Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Utveckling, support och förvaltning av Public 360 för Sundsvalls kommunkoncern 2018-06-04 35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2018-06-24
3 dagar kvar
Förhadsinsyn Högtrycksspolning och sugning 2018-06-15 90470000: Rensning av avlopp
34144410: Slamsugare
90400000: Avloppshantering
2018-06-24
3 dagar kvar
Rekryteringsstödkonsulter 2018-05-15 79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2018-06-25
4 dagar kvar
Service av Entreprenadmaskiner 2018-06-14 34140000: Tyngre motorfordon
34144710: Hjullastare
16700000: Traktorer
2018-06-25
4 dagar kvar
Karlsvik fd sågverk - Sanering av dioxin mm 2018-05-22 45112340: Marksanering
2018-06-26
5 dagar kvar
Matransporter 2018-06-14 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
2018-06-26
5 dagar kvar
Cykelboxar inklusive leverans, grundläggning och montage på plats. 2018-06-15 45213260: Byggnation av förråd
2018-06-27
6 dagar kvar
Mekanisk Rörrensning (MittSverige Vatten & Avfall) 2018-05-30 45332200: VA-arbeten
65100000: Vattendistribution och tillhörande tjänster
90480000: Skötsel av avloppsnät
2018-06-29
8 dagar kvar
RFI Städtjänster 2018-06-18 90910000: Städning
2018-06-29
8 dagar kvar
Brandväggar 2018-05-30 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
64200000: Telekommunikationstjänster
48000000: Programvara och informationssystem
30200000: Datorer och datamateriel
48210000: Programvara för nätverk
2018-07-02
11 dagar kvar
STUVAREN 2, SUNDSVALL 2018-05-20 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-07-05
14 dagar kvar
Drivmedel HVO 100 2018-05-17 09000000: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
2018-07-10
19 dagar kvar
Industrispår 2018-06-19 45213320: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport
2018-08-17
57 dagar kvar
Utredning av användande av idrotts- och fritidsanläggningar ur ett genusperspektiv 2018-06-04 79720000: Utredning
92000000: Fritids-, kultur- och sporttjänster
2018-08-24
64 dagar kvar
Städ och kemprodukter 2018-05-25 24000000: Kemiska produkter
33770000: Sanitetspapper
33760000: Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
39830000: Rengöringsmedel
33772000: Förbrukningsvaror av papper
19640000: Sopsäckar och soppåsar av polyeten
33700000: Hygienartiklar
2018-08-31
71 dagar kvar
Stöd kring sjuk/VAB frånvarorapportering samt sjukvårdsrådgivning 2018-06-19 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
2018-09-07
78 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande