Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
CAD-samordnare och Teknisk Informationssamordnare 2019-01-08 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71315000: Byggnadsteknik
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2019-01-22
I dag
Rivning Storbron 2018-11-29 44212100: Bro
45221000: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45221100: Anläggningsarbeten för broar
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45111000: Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45000000: Anläggningsarbete
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
2019-01-24
2 dagar kvar
Geijers förskola, ny 8-avdelningsförskola 2018-12-11 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000: Byggnadsanläggning
45214000: Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45214100: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
2019-01-25
3 dagar kvar
Förrådet 4 Mottagning och omhändertagande av förorenad jord 2019-01-07 90514000: Återvinning av avfall
90522300: Behandling av kontaminerad mark
90522400: Markrening och markbehandling
2019-01-28
6 dagar kvar
Offentlig rätt för paralegalstuderande 2019-01-16 80000000: Undervisning och utbildning
2019-01-31
9 dagar kvar
Städ och kemprodukter 2018-12-14 33770000: Sanitetspapper
33760000: Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
39830000: Rengöringsmedel
33772000: Förbrukningsvaror av papper
19640000: Sopsäckar och soppåsar av polyeten
33700000: Hygienartiklar
2019-02-01
10 dagar kvar
RFI Byggnadsarbeten Sundsvalls Kommun 2019-01-21 45420000: Snickerimonteringar
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45450000: Övriga färdigställande byggnadsarbeten
2019-02-04
13 dagar kvar
Transportfordon 2018-12-14 34100000: Motorfordon
2019-02-14
23 dagar kvar
Bokslutssystem 2019-01-17 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2019-02-14
23 dagar kvar
Områdesskötsel och djurhållning vid Gudmundstjärn. 2019-01-11 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77100000: Jordbrukstjänster
77112000: Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare
77231000: Skogsskötsel
2019-02-15
24 dagar kvar
Hållplats Stenstan 2018-12-05 45000000: Anläggningsarbete
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45213000: Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
2019-02-19
28 dagar kvar
Brandskyddsmaterial och Service 2019 2019-01-17 35110000: Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
50413200: Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
45343000: Installation av brandskydd
2019-02-21
30 dagar kvar
Smidesarbeten 2019-01-11 44316500: Smide
45262680: Svetsning
45260000: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
50000000: Reparation och underhåll
2019-02-28
37 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande