Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Hantverkartjänster Säfflebostäder (SÄBO) 2020-10-13 45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45300000: Building installation work
45310000: Electrical installation work
45315000: Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45330000: Plumbing and sanitary works
45331200: Ventilation and air-conditioning installation work
45400000: Building completion work
45453000: Overhaul and refurbishment work
50000000: Repair and maintenance services
2020-11-02
9 days left
Transportbil, mindre, skåp, 4wd 2020-10-13 34100000: Motor vehicles
2020-11-02
9 days left
Extern utvärderare till reginalfondsprojektet "Hållbar export i Westra Wermland" 2020-10-14 79419000: Evaluation consultancy services
2020-11-03
10 days left
Konsulttjänster ledarskaps- och organisationsutveckling SMF 2020-10-07 79400000: Business and management consultancy and related services
79411100: Business development consultancy services
2020-11-04
11 days left
Miljötekniska konsulttjänster och avfallsrelaterade frågor 2020-10-20 71313000: Environmental engineering consultancy services
71313400: Environmental impact assessment for construction
71313420: Environmental standards for construction
71313440: Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
71313450: Environmental monitoring for construction
2020-11-05
12 days left
Transport och behandling av stoppade möbler och icke brännbart grovavfall från ÅVC 2020-10-20 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
90512000: Refuse transport services
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
2020-11-12
19 days left