Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Entreprenör till Restaurang- & caféverksamhet på campus 2017-12-21 55300000: Restaurang- och serveringstjänster
55000000: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
55400000: Dryckesservering
55500000: Matsalstjänster och catering
2018-01-25
3 dagar kvar
Ny bro över Skellefteälven i centrala Skellefteå 2018-01-02 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
71321300: Konsulttjänster inom VA
71351210: Geofysiska konsulttjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2018-01-29
7 dagar kvar
Ramavtal - Taksäkerhet 2018-01-03 43320000: Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
45340000: Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
2018-01-29
7 dagar kvar
Sprinkler Melodivägen 2017-12-21 45343230: Installation av sprinklersystem
45000000: Anläggningsarbete
2018-01-29
7 dagar kvar
Utkiksplatå Fällfors 2017-12-15 44112000: Diverse byggnadskonstruktioner
44170000: Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
34928310: Säkerhetsräcken
44233000: Trappor
2018-01-31
9 dagar kvar
Vattenmätare 2018-01-10 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38421100: Vattenmätare
2018-02-01
10 dagar kvar
Konstnärlig gestaltning Floraskolan 2017-12-22 92310000: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
92311000: Konstverk
2018-02-01
10 dagar kvar
Röjning av vägslänter 2017-12-12 RFI/RFP/RFQ 2018-02-02
11 dagar kvar
Koldioxid och kryotank Guldstadens vattenverk 2017-12-08 45343210: Installation av koldioxidanläggningar
24112100: Koldioxid
2018-02-05
14 dagar kvar
KV Nyponet, Florahallen 2017-12-11 45000000: Anläggningsarbete
2018-02-05
14 dagar kvar
Ramavtal - Ledningsomläggning 2017-12-20 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45221200: Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar
45112000: Grävning och schaktning
43000000: Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
90410000: Avledning av avloppsvatten
45332300: Läggning av avloppsledningar
45232150: Arbeten för vattenledningar
45232400: Anläggningsarbeten för avlopp
45231100: Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
2018-02-09
18 dagar kvar
Tekniska konsulter - Fysisk planering 2018-01-11 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
70332100: Fysisk planering
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2018-02-12
21 dagar kvar
Transaktionskonsult Skellefteå kulturhus 2018-01-15 70300000: Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis
70100000: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
2018-02-14
23 dagar kvar
KV Nyponet - Rivning 2018-01-11 45000000: Anläggningsarbete
2018-02-14
23 dagar kvar
Installation av bergvärmepump för fem (5) parhus 2017-12-20 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
42511110: Värmepumpar
2018-02-19
28 dagar kvar