Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Upphandling av Info TV 2017-12-22 32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
2018-01-26
4 dagar kvar
Utbyte kommunal vägbelysning 2018 2017-12-21 34928500: Gatubelysning
50232100: Underhåll av gatubelysning
34928510: Stolpar för gatubelysning
34928530: Gatulyktor
45316110: Installation av vägbelysning
45316100: Installation av utomhusbelysning
45316000: Installation av belysnings- och signalsystem
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
2018-02-02
11 dagar kvar
Bärgning av bilar 2018-01-12 50118100: Bärgning av bilar
50118000: Utryckningsservice för bilar
2018-02-02
11 dagar kvar
Belysning gång- och cykelvägar Luleåvägen, Linköpingsvägen 2018-01-11 34928500: Gatubelysning
34928510: Stolpar för gatubelysning
34928530: Gatulyktor
50232100: Underhåll av gatubelysning
50232110: Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
45316100: Installation av utomhusbelysning
45316110: Installation av vägbelysning
45316000: Installation av belysnings- och signalsystem
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
2018-02-09
18 dagar kvar
RFI_Verksamhetssystem_fastighetsförvaltning 2018-01-18 48421000: Programvara för fastighetsförvaltning
48422000: Programsviter
2018-02-19
28 dagar kvar
Restaurering fönster Domsaga 2018-01-12 45440000: Målning och glassättning
45442000: Påstrykning av skyddsöverdrag
45442100: Målning
45442110: Målning av byggnader
45442180: Ommålning
45442190: Färgborttagning
2018-03-15
52 dagar kvar
Livsmedel 2018-01-04 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
2018-03-16
53 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande