Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Snöröjning och halkbekämpning 2020-09-09 MittSverige Vatten & Avfall AB 45233141: Road-maintenance works
90620000: Snow-clearing services
90630000: Ice-clearing services
2020-10-23
Today
Utplanteringsväxter 2020-09-25 Sundsvalls kommun 03120000: Horticultural and nursery products
03121000: Horticultural products
2020-10-23
Today
Markentreprenad 2020-10-13 Härnösands kommun 45000000: Construction work
2020-10-23
Today
Överflyttningshjälpmedel vårdbälten 2020-10-14 Sundsvalls kommun 33196000: Medical aids
33196100: Devices for the elderly
33196200: Devices for the disabled
2020-10-23
Today
VS- tjänster Ramavtal 2020-10-07 Kramfors kommun 45000000: Construction work
45330000: Plumbing and sanitary works
45232460: Sanitary works
2020-10-26
3 days left
Förbränning av avfall 2020-09-25 Härnösands kommun 90513300: Refuse incineration services
2020-10-26
3 days left
Visselblåsare, extern mottagning och utredning 2020-09-30 Örnsköldsvik kommun 79100000: Legal services
79400000: Business and management consultancy and related services
79720000: Investigation services
98342000: Work environment services
2020-10-26
3 days left
Kramfors - Forsed - Angsta 2020-10-07 Kramfors kommun 45000000: Construction work
2020-10-28
5 days left
Serverings- och köksutrustning 2020-09-28 Sollefteå kommun 39220000: Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39221000: Kitchen equipment
39221100: Kitchenware
39221110: Crockery
2020-10-29
6 days left
Vuxenutbildning 2020-10-02 Kramfors kommun 80400000: Adult and other education services
2020-11-02
10 days left
Vuxenutbildning 2020-10-02 Sollefteå kommun 80400000: Adult and other education services
2020-11-02
10 days left
Vuxenutbildning 2020-10-02 Örnsköldsvik kommun 80400000: Adult and other education services
2020-11-02
10 days left
Armaturutbyte ytterområden i Sundsvalls kommun 2020-10-12 Sundsvalls kommun 34928500: Street-lighting equipment
34928530: Street lamps
2020-11-02
10 days left
Transportbil - Elbil, (8 stycken) 2020-10-14 Örnsköldsvik kommun 31610000: Electrical equipment for engines and vehicles
34100000: Motor vehicles
34144900: Electric vehicles
2020-11-02
10 days left
System för hälsodata på individnivå 2020-10-22 Sundsvalls kommun 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72310000: Data-processing services
85300000: Social work and related services
2020-11-02
10 days left
Extern utvärdering av utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik. 2020-10-14 Örnsköldsvik kommun 79419000: Evaluation consultancy services
2020-11-03
11 days left
Tvätt av arbetskläder 2020-10-16 Örnsköldsvik kommun 39291000: Laundry supplies
98310000: Washing and dry-cleaning services
98311200: Laundry-operation services
2020-11-03
11 days left
El material och el tillbehör 2020-10-01 Örnsköldsvik kommun 31680000: Electrical supplies and accessories
44320000: Cable and related products
2020-11-03
11 days left
Grus och krossprodukter 2020-10-04 AB Övikshem 14210000: Gravel, sand, crushed stone and aggregates
2020-11-03
11 days left
Grus och krossprodukter 2020-10-04 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 14210000: Gravel, sand, crushed stone and aggregates
2020-11-03
11 days left
     
123