Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Utförandeentreprenad storkök/ matsal 2017-02-24 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
39314000: Utrustning för industrikök
45212500: Ombyggnad av kök eller restaurang
2017-03-31
I morgon
Företagshälsovård 2017-03-03 85147000: Företagshälsovård
2017-04-02
3 dagar kvar
Entreprenad bergvärme Nämndhuset 2017-02-20 45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
42512300: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45232141: Värmecentral
50721000: Färdigställande av värmeanläggningar
45315000: Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
2017-04-02
3 dagar kvar
Restaurangutrustning 2017-02-22 39220000: Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39223000: Skedar, gafflar
39221000: Köksutrustning
2017-04-03
4 dagar kvar
Taxi persontransporter, barn och vuxna 2017-02-15 60120000: Taxitjänster
2017-04-09
10 dagar kvar
Entreprenad bergvärme Sigtuna museum 2017-02-28 45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
42512300: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
45232141: Värmecentral
50721000: Färdigställande av värmeanläggningar
45315000: Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
2017-04-09
10 dagar kvar
Luftrenare 2017-03-17 71610000: Provning och analys av sammansättning och renhet
39811200: Luftrenare
2017-04-16
17 dagar kvar
Planarkitekter och översiktsplanerare 2017-03-13 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
2017-04-18
19 dagar kvar
LOV-Serviceinsatser 2016-11-30 85311100: Äldreomsorg
98514000: Hemtjänst
anbud kan
lämnas löpande