Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Oberoende elektronisk underskriftstjänst 2024-06-28 48000000: Software package and information systems
2024-08-16
34 days left
Utförandeentreprenad för Sockerbruksparken parketapp 1 Sockerstan 2024-07-05 45112711: Landscaping work for parks
45112500: Earthmoving work
45112700: Landscaping work
45240000: Construction work for water projects
45247210: Dam construction work
45247220: Weir construction work
45247270: Reservoir construction works
2024-08-28
46 days left
Markprovtagning Sockerstan etapp 2-3-4, Staffanstorp 2024-07-10 71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71610000: Composition and purity testing and analysis services
71621000: Technical analysis or consultancy services
71620000: Analysis services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
2024-09-03
52 days left
LOV särskilt boende för äldre 2022-02-25 85311100: Welfare services for the elderly
Ongoing bidding
LOV hemtjänst omvårdnad och service 2022-02-25 98514000: Domestic services
Ongoing bidding
LOV hemtjänst service 2022-02-25 98514000: Domestic services
Ongoing bidding