Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Armaturutbyte Indal och Liden 2019-02-12 34928500: Gatubelysning
34928530: Gatulyktor
2019-02-26
3 dagar kvar
Containertömning, verksamhetsavfall, källsortering 2019-02-15 90512000: Avfallstransport
90500000: Avfallstjänster
90513300: Avfallsförbränning
2019-02-26
3 dagar kvar
Smidesarbeten 2019-01-11 44316500: Smide
45262680: Svetsning
45260000: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
50000000: Reparation och underhåll
2019-02-28
5 dagar kvar
Upphandling av verktyg till fordonsverkstad 2019-01-25 43830000: Maskinverktyg
44510000: Verktyg
2019-03-04
9 dagar kvar
Armaturutbyte GC-vägar och parker Sundsvalls kommun 2019-02-12 34928500: Gatubelysning
34928530: Gatulyktor
2019-03-05
10 dagar kvar
Seriebyte av ljuskällor 2019-02-12 34928500: Gatubelysning
2019-03-13
18 dagar kvar
Rör- och svetsarbeten 2019-02-07 44610000: Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
45262680: Svetsning
2019-03-14
19 dagar kvar
Gasol och andra industrigaser 2019-02-15 09120000: Gasformiga bränslen
24100000: Gaser
2019-03-18
23 dagar kvar
Service och underhåll dörrautomatik 2019-02-11 98395000: Låssmedstjänster
50711000: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50116100: Reparation av elsystem
50000000: Reparation och underhåll
45421160: Arbete med beslag
45421131: Montering av dörrar
45212290: Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
44221240: Garageportar
44221200: Dörrar
2019-04-12
48 dagar kvar
Rosenborgskajen Mottagning av förorenad jord 2019-01-29 90514000: Återvinning av avfall
90522300: Behandling av kontaminerad mark
90522400: Markrening och markbehandling
2019-04-22
58 dagar kvar
Resecentrum Sundsvall 2019-02-20 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2019-04-25
61 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande