Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Planläggning och miljöbedömning 2022-12-23 71240000: Architectural, engineering and planning services
71310000: Consultative engineering and construction services
71313000: Environmental engineering consultancy services
71313400: Environmental impact assessment for construction
71313440: Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
71356400: Technical planning services
90711000: Environmental impact assessment other than for construction
90711400: Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
90712000: Environmental planning
90712300: Marine conservation strategy planning
90712400: Natural resources management or conservation strategy planning services
2023-01-31
Tomorrow
Beläggning 2023-2024 ÅLR 2022/9694 2022-12-21 45000000: Construction work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000: Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233200: Various surface works
45233222: Paving and asphalting works
2023-02-06
7 days left
LED-Armaturer till Ålands museum 2023-01-18 31520000: Lamps and light fittings
31524100: Ceiling light fittings
2023-02-08
9 days left
Skötsel av grönytor och planteringar inom landskapets vägområde 2023-2026 2023-01-12 77310000: Planting and maintenance services of green areas
2023-02-09
10 days left
Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2023-2027+ option 2028 och 2029 2022-12-22 60610000: Ferry transport services
2023-02-09
10 days left
Representationsbil för passagerartransport 2023-01-23 34115000: Other passenger cars
34136000: Vans
34136100: Light vans
2023-02-13
14 days left
Ramavtal- Konsulttjänster teknisk inspektion av konstbyggnader i trafiknätet 2023-2026 2023-01-25 71530000: Construction consultancy services
71630000: Technical inspection and testing services
71631000: Technical inspection services
71632000: Technical testing services
2023-02-16
17 days left
Utbyte av bro 34, Askörsbron i Brändö kommun 2023-01-25 45221110: Bridge construction work
2023-03-16
45 days left