Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Renovering av panncentral T28 i Kvissleby 2017-06-07 42160000: Panncentraler
2017-06-28
I morgon
Skyltar till Norra Berget 2017-06-16 44423400: Skyltar och liknande föremål
34992000: Skyltar och upplysta skyltar
2017-06-30
3 dagar kvar
Utemöbler 2017-06-16 39142000: Trädgårdsmöbler
2017-06-30
3 dagar kvar
Ekonomi för paralegals 2017-06-22 80000000: Undervisning och utbildning
2017-07-02
5 dagar kvar
Hotell 2017-05-31 55100000: Hotelltjänster
2017-07-05
8 dagar kvar
Utbildning i ESL (Ett självständigt LIv) 2017-06-19 85310000: Socialt arbete
2017-07-09
12 dagar kvar
Transport och omhändertagande av avloppsslam 2017-06-21 90513700: Transport av slam
90513900: Hantering av slam
2017-07-21
24 dagar kvar
Linjenätsanalys av kollektivtrafik i Sundsvall 2017-06-12 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
60112000: Kollektivtrafik på väg
60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
63000000: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
71240000: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71400000: Stadsplanering och landskapsvård
71621000: Teknisk analys eller konsulttjänster
2017-08-06
40 dagar kvar
Konstnärlig gestaltning - Ljusprojektion 2017-06-14 92311000: Konstverk
71318100: Ljustekniska tjänster
92500000: Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
92310000: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
92330000: Tjänster i samband med rekreationsområden
2017-08-11
45 dagar kvar
Kunskapstest för Vuxenutbildning Sundsvall/Timrå 2017-06-16 80400000: Vuxen- och annan undervisning
80410000: Diverse skoltjänster
80000000: Undervisning och utbildning
2017-08-18
52 dagar kvar
Laboratorietjänster 2017-06-14 71900000: Laboratorietjänster
2017-08-21
55 dagar kvar
Transport av internpost och gods 2017-2 2017-06-13 60160000: Posttransport på väg
60161000: Pakettransporter
2017-08-25
59 dagar kvar
Ventilationsarbeten 2017-06-22 42500000: Kyl- och ventilationsutrustning
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2017-08-25
59 dagar kvar
Måleriarbeten 2017-05-31 45442100: Målning
45442200: Påstrykning av rostskyddsöverdrag
45442180: Ommålning
45442190: Färgborttagning
45442121: Målning av byggnadsverk
45442120: Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner
45442110: Målning av byggnader
2017-08-28
62 dagar kvar
Saneringsarbeten 2017-05-31 45262660: Asbestsaneringsarbete
90920000: Sanering av anläggningar
90900000: Städning och renhållning
2017-08-28
62 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande