Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Elarbeten 2017-02-15 45315100: Eltekniska installationer
50000000: Reparation och underhåll
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45311200: Elektriska kopplingsarbeten
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
2017-03-27
I dag
Köksartiklar, porslin och storköksmaskiner 2017-02-10 39220000: Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
2017-03-29
2 dagar kvar
Hotellövernattningar UH-2012-129 2017-03-20 55100000: Hotelltjänster
2017-03-29
2 dagar kvar
Rutinkontroll och reparation av disk- och spoldesinfektorer 2017-03-06 50000000: Reparation och underhåll
2017-03-30
3 dagar kvar
Konstgräs Nordichallen, Gärdehov 2017-03-08 39293300: Konstgräs
2017-03-31
4 dagar kvar
Åtgärd av soptippar i Nedansjö och Stöde 2017-01-16 45112340: Marksanering
45222100: Byggnation av avfallsanläggning
2017-03-31
4 dagar kvar
Livsmedel - Frukt, grönsaker, potatis och rotfrukter 2017-02-20 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2017-04-03
7 dagar kvar
Totalentreprenad för Sundsvalls behandlingscentrum 2017-03-03 45000000: Anläggningsarbete
2017-04-03
7 dagar kvar
Transport av internpost & gods till kommunens arbetsplatser 2017-02-21 60161000: Pakettransporter
64112000: Posttjänster för brev
64113000: Posttjänster för paket
64122000: Internpost
2017-04-05
9 dagar kvar
Restauratör till Kulturmagasinet 2017-03-08 55000000: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
55300000: Restaurang- och serveringstjänster
55500000: Matsalstjänster och catering
2017-04-09
13 dagar kvar
Disk- och spoldesinfektorer 2017-03-03 33191000: Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
2017-04-10
14 dagar kvar
IT hårdvara 2017-02-27 30000000: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
2017-04-10
14 dagar kvar
Trä- och metallslöjdsmaterial 2017-03-01 03410000: Trä
24910000: Lim
44511500: Handsågar
44500000: Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
2017-04-10
14 dagar kvar
Lomyran Åtgärd Etapp 1 2016-11-23 45222100: Byggnation av avfallsanläggning
45112340: Marksanering
2017-04-10
14 dagar kvar
Skolbusstransporter Nya 2017-03-17 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
2017-04-18
22 dagar kvar
Konsult Business Intelligence 2017-03-17 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-04-26
30 dagar kvar
Förrådet 4 mm, lokalgata och parkering 2017-03-15 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2017-04-28
32 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande