Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Exploatering Beteshagen, Alnö 2019-02-26 45233310: Grundläggning av allmänna vägar
45233340: Grundläggning av gångvägar
45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45112340: Marksanering
45236000: Markanläggning
2019-03-21
2 dagar kvar
Konsulentstödda familjehem 2019-03-05 85311000: Social omsorg med inkvartering
85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
85312300: Vägledning och rådgivning
2019-03-26
7 dagar kvar
Gasol och andra industrigaser 2019-02-15 09120000: Gasformiga bränslen
24100000: Gaser
2019-03-29
10 dagar kvar
GC-väg Fridhemsgatan 2019-03-15 45236000: Markanläggning
34928500: Gatubelysning
45316100: Installation av utomhusbelysning
45000000: Anläggningsarbete
45223000: Byggnads- och anläggningsarbeten
2019-04-05
17 dagar kvar
Fönsterputsning Sundsvalls kommun 2019-03-11 90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
2019-04-10
22 dagar kvar
Rengöring av soprum och sopkärl 2019-03-11 90900000: Städning och renhållning
2019-04-12
24 dagar kvar
Service och underhåll dörrautomatik 2019-02-11 98395000: Låssmedstjänster
50711000: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50116100: Reparation av elsystem
50000000: Reparation och underhåll
45421160: Arbete med beslag
45421131: Montering av dörrar
45212290: Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
44221240: Garageportar
44221200: Dörrar
2019-04-12
24 dagar kvar
Transport av avfallsbränsle 2019-03-15 90512000: Avfallstransport
2019-04-15
27 dagar kvar
Rosenborgskajen Mottagning av förorenad jord 2019-01-29 90514000: Återvinning av avfall
90522300: Behandling av kontaminerad mark
90522400: Markrening och markbehandling
2019-04-22
34 dagar kvar
Resecentrum Sundsvall 2019-02-20 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2019-04-25
37 dagar kvar
Inkontinensprodukter inkl. lagerhållning och transport 2019-03-13 33000000: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
2019-05-02
44 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande