Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
64 BEST Järnväg 2018-05-21 45234100: Anläggningsarbeten för järnvägar
45234130: Anläggningsarbeten avseende ballast
45234160: Anläggningsarbeten för kontaktledningar
2018-06-08
15 dagar kvar
77 Verkstad Stockholm Norvik 2018-05-21 45213351: Byggnation av hangarer för underhåll
45213352: Byggnation av servicedepå
45213350: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till olika transportsätt
45213340: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till transport på vatten
45241000: Hamnanläggningsarbeten
34931000: Anläggning till hamnar
2018-06-08
15 dagar kvar
Kapellskär, Norra servicekajen läge K3 2018-05-18 45262300: Betongarbeten
34931000: Anläggning till hamnar
44212400: Sponter
2018-06-24
31 dagar kvar