Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Kommunikationsoperatör för Mitthem AB 2023-10-11 72700000: Computer network services
31311000: Mains connections
32410000: Local area network
32412000: Communications network
32420000: Network equipment
32424000: Network infrastructure
32429000: Telephone network equipment
32510000: Wireless telecommunications system
32570000: Communications equipment
32571000: Communications infrastructure
32580000: Data equipment
32581000: Data-communications equipment
48200000: Networking, Internet and intranet software package
48510000: Communication software package
50312300: Maintenance and repair of data network equipment
50330000: Maintenance services of telecommunications equipment
51300000: Installation services of communications equipment
64200000: Telecommunications services
72315000: Data network management and support services
72710000: Local area network services
2023-12-08
3 days left
Isbanemaskiner 2023-11-12 37481000: Ice maintenance machines
2023-12-11
6 days left
Inkontinensprodukter inkl. lagerhållning och transport 2023-11-10 33000000: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
2023-12-11
6 days left
Organisationsutveckling konsult 2023-11-29 79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
2023-12-11
6 days left
Projektledare Nationaldagen & Lyslördag 2024 (2) 2023-11-24 72224000: Project management consultancy services
2023-12-13
8 days left
Löneadministration 30 YHP 2023-11-28 80000000: Education and training services
2023-12-18
13 days left
Webbutveckling 2023-11-19 72400000: Internet services
2023-12-18
13 days left
Taxitransport - Färdtjänst, Skolresor, Omsorgs- & särskoleresor, Tjänsteresor 2023-11-20 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
60130000: Special-purpose road passenger-transport services
2023-12-20
15 days left
Förfrågan om information Systemstöd för hantering av skolskjuts och elevresor 2023-11-20 48000000: Software package and information systems
48400000: Business transaction and personal business software package
2023-12-20
15 days left
Kommunikationstjänster 2023-11-18 79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
2023-12-21
16 days left
Hjullastare till transportgymnasiet 2023-11-22 34140000: Heavy-duty motor vehicles
34144710: Wheeled loaders
2024-01-11
37 days left
Fritt val Hemtjänst 2012-05-01 00000000: cpv utanför giltigt intervall!
85310000: Social work services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem - Städmaskiner 2020-11-26 39713400: Floor-maintenance machines
39713410: Floor-cleaning machines
39713430: Vacuum cleaners
Ongoing bidding