Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Revisionstjänster för de kommunala bolagen 2024 2024-04-12 79200000: Accounting, auditing and fiscal services
79212000: Auditing services
79212200: Internal audit services
79210000: Accounting and auditing services
2024-05-20
Tomorrow
Hyrtvätt & tvätt av eget gods 2024-04-18 98310000: Washing and dry-cleaning services
2024-05-20
Tomorrow
Kommunfest 2025 2024-04-22 79954000: Party organisation services
2024-05-20
Tomorrow
Butiksavtal för oregelbundna inköp 2024-04-08 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
2024-05-22
3 days left
Köp av nyproducerade bostadsrätter i Skellefteå 2024-04-23 70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70000000: Real estate services
70120000: Buying and selling of real estate
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
45000000: Construction work
2024-05-23
4 days left
Tekniskt skydd 2024 2024-04-30 31625300: Burglar-alarm systems
35121700: Alarm systems
79711000: Alarm-monitoring services
2024-05-29
10 days left
Licenspartner 2024 2024-05-02 22456000: Permits
48218000: License management software package
2024-05-31
12 days left
Gym Örjanshallen 2024-05-08 92610000: Sports facilities operation services
2024-06-04
16 days left
Färdigställande av ny bro över Skellefteälven 2024-05-10 45221110: Bridge construction work
45220000: Engineering works and construction works
45221000: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
2024-06-11
23 days left
Anläggningsförarutbildning Gymnasiet och VUX 2024-05-15 80200000: Secondary education services
80210000: Technical and vocational secondary education services
80211000: Technical secondary education services
80212000: Vocational secondary education services
2024-06-14
26 days left
Auktorisationsupphandling av kommunalt avfall från verksamheter 2024-05-17 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Konsult RPA Blue Prism 2019-11-28 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Verksamhetsutveckling 2020-02-11 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende Projektledning 2020-02-13 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende arkivariekompetens 2020-05-13 92000000: Recreational, cultural and sporting services
92500000: Library, archives, museums and other cultural services
92510000: Library and archive services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende Sjuksköterskor 2021-02-04 79624000: Supply services of nursing personnel
85141200: Services provided by nurses
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende utredare 2021-03-02 79720000: Investigation services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79419000: Evaluation consultancy services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende konferenslokaler inom Skellefteå kommun 2021-03-16 55120000: Hotel meeting and conference services
55000000: Hotel, restaurant and retail trade services
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem avseende IT konsulter 2022-01-11 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem Upphandlingskonsulter 2022-03-07 79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79418000: Procurement consultancy services
Ongoing bidding
    
12