Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Lastbil med lastväxlarpåbyggnad 2024-02-20 34100000: Motor vehicles
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
2024-03-21
22 days left
Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård LOV 2022-04-05 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Auktorisation för fastighetsnära insamling 2023-11-29 90510000: Refuse disposal and treatment
90514000: Refuse recycling services
Ongoing bidding