Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Verksamhetssystem för skolväsendet 2020-06-03 72250000: System and support services
48000000: Software package and information systems
48190000: Educational software package
48332000: Scheduling software package
48450000: Time accounting or human resources software package
72220000: Systems and technical consultancy services
2020-07-22
15 days left
Lastbil med lastväxlare och kran 2020-06-10 34100000: Motor vehicles
34140000: Heavy-duty motor vehicles
2020-08-13
37 days left
Beklädnad och klotterskydd av gång- och cykeltunnlar 2020-06-18 45430000: Floor and wall covering work
14820000: Glass
44111400: Paints and wallcoverings
44812100: Enamels and glazes
45223100: Assembly of metal structures
45440000: Painting and glazing work
45443000: Facade work
2020-08-21
45 days left
Kommunikationstjänster 2020-06-20 79413000: Marketing management consultancy services
22462000: Advertising material
79340000: Advertising and marketing services
79341100: Advertising consultancy services
79416000: Public relations services
79822500: Graphic design services
2020-08-24
48 days left
Arlandastad Stadsdel 5 Nyanläggning gata och VA 2020-07-02 45000000: Construction work
2020-09-08
63 days left