Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Slamtömning och slamsugning 2022-11-30 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
34144410: Gully emptiers
90400000: Sewage services
90460000: Cesspool or septic tank emptying services
90513700: Sludge transport services
90513800: Sludge treatment services
90513900: Sludge disposal services
2023-01-31
3 days left
Renovering av yttertak Lomvägen, Värmlandsbro Säfflebostäder AB 2022-12-21 45000000: Construction work
45260000: Roof works and other special trade construction works
45261210: Roof-covering work
45262690: Refurbishment of run-down buildings
2023-02-01
4 days left
Renovering av yttertak Andvägen, Värmlandsbro Säfflebostäder AB 2022-12-21 45000000: Construction work
45260000: Roof works and other special trade construction works
45262690: Refurbishment of run-down buildings
2023-02-01
4 days left
Transportbilar, 2wd, mindre skåp, diesel/HVO 2023-01-22 34110000: Passenger cars
34136100: Light vans
2023-02-21
24 days left
IT-system Beslutsstödet Hypergene 48000000: Software package and information systems
2023-04-30
92 days left
Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård LOV 2022-04-05 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2022-05-17 90510000: Refuse disposal and treatment
90511400: Paper collecting services
90512000: Refuse transport services
Ongoing bidding