Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Tekniska konsulter- Mark infrastruktur 2018-09-20 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2018-10-22
I dag
Skurning av parkeringshus 2018-09-18 90611000: Gaturenhållning
2018-10-25
3 dagar kvar
Nätverksprodukter 2018-09-27 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
2018-10-29
7 dagar kvar
Parkfordon och rotorklippare TK 27535 TK 27541 TK 27469 2018-10-12 16311000: Gräsklippare
16100000: Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
2018-10-31
9 dagar kvar
Kartering av handredskapsfisket längs Skellefteå kommuns kust 2018-10-19 77700000: Tjänster i samband med fiske
2018-11-02
11 dagar kvar
Blöjor till förskoleverksamheten 2018-10-05 33751000: Engångsblöjor
2018-11-05
14 dagar kvar
RFI,Verksamhetssystem till Arbetsmarknadsenheten 2018-10-17 35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
2018-11-07
16 dagar kvar
Elservicearbeten 2018-10-19 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
09310000: Elektricitet
50000000: Reparation och underhåll
2018-11-08
17 dagar kvar
Företagshälsovård 2018-10-19 85147000: Företagshälsovård
85100000: Hälsovårdstjänster
2018-11-13
22 dagar kvar