Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Transport av internpost och gods 2017-2 2017-06-13 60160000: Posttransport på väg
60161000: Pakettransporter
2017-08-25
3 dagar kvar
Ventilationsarbeten 2017-06-22 42500000: Kyl- och ventilationsutrustning
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2017-08-25
3 dagar kvar
Service och Support av växel- och telefonisystem för Sundsva 2017-07-07 64200000: Telekommunikationstjänster
2017-08-25
3 dagar kvar
Offentlig rätt 2017-08-15 80000000: Undervisning och utbildning
2017-08-25
3 dagar kvar
RFI HR-system 2017-07-07 48000000: Programvara och informationssystem
48450000: Programvara för tidsredovisning eller personal
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-08-25
3 dagar kvar
SAN och backup 2017-07-04 30210000: Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
30233000: Lagringsmedier och läsenheter
2017-08-27
5 dagar kvar
Välkommen hit - Etapp 2 2017-07-07 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-08-28
6 dagar kvar
Måleriarbeten 2017-05-31 45442100: Målning
45442200: Påstrykning av rostskyddsöverdrag
45442180: Ommålning
45442190: Färgborttagning
45442121: Målning av byggnadsverk
45442120: Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner
45442110: Målning av byggnader
2017-08-28
6 dagar kvar
Bo- och miljöutbildning 2017-07-04 80000000: Undervisning och utbildning
2017-08-30
8 dagar kvar
Utredning hyvleriet 2017-08-09 79720000: Utredning
2017-09-04
13 dagar kvar
Kund- och marknadsundersökning 2017-08-21 79310000: Marknadsundersökningar
79300000: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
2017-09-07
16 dagar kvar
Saneringsarbeten 2017-06-02 45262660: Asbestsaneringsarbete
90920000: Sanering av anläggningar
90900000: Städning och renhållning
2017-09-11
20 dagar kvar
Laboratorietjänster 2017-06-14 71900000: Laboratorietjänster
2017-09-18
27 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande