Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Kv. Renen - Parkeringshus 2017-09-04 Skellefteå Industrihus AB 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45213312: Byggnation av parkeringshus
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-10-19
2 dagar kvar
Kv. Renen - Parkeringshus 2017-09-04 Skellefteå kommun 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45213312: Byggnation av parkeringshus
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-10-19
2 dagar kvar
Lastbil med kran, MA-sektionen 2017-10-02 Umeå Energi AB 34134100: Lastbilar med flak
34100000: Motorfordon
34140000: Tyngre motorfordon
34144000: Motorfordon för särskilda syften
2017-10-19
2 dagar kvar
Rivning byggnad på fastighet Överingenjören, Vännäs kommun 2017-10-09 Vännäs Kommun 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2017-10-19
2 dagar kvar
Städtjänster 2017-10-05 Lycksele kommun 90910000: Städning
90919000: Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90919200: Kontorsstädning
2017-10-19
2 dagar kvar
Rakel-terminaler 2017-10-10 Västerbottens läns landsting 32500000: Telekommunikationsmateriel
2017-10-19
2 dagar kvar
Försäkringsupphandling 2017-08-22 Skellefteå Kraft AB 66510000: Försäkringar
2017-10-20
3 dagar kvar
Förhandsinsyn - Support och underhållsavtal avseende ärendehanteringssystem (Flexite) 2017-10-13 Västerås stad 48932000: Programvara för underhållning
72212932: Programvaruutvecklingstjänster för underhållning
72267000: Underhåll och reparation av programvara
72267100: Underhåll av IT-programvara
2017-10-22
5 dagar kvar
Förmånsportal 2017-10-02 Skellefteå Kraft AB 48450000: Programvara för tidsredovisning eller personal
2017-10-23
6 dagar kvar
Virkesvägen Hörnefors 2017-10-02 Umeå kommun 45000000: Anläggningsarbete
2017-10-23
6 dagar kvar
Energideklarationer 2017-10-10 Norsjö Kommun 71314000: Energi och tillhörande tjänster
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71314300: Konsulttjänster för energibesparing
2017-10-23
6 dagar kvar
Energideklarationer 2017-10-10 Skellefteå kommun 71314000: Energi och tillhörande tjänster
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71314300: Konsulttjänster för energibesparing
2017-10-23
6 dagar kvar
Pistmaskin Bocksliden 2017-09-18 Lycksele kommun 34144000: Motorfordon för särskilda syften
42000000: Industrimaskiner
2017-10-23
6 dagar kvar
Hyreskontrakt tillbyggnad 2017-10-12 Uppsala universitet 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45213150: Byggnation av kontorsbyggnad
70110000: Exploatering av fastigheter
70112000: Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70220000: Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder
70310000: Uthyrning eller försäljning av byggnad
2017-10-23
6 dagar kvar
Skolpsykolog Robertsfors 2017-10-03 Robertsfors Kommun 85100000: Hälsovårdstjänster
85121270: Psykiatrisk eller psykologisk vård
80410000: Diverse skoltjänster
2017-10-24
7 dagar kvar
Skolpsykolog Robertsfors 2017-10-03 Umeå kommun 85100000: Hälsovårdstjänster
85121270: Psykiatrisk eller psykologisk vård
80410000: Diverse skoltjänster
2017-10-24
7 dagar kvar
Konsultstöd ständigt förbättringsarbete 2017-10-04 Skellefteå Kraft AB 79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
2017-10-25
8 dagar kvar
Mark och anläggning 2017-10-02 Malå kommun 45112360: Återställande av mark
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
43000000: Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
45000000: Anläggningsarbete
45233222: Vägbeläggningsarbeten
2017-10-25
8 dagar kvar
Ombyggnad förskolan Apotekaren 2017-09-13 Robertsfors Kommun 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-10-25
8 dagar kvar
Ombyggnad förskolan Apotekaren 2017-09-13 Umeå kommun 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-10-25
8 dagar kvar
     
12345