Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Extern remiss, Vattentank för transport av dricksvatten 2019-03-06 Skellefteå kommun 65111000: Dricksvattendistribution
44611500: Vattentankar
2019-03-20
I morgon
Luftfilter 2019-02-20 Skebo 42514310: Luftfilter
2019-03-22
3 dagar kvar
Luftfilter 2019-02-20 Skellefteå Airport 42514310: Luftfilter
2019-03-22
3 dagar kvar
Luftfilter 2019-02-20 Norsjö Kommun 42514310: Luftfilter
2019-03-22
3 dagar kvar
Luftfilter 2019-02-20 Skellefteå kommun 42514310: Luftfilter
2019-03-22
3 dagar kvar
Luftfilter 2019-02-20 Skellefteå Kraft AB 42514310: Luftfilter
2019-03-22
3 dagar kvar
Utbildningsinsatser ESL Pedagogik 2019-03-04 Umeå kommun 79632000: Utbildning av personal
80511000: Personalutbildning
2019-03-22
3 dagar kvar
Remiss Konsultupphandling NKF 2019-03-11 Lycksele kommun 79340000: Reklam och marknadsföring
79310000: Marknadsundersökningar
72200000: Programmering av mjukvara samt rådgivning
79410000: Företags- och organisationsrådgivning
79420000: Managementtjänster
79411000: Allmän organisationsrådgivning
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2019-03-22
3 dagar kvar
Lastbil med skylift TK 199 2019-02-21 Skellefteå kommun 34144211: Lastbilar med maskinstege
2019-03-25
6 dagar kvar
Påbyggnad liten tankbil, 2 st. 2019-03-01 Umeå kommun 34144210: Brandfordon
35000000: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
44480000: Diverse brandskyddsutrustning
51700000: Installation av brandskyddsutrustning
2019-03-26
7 dagar kvar
Hållbart industriområde på Hedensbyn Site East 2019-02-25 Skellefteå kommun 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
90715220: Undersökningar av industrimark
45111291: Tomtindelning
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45236000: Markanläggning
45232451: Dränerings- och markanläggningar
45113000: Tomtarbeten
2019-03-27
8 dagar kvar
RFI Ärendesystem 2019-03-14 Skellefteå kommun 48000000: Programvara och informationssystem
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2019-03-27
8 dagar kvar
Tekniska konsulter-Brandkonsult 2019-02-26 Norsjö Kommun 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
2019-03-28
9 dagar kvar
Tekniska konsulter-Brandkonsult 2019-02-26 Skellefteå kommun 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
2019-03-28
9 dagar kvar
Nybyggnad av flerbostadshus, Vännäs kommun 2019-02-27 Vännäs Kommun 45000000: Anläggningsarbete
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2019-03-28
9 dagar kvar
3 stycken Teknikhus till Bredbandsutbyggnad, Umeå Energi 2019-02-21 Umeå Energi AB 31731100: Moduler
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
2019-03-28
9 dagar kvar
Skolskjuts Lycksele kommun 2019-02-21 Lycksele kommun 60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
60120000: Taxitjänster
2019-03-28
9 dagar kvar
Fasadmålning Karet 4 2019-02-27 AB Bostaden i Umeå 45440000: Målning och glassättning
2019-03-28
9 dagar kvar
SEO, webbyrå, content 2019-03-14 Umeå kommun 72413000: Webbsideutformningstjänster
72415000: Webbvärdtjänster
2019-03-28
9 dagar kvar
Upphandling av IT-tjänster, drift och konsult 2019-02-27 AB Bostaden i Umeå 72300000: Datatjänster
72222300: IT-tjänster
72500000: Datortjänster
72600000: Datorstöd och rådgivningstjänster
72900000: Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonvertering
72514000: Drift av dataanläggning
79993000: Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
2019-03-29
10 dagar kvar
     
1234