Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOrganisationOmrådeAnbudsdag
Ombyggnad Rådhusesplanaden 2018-2019 2018-03-09 Umeå kommun 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-04-23
2 dagar kvar
Ammoniaklösning 24,5% 2018-03-19 Umeå Energi AB 24413000: Ammoniak
2018-04-23
2 dagar kvar
Passagerartrappa med hiss 2018-03-27 Skellefteå Airport 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34960000: Flygplatsutrustning
2018-04-23
2 dagar kvar
Passagerartrappa med hiss 2018-03-27 Skellefteå kommun 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34960000: Flygplatsutrustning
2018-04-23
2 dagar kvar
Guidning Finnfors 2018-04-03 Skellefteå Kraft AB 63514000: Turistguidning
2018-04-23
2 dagar kvar
Wirebesiktning centrala stan 2018-04-05 Skellefteå kommun 50000000: Reparation och underhåll
2018-04-23
2 dagar kvar
Anläggningsförarutbildning 2018-04-05 Skellefteå kommun 80200000: Högstadie- och gymnasieundervisning
2018-04-23
2 dagar kvar
Extern remiss, Systemstöd för VA- underhållsprocess 2018-04-09 Skellefteå kommun 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
48000000: Programvara och informationssystem
65000000: El-, vatten- och energiverk
65100000: Vattendistribution och tillhörande tjänster
2018-04-23
2 dagar kvar
Badrumsrenoveringar Marieberg 2018-03-23 AB Bostaden i Umeå 45330000: Rörmokeriarbeten
45262690: Renovering av byggnader
45453000: Reparation och renovering
45111000: Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45211000: Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211310: Byggnation av badrum
45231000: Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
50000000: Reparation och underhåll
2018-04-24
3 dagar kvar
Bredbandsutbyggnad, Norrmjöle samt Täfteåfjärden och Norrbyn 2018-03-15 Umeå Energi AB 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
45231000: Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
51300000: Installation av kommunikationsutrustning
45000000: Anläggningsarbete
45317000: Övriga elinstallationsarbeten
2018-04-24
3 dagar kvar
Omläggning av tak Tjädervinet 1 2018-03-26 AB Bostaden i Umeå 44112500: Taktäckningsmaterial
45260000: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45453000: Reparation och renovering
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-04-25
4 dagar kvar
Däck och däckservice 2018-03-09 Lycksele kommun 34350000: Däck till lätta och tunga fordon
50116500: Reparation av däck, inklusive montering och balansering
2018-04-25
4 dagar kvar
Ombyggnad för BIC 2018-04-04 AB Bostaden i Umeå 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2018-04-25
4 dagar kvar
Lätt lastbil 4WD med dubbelhytt och skåp TK 232 2018-04-11 Skellefteå kommun 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34136100: Lätta skåpbilar
2018-04-25
4 dagar kvar
Städtjänster 2018-04-03 Skellefteå Kraft AB 90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
2018-04-26
5 dagar kvar
Kemikalier för Vatten- och avloppsverk samt badhus 2018-02-28 Skellefteå kommun 24900000: Finkemikalier och andra kemikalier
24300000: Basiska oorganiska och organiska kemikalier
2018-04-26
5 dagar kvar
Extern remiss Processtöd Socialtjänsten 2018-04-05 Skellefteå kommun 48000000: Programvara och informationssystem
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2018-04-26
5 dagar kvar
Löpevägen 2018 2018-03-21 Vakin 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-04-27
6 dagar kvar
Löpevägen 2018 2018-03-21 Umeå kommun 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-04-27
6 dagar kvar
Hållbarhetsredovisning 2018-04-06 Skellefteå Kraft AB 79212300: Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
2018-04-27
6 dagar kvar
     
1234