Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Drift underhåll och support Open ePlatfom 2017-10-18 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-11-20
3 dagar kvar
Sedimentprovtagning och geoteknisk undersökningar 2017-11-01 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
2017-11-20
3 dagar kvar
Kulturhus med Hotell Skellefteå 2017-10-24 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45000000: Anläggningsarbete
2017-11-23
6 dagar kvar
Campingstugor Byske 2017-10-26 44000000: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44211110: Stugor
2017-11-27
10 dagar kvar
Transaktionskonsult Skellefteå kulturhus 2017-10-30 70000000: Tjänster avseende fast egendom
2017-11-29
12 dagar kvar
Smörjmedel kemikalier till fordon 2017-10-31 09000000: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
24000000: Kemiska produkter
24951000: Fetter och smörjmedel
2017-11-30
13 dagar kvar
Verksamhetssystem Gymnasieskola och Vux 2017-10-27 48931000: Programvara för utbildning
48810000: Informationssystem
48900000: Diverse programvara och datorsystem
2017-12-06
19 dagar kvar
Konsult POC för RPA 2017-11-17 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-12-07
20 dagar kvar