Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Armaturutbyte ytterområden i Sundsvalls kommun 2020-10-12 34928500: Street-lighting equipment
34928530: Street lamps
2020-11-02
5 days left
System för hälsodata på individnivå 2020-10-22 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72310000: Data-processing services
85300000: Social work and related services
2020-11-02
5 days left
Extern remiss: TMA-bil till Medelpads Räddningstjänstförbund 2020-10-26 34100000: Motor vehicles
34114000: Specialist vehicles
34140000: Heavy-duty motor vehicles
34144000: Special-purpose motor vehicles
2020-11-04
7 days left
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 2020-10-22 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71313000: Environmental engineering consultancy services
71313440: Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction
2020-11-05
8 days left
Redskapsbärare/traktor 2020-10-06 16700000: Tractors
42420000: Buckets, shovels, grabs and grips for cranes or excavators
42410000: Lifting and handling equipment
2020-11-05
8 days left
Skärmaskin 2020-10-27 42000000: Industrial machinery
44000000: Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
80000000: Education and training services
2020-11-12
15 days left
Läkarundersökningar till Räddningstjänsten 2020-10-23 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
85120000: Medical practice and related services
2020-11-19
22 days left
Pensionsadministration och försäkringslösningar 2020-10-20 66000000: Financial and insurance services
66500000: Insurance and pension services
2020-11-19
22 days left
Projektering utbyggnad Solhaga äldreboende 2020-10-26 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000: Architectural and related services
71300000: Engineering services
2020-11-29
32 days left
Fritt val Hemtjänst 2012-05-01 00000000: cpv utanför giltigt intervall!
85310000: Social work services
Ongoing bidding