Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Djurhållning Gudmundstjärn 2017 2017-04-27 03320000: Kreatur, boskap och små djur
2017-05-07
8 dagar kvar
Scenbyggning inklusive ljud och ljus 6/6 2017-04-19 92370000: Ljudteknikertjänster
92300000: Underhållningstjänster
92000000: Fritids-, kultur- och sporttjänster
31500000: Belysningsarmatur och elektriska lampor
2017-05-09
10 dagar kvar
Utredning av ridsport och ridanläggningar 2017-04-19 79410000: Företags- och organisationsrådgivning
2017-05-10
11 dagar kvar
Upphandlingskonsulter 2017-03-31 79418000: Konsulttjänster för upphandling
2017-05-10
11 dagar kvar
Direktupphandling Mäklartjänst 2017-04-10 70300000: Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis
2017-05-12
13 dagar kvar
IT-konsulter Support 2017-04-21 72611000: Tekniskt datastöd
2017-05-12
13 dagar kvar
Service av hissar mm 2017-04-13 50750000: Underhåll av hissar
50740000: Reparation och underhåll av hissar
2017-05-14
15 dagar kvar
Upprustning Kovland 2017-04-28 45000000: Anläggningsarbete
2017-05-19
20 dagar kvar
Plog-, sop-blåsmaskin 2017-04-28 34144000: Motorfordon för särskilda syften
34144700: Nyttofordon
2017-05-29
30 dagar kvar
Omhändertagande av skrot 2017-04-28 14630000: Slagg, krats, järnspill och -skrot
2017-05-29
30 dagar kvar
Lomyran Åtgärd Etapp 1 2016-11-23 45222100: Byggnation av avfallsanläggning
45112340: Marksanering
2017-06-01
33 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande