Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Lyftplattformar i lyftschakt, Dåva 2 2021-11-09 Umeå Energi AB 45262400: Structural steel erection work
42400000: Lifting and handling equipment and parts
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45262800: Building extension work
45340000: Fencing, railing and safety equipment installation work
51511100: Installation services of lifting equipment
2021-12-01
Today
Balning Avfall 2021-11-08 Umeå Energi AB 90500000: Refuse and waste related services
2021-12-01
Today
Service av badanläggningar 2021-10-19 Umeå kommun 50000000: Repair and maintenance services
2021-12-06
5 days left
Planeringsverktyg SÄBO 2021-11-15 Vilhelmina kommun 48000000: Software package and information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2021-12-06
5 days left
Annonsering - samhällsinformation och marknadsföring 2021-11-15 Skelleftebuss AB 79340000: Advertising and marketing services
2021-12-06
5 days left
Annonsering - samhällsinformation och marknadsföring 2021-11-15 Skellefteå kommun 79340000: Advertising and marketing services
2021-12-06
5 days left
Ramavtal för montage och hyra av byggnadsställningar 2021-11-04 Umeå Energi AB 45262120: Scaffolding erection work
44212310: Scaffolding
44212315: Equipment for scaffolding
44212317: Scaffolding structures
45262110: Scaffolding dismantling work
2021-12-07
6 days left
Ombyggnation del av Petrus-Laestadius väg 2021-11-17 Umeå kommun 45000000: Construction work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000: Engineering works and construction works
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
2021-12-07
6 days left
Utbildningssamordnare Årliga utbildningar Umeå Energi 2021-11-19 Umeå Energi AB 79632000: Personnel-training services
80500000: Training services
80540000: Environmental training services
80522000: Training seminars
80511000: Staff training services
80330000: Safety education services
2021-12-09
8 days left
Nytt gruppboende Blomstergården 1 2021-11-04 Umeå kommun 45000000: Construction work
45100000: Site preparation work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45300000: Building installation work
45400000: Building completion work
2021-12-09
8 days left
Anläggning VA-ledning vatten - Örträsk 2021-11-15 Lycksele Avfall och Vatten AB 45231300: Construction work for water and sewage pipelines
45332300: Drain-laying work
2021-12-10
9 days left
Anläggning VA-ledning vatten - Örträsk 2021-11-15 Lycksele kommun 45231300: Construction work for water and sewage pipelines
45332300: Drain-laying work
2021-12-10
9 days left
Busk- och slyröjning av vägområden 2021-11-13 Skellefteå kommun 45000000: Construction work
45111220: Scrub-removal work
2021-12-13
12 days left
Entreprenad Bergvärmepumpsanläggningar (inklusive installation) till Ersmark ridhus och Naturbruksgymnasiet 2021-11-15 Skellefteå kommun 42511110: Heat pumps
45300000: Building installation work
2021-12-13
12 days left
Digitala lås 2021-11-12 Umeå kommun 44521110: Door locks
44521120: Electronic security lock
48000000: Software package and information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
85300000: Social work and related services
2021-12-13
12 days left
Brandbil stor tankbil 2021-11-12 Umeå kommun 34144000: Special-purpose motor vehicles
34144210: Firefighting vehicles
2021-12-13
12 days left
Konsulentstödda familjehem, barn och unga 2021-11-09 Nordmalings kommun 85000000: Health and social work services
2021-12-13
12 days left
Konsulentstödda familjehem, barn och unga 2021-11-09 Bjurholms kommun 85000000: Health and social work services
2021-12-13
12 days left
Konsulentstödda familjehem, barn och unga 2021-11-09 Vindelns kommun 85000000: Health and social work services
2021-12-13
12 days left
Konsulentstödda familjehem, barn och unga 2021-11-09 Robertsfors kommun 85000000: Health and social work services
2021-12-13
12 days left
     
1234