Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Kurs i vård vid blås- och tarmdysfunktion 2017-11-02 80000000: Undervisning och utbildning
80320000: Medicinsk utbildning
2017-11-20
3 dagar kvar
Webbgranskning 2017-10-31 72300000: Datatjänster
2017-11-21
4 dagar kvar
Laboratorietjänster 2017-06-14 71900000: Laboratorietjänster
2017-11-22
5 dagar kvar
Kurs i Powerpoint 2017-11-14 80000000: Undervisning och utbildning
2017-11-26
9 dagar kvar
Byggnadsarbeten (MittSverige Vatten & Avfall) 2017-11-02 45262700: Ombyggnadsarbete
45262800: Ut- och tillbyggnadsarbeten
2017-11-28
11 dagar kvar
Print som tjänst 2017-10-11 72300000: Datatjänster
2017-11-29
12 dagar kvar
Mekaniska arbeten (MittSverige Vatten & Avfall) 2017-11-08 45259000: Reparation och underhåll av anläggningar
2017-12-04
17 dagar kvar
Tjänst för strömmande media 2017-11-08 48000000: Programvara och informationssystem
48520000: Programvara för multimedia
48516000: Programvara för utbyte
48190000: Programvara för undervisning
48517000: IT-programvara
48931000: Programvara för utbildning
2017-12-08
21 dagar kvar
Skogsförvaltning 2017-11-14 77231100: Skötseltjänster för skogsresurser
77231300: Skogsförvaltning
2017-12-14
27 dagar kvar
Ny 12kV. ställverks- och manöverbyggnad. Nya M8 Granloholm 2017-11-10 65310000: Eldistribution
2018-01-11
55 dagar kvar
Fritt val Hemtjänst 9999-12-31 85310000: Socialt arbete
anbud kan
lämnas löpande