Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Miljökonsulter, Tillståndsrelaterade tjänster 2019-07-11 71313410: Risk or hazard assessment for construction
71313420: Environmental standards for construction
71313430: Environmental indicators analysis for construction
71313440: Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
71313450: Environmental monitoring for construction
2019-08-28
9 days left
Miljökonsulter Buller 2019-07-11 71313100: Noise-control consultancy services
2019-08-28
9 days left
Miljökonsulter Miljöpåverkan från transporter 2019-07-11 71313000: Environmental engineering consultancy services
2019-08-28
9 days left
Miljökonsulter Miljöstöd 2019-07-15 71313000: Environmental engineering consultancy services
2019-08-28
9 days left
Projektering Hamnanläggningar - VA-arbeten 2019-07-11 71321300: Plumbing consultancy services
71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Markarbeten 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnaläggningar - Trafikplanering 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Tillståndsbedömningar Kaj 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Stålbyggnadskonstruktioner 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Styr & regler 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Kajkonstruktioner 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Projektering Hamnanläggningar - Fartygssimulering 2019-07-11 71310000: Consultative engineering and construction services
71530000: Construction consultancy services
2019-09-01
13 days left
Avfallshantering 2019-07-05 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
90900000: Cleaning and sanitation services
2019-09-27
39 days left