Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Lönesystem 2017-06-22 72250000: System- och stödtjänster
79211110: Lönehantering
79631000: Personaltjänster och lönehantering
48450000: Programvara för tidsredovisning eller personal
2017-09-14
23 dagar kvar
Växter 2017-08-11 77310000: Plantering och skötsel av grönområden
03117200: Växtfrön för särskilda ändamål
03121000: Trädgårdsväxter
03451000: Växter
03111000: Frön
03451100: Fröplantor
03451200: Blomlökar
03121100: Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar
03452000: Träd
03451300: Buskar
2017-09-15
24 dagar kvar
LOV-Serviceinsatser 2017-05-11 85311100: Äldreomsorg
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande