Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Lätt lastbil flak diesel TK 213 2019-01-09 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34136100: Lätta skåpbilar
2019-01-23
I morgon
RFI Digital Coach 2019-01-09 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2019-01-23
I morgon
Lätt lastbil med flak TK 979 2019-01-10 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34136100: Lätta skåpbilar
2019-01-24
2 dagar kvar
Lätt lastbil flak med kran TK 258 2019-01-10 34000000: Transportutrustning och transporthjälpmedel
34136100: Lätta skåpbilar
2019-01-24
2 dagar kvar
Slangvårdsmaskin för tvätt, torkning och provtryckning av brandslang 2019-01-11 42716110: Utrustning för tvätt
2019-01-25
3 dagar kvar
Entreprenad losshållning- och krossning av berg. 2018-12-14 45000000: Anläggningsarbete
45111210: Sprängning och tillhörande bergrensning
14210000: Grus, sand, krossad sten och ballast
14212000: Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
2019-01-26
4 dagar kvar
Fordon transportbil täckt skåp TK 691 2019-01-18 34136100: Lätta skåpbilar
2019-02-01
10 dagar kvar
Fastighetsmäklartjänster 2019-01-21 70120000: Köp och försäljning av fastigheter
2019-02-04
13 dagar kvar
Turbåtstrafik 2019 2019-01-21 60600000: Transport på vattenvägar
60000000: Transporter (utom avfallstransport)
2019-02-07
16 dagar kvar
Besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman-Kulturhus med hotell 2019-01-14 71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2019-02-13
22 dagar kvar
Betongprodukter 2019-01-22 44114200: Betongvaror
45262300: Betongarbeten
45223822: Fabrikstillverkade betongelement
45223500: Konstruktioner av armerad betong
44114000: Betong
2019-02-21
30 dagar kvar