construction work
2020-08-05
32 days left
Västra Erikslid Etapp 1, ombyggnad av gata 2020-06-02 Skellefteå kommun 45000000: Construction work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000: Construction, foundation and surface works for highways, roads
2020-08-07
34 days left
Mobil hamnkran på hjul 2020-06-11 Skellefteå kommun 42414110: Harbour cranes
2020-08-10
37 days left
Utförande av terminalbyggnad, projekt industrispår med öppen terminal, Nordmalings kommun 2020-06-09 Nordmalings kommun 45213251: Industrial units construction work
2020-08-11
38 days left
Ombyggnation Stadshuset ABW etapp II 2020-06-04 Skellefteå kommun 45000000: Construction work
45400000: Building completion work
45454000: Restructuring work
2020-08-14
41 days left
Nyckelskåp med digital identifiering. 2020-07-03 Umeå Energi AB 39141300: Cabinets
44421600: Safe-deposit lockers
2020-08-14
41 days left
Konsuttjänst Förstudie termisk destruering av avloppsslam 2020-06-18 Umeå Energi AB 71241000: Feasibility study, advisory service, analysis
79314000: Feasibility study
2020-08-14
41 days left
Ramavtal grävning och förläggning av fiberkanalisation 2020-07-03 Norsjö Kommun 45231600: Construction work for communication lines
2020-08-16
43 days left
Ramavtal fibersvetsning och fiberblåsning 2020-07-03 Norsjö Kommun 45231000: Construction work for pipelines, communication and power lines
51300000: Installation services of communications equipment
45000000: Construction work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
32000000: Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
32562300: Optical-fibre cables for data transmission
32561000: Fibre-optic connections
2020-08-16
43 days left
RFI Request For Information, avseende uppföljning och kontroller av bränsleleveranser 2020-06-08 Umeå Energi AB 31224500: Terminals
45221117: Weighbridge construction work
48000000: Software package and information systems
60000000: Transport services (excl. Waste transport)
2020-08-17
44 days left
Projektledare systemstöd elavtal 2020-07-03 Umeå Energi AB 72220000: Systems and technical consultancy services
48000000: Software package and information systems
48480000: Sales, marketing and business intelligence software package
71356000: Technical services
72246000: Systems consultancy services
2020-08-18
45 days left
2 stycken 40 MVA krafttransformatorer 145/11.5 kV 2020-05-20 Umeå Energi AB 31100000: Electric motors, generators and transformers
45317200: Electrical installation work of transformers
51111000: Installation services of electric motors, generators and transformers
2020-08-18
45 days left
Plockanalys 2020-06-25 Nordmalings kommun 71313000: Environmental engineering consultancy services
71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
2020-08-19
46 days left
     
1234