Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Sopbil biogas med 2-facks bakåt-tömmande sopaggregat TK 22010 2018-06-12 34144511: Sopbilar
34144512: Sopbilar med komprimator
2018-08-22
3 dagar kvar
Konsulttjänst inom, hamnindustri, hamnlogistik, kaj-, vall-, & vattenkonstruktion 2018-07-05 79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
45241100: Anläggningsarbeten för kajer
63723000: Kajplatstjänster
34931000: Anläggning till hamnar
45241000: Hamnanläggningsarbeten
50246000: Underhåll av hamnanläggningar
63721000: Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster
98362000: Hamnförvaltning
2018-08-22
3 dagar kvar
Drift av Brinkenrestaurangen 2018-07-05 55300000: Restaurang- och serveringstjänster
55310000: Restaurangserveringstjänster
55320000: Måltidsservering
55500000: Matsalstjänster och catering
2018-08-23
4 dagar kvar
Flytande naturgas 2018-06-21 09120000: Gasformiga bränslen
09123000: Naturgas
2018-08-24
5 dagar kvar
Konsult- och provtagningstjänster för utredning av markföroreningar 2018-06-28 90522000: Tjänster i samband med kontaminerad jord
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
45120000: Provborrning och borrning
90000000: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
2018-08-27
8 dagar kvar
Systemstöd för underhållsprocessen på samhällsbyggnad 2018-08-06 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
48000000: Programvara och informationssystem
65000000: El-, vatten- och energiverk
65100000: Vattendistribution och tillhörande tjänster
2018-09-05
17 dagar kvar