Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Följeforskare Idésluss Sundsvallsregionen 2018-02-07 79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2018-02-28
6 dagar kvar
Överbevakningskameror inom busstationen 2018-02-12 35120000: Bevaknings- och säkerhetssystem
35125000: Övervakningssystem
35121000: Säkerhetsmateriel
45312000: Installation av larmsystem och antenner
45312200: Installation av inbrottssystem
45312300: Installation av antenner
45315100: Eltekniska installationer
65310000: Eldistribution
35125300: Övervakningskameror
2018-02-28
6 dagar kvar
Utförandeentreprenad GC-väg Göteborgsvägen 2018-02-02 45000000: Anläggningsarbete
34928500: Gatubelysning
45316100: Installation av utomhusbelysning
45236000: Markanläggning
2018-03-01
7 dagar kvar
Lärarresurs Beskattningsrätt 2018-02-16 80000000: Undervisning och utbildning
2018-03-02
8 dagar kvar
Låna elcykeltjänst 2018-01-30 98390000: Andra tjänster
2018-03-02
8 dagar kvar
Upphandling av HBTQ-certifiering och webbutbildning 2018-01-28 80500000: Utbildningstjänster
2018-03-05
11 dagar kvar
SAN 2018-02-05 30233000: Lagringsmedier och läsenheter
30210000: Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
2018-03-11
17 dagar kvar
Livsmedel - tillfällig 2018-02-07 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2018-03-14
20 dagar kvar
Skydds- och profilkläder 2018-02-12 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
2018-03-14
20 dagar kvar
Restaurering fönster Domsaga 2018-01-12 45440000: Målning och glassättning
45442000: Påstrykning av skyddsöverdrag
45442100: Målning
45442110: Målning av byggnader
45442180: Ommålning
45442190: Färgborttagning
2018-03-15
21 dagar kvar
Livsmedel 2018-01-04 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2018-03-16
22 dagar kvar
Ny-, om- och tilbyggnation, Etapp 2, Vibackeskolan 2018-02-16 44111000: Byggnadsmaterial
44190000: Diverse byggmaterial
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
45000000: Anläggningsarbete
2018-03-19
25 dagar kvar
Asfaltsbeläggning 2018 2018-02-19 44113620: Asfalt
44113800: Vägbeläggningsmaterial
45233222: Vägbeläggningsarbeten
45233223: Nybeläggning av körbana
44113200: Sten för anläggning av trottoarer
2018-03-21
27 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande