Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Bergvärme Nämndhuset 2018-03-20 45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
42512300: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45232141: Värmecentral
50721000: Färdigställande av värmeanläggningar
45315000: Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
2018-04-23
2 dagar kvar
Bergvärme Rävsta skola 2018-03-20 45315000: Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
42512300: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2018-04-23
2 dagar kvar
Bergvärme Husby Byggdeförening 2018-03-20 45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
42512300: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45315000: Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
2018-04-23
2 dagar kvar
Tekniska konsulter Projektledning, byggledning mm 2018-03-29 72224000: Konsulttjänster för projektledning
2018-04-29
8 dagar kvar
Ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskyddskontoret 2018-04-11 72220000: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
48000000: Programvara och informationssystem
35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
72250000: System- och stödtjänster
2018-05-11
20 dagar kvar
Utveckling webbGIS 2018-04-19 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72220000: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72266000: Programkonsulttjänster
2018-05-14
23 dagar kvar
Tekniskt stöd VA-automation/driftsystem 2018-04-20 65320000: Drift av elektriska anläggningar
65130000: Drift av vattenförsörjningsanläggning
79993000: Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
2018-05-18
27 dagar kvar
LOV-Serviceinsatser 2017-05-11 85311100: Äldreomsorg
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande