Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Företagshälsovård 2017-01-09 85147000: Företagshälsovård
2017-02-05
12 dagar kvar
Trä - och byggvaror 2017-01-13 44192200: Spik
44111000: Byggnadsmaterial
44140000: Byggmaterialrelaterade produkter
44190000: Diverse byggmaterial
44230000: Byggnadssnickerier
44420000: Varor som används för byggnadsändamål
03410000: Trä
44191000: Diverse byggmaterial av trä
2017-02-08
15 dagar kvar
Steninge slottsby etapp 1.2 2017-01-17 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
44141000: Ledningar
45332300: Läggning av avloppsledningar
2017-02-24
31 dagar kvar
Bygg bro 2017-01-16 45221110: Byggnation av bro
2017-02-26
33 dagar kvar
LOV-Serviceinsatser 2016-11-30 85311100: Äldreomsorg
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande