Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tekniska konsulter 2018-01-29 79421000: Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
90713100: Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71321300: Konsulttjänster inom VA
71321400: Konsulttjänster inom ventilation
71351210: Geofysiska konsulttjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71800000: Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
2018-02-28
6 dagar kvar
Pensionsadministration 2018-01-31 66500000: Försäkrings- och pensionstjänster
66520000: Pensionstjänster
2018-03-02
8 dagar kvar
Gestaltande Konsulter Arkitekter och Landskapsarkitekter 2018-02-21 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71200000: Arkitekttjänster
2018-03-23
29 dagar kvar
Generalentreprenad Brage förskola 2018-02-06 45214100: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-03-23
29 dagar kvar
LOV-Serviceinsatser 2017-05-11 85311100: Äldreomsorg
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande