Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Internettjänst 2017-06-20 32412110: Internetnätverk
72400000: Internettjänster
2017-09-21
I morgon
Entreprenad - Mora Överföringsledning 2017-08-27 44161200: Huvudvattenledningar
44161400: Undervattensledningar
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2017-09-22
2 dagar kvar
Snökanoner 2017-09-15 50000000: Reparation och underhåll
2017-09-29
9 dagar kvar
Skellefteå Biogas - Tankstation Kv. Fabriken 2017-09-05 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231200: Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
44161100: Gasledningar
45000000: Anläggningsarbete
45333000: Gasinstallationer
65200000: Gasdistribution och tillhörande tjänster
2017-10-08
18 dagar kvar
Madrasser till äldreomsorgen 2017-09-19 39000000: Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39143112: Madrasser
2017-10-10
20 dagar kvar
Mätarbänk, åtdragningsmaskin 2017-09-12 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-10-12
22 dagar kvar
Huvudledning Sunnanå samt option Falkträsket Södra 2017-08-31 45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2017-10-13
23 dagar kvar
Kv. Renen - Parkeringshus 2017-09-04 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45213312: Byggnation av parkeringshus
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2017-10-19
29 dagar kvar