Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
larmsystem inkl. kringutrustning för socialtjänstens boenden 2018-03-08 31625000: Inbrotts- och brandlarm
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
79711000: Larmövervakningstjänster
2018-04-23
2 dagar kvar
Handledartjänster 2018-03-15 80590000: Handledning
2018-04-23
2 dagar kvar
Test av trygghetskamera 2018-04-06 35125000: Övervakningssystem
35125300: Övervakningskameror
33195000: Patientövervakningssystem
35121700: Larmsystem
32330000: Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32323500: TV-övervakningssystem
30237240: Webbkamera
45312000: Installation av larmsystem och antenner
2018-04-26
5 dagar kvar
Entreprenadmaskintjänster & mindre markarbeten 2018-03-27 45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45000000: Anläggningsarbete
45220000: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45112360: Återställande av mark
2018-04-27
6 dagar kvar
Rekryteringsstödkonsulter 2018-03-28 79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2018-04-27
6 dagar kvar
Utbyte kommunal vägbelysning 2018 2018-03-29 34928500: Gatubelysning
34928510: Stolpar för gatubelysning
34928530: Gatulyktor
50232100: Underhåll av gatubelysning
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
45316110: Installation av vägbelysning
45316100: Installation av utomhusbelysning
45316000: Installation av belysnings- och signalsystem
2018-04-30
9 dagar kvar
Massage och naprapattjänst 2018-04-10 98330000: Tjänster för fysiskt välbefinnande
98333000: Massagetjänster
2018-05-01
10 dagar kvar
Konvertering av parkarmatur till LED 2018-04-11 34928500: Gatubelysning
34928530: Gatulyktor
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
2018-05-02
11 dagar kvar
Viskans fd sågverk - Sanering av dioxin 2018-03-28 45112340: Marksanering
2018-05-02
11 dagar kvar
Konvertering kandelaber Stenstan till LED 2018-04-11 34928500: Gatubelysning
34928530: Gatulyktor
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
2018-05-02
11 dagar kvar
Läkemedelsautomat 2018-04-17 42933000: Varuautomater
2018-05-02
11 dagar kvar
El mäklartjänster 2018-04-19 65000000: El-, vatten- och energiverk
66000000: Finans- och försäkringstjänster
2018-05-03
12 dagar kvar
Nationella yrkespaket inom vuxenutbildning 2018-04-06 80410000: Diverse skoltjänster
2018-05-04
13 dagar kvar
Högtrycksspolning och sugning 2018-04-04 90400000: Avloppshantering
34144410: Slamsugare
90470000: Rensning av avlopp
2018-05-04
13 dagar kvar
Plog-, sop-blåsmaskin 2018-03-13 34144000: Motorfordon för särskilda syften
2018-05-04
13 dagar kvar
Städ & Kemprodukter 2018-04-11 33700000: Hygienartiklar
19640000: Sopsäckar och soppåsar av polyeten
33772000: Förbrukningsvaror av papper
39830000: Rengöringsmedel
33760000: Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33770000: Sanitetspapper
24000000: Kemiska produkter
2018-05-11
20 dagar kvar
Besiktningstjänster 2018-04-13 71000000: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71356100: Tekniska kontroller
45262610: Industriskorstenar
71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71315410: Inspektion av ventilationssystem
71630000: Teknisk besiktning och provning
2018-05-14
23 dagar kvar
Utbildning MS Office, Adobe och Skype 2018-04-04 80000000: Undervisning och utbildning
2018-05-14
23 dagar kvar
Rörinspektion (MittSverige Vatten & Avfall) 2018-04-19 42997100: Maskiner för besiktning av insidan av rörledningar
76600000: Besiktning av rörledningar
2018-05-14
23 dagar kvar
Exploateringsarbeten Norra Kajen DP 1A 2018-03-27 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45112000: Grävning och schaktning
45111000: Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45233330: Grundläggning av gator
45236250: Markanläggning för parker
45112340: Marksanering
45112360: Återställande av mark
2018-05-17
26 dagar kvar
    
12