Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Skogsförvaltning 2017-11-14 77231100: Skötseltjänster för skogsresurser
77231300: Skogsförvaltning
2017-12-14
I morgon
Print som tjänst 2017-10-11 72300000: Datatjänster
2017-12-18
5 dagar kvar
Redundant internetförbindelse 2017-12-04 72411000: Internetleverantörer
64200000: Telekommunikationstjänster
2017-12-18
5 dagar kvar
Översättning webbsidor till dari, tigrinja och arabiska 2017-12-07 79530000: Översättartjänster
2017-12-18
5 dagar kvar
Upphandling av plantskoleväxter - träd och buskar 2017-11-20 03450000: Plantskoleprodukter
2017-12-22
9 dagar kvar
Utbildning inom GDPR 2017-12-11 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72600000: Datorstöd och rådgivningstjänster
72220000: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
79140000: Juridisk rådgivning och informationstjänster
79410000: Företags- och organisationsrådgivning
79417000: Konsulttjänster för säkerhet
79421000: Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
2018-01-09
27 dagar kvar
Ny 12kV. ställverks- och manöverbyggnad. Nya M8 Granloholm 2017-11-10 65310000: Eldistribution
2018-01-11
29 dagar kvar
Tjänst för Strömmande media 2017-12-12 48000000: Programvara och informationssystem
48520000: Programvara för multimedia
48516000: Programvara för utbyte
48190000: Programvara för undervisning
48517000: IT-programvara
48931000: Programvara för utbildning
2018-01-11
29 dagar kvar
Försäkringsförmedling 2017-12-13 66510000: Försäkringar
66518000: Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
2018-01-15
33 dagar kvar
Korttidsvistelse 2017-12-08 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
85311000: Social omsorg med inkvartering
2018-01-15
33 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande