Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Uppdragsutbildning i vård vid blås-och tarmdysfunktion 2018-04-26 80000000: Undervisning och utbildning
80320000: Medicinsk utbildning
2018-05-24
I dag
Hissentreprenad Idrottsparken, Södra Läktarhuset 2018-04-17 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
2018-05-25
I morgon
Konstnärlig gestaltning - Skönsmons skola 2018-04-25 92310000: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
2018-05-28
4 dagar kvar
Relining/rörinfodring 2018-05-15 45231100: Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110: Rörläggningsarbete
45330000: Rörmokeriarbeten
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45332000: VA- och dräneringsarbeten
45453000: Reparation och renovering
45453100: Renoveringsarbeten
2018-05-28
4 dagar kvar
Fordon 2018 2018-04-25 34100000: Motorfordon
2018-05-30
6 dagar kvar
Konsulttjänst avseende fastighetsvärdering - Ramavtal 2018-04-27 70000000: Tjänster avseende fast egendom
70100000: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
70120000: Köp och försäljning av fastigheter
70122100: Försäljning av mark
2018-05-30
6 dagar kvar
Fönsterputs 2018-05-16 90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
2018-05-30
6 dagar kvar
Åtgärd av gamla soptippar i Indal, Liden och Holm 2018-04-26 45112340: Marksanering
45112360: Återställande av mark
45112500: Schaktning
2018-05-31
7 dagar kvar
Renovering av Förrådet 4, Ismagasinet, i Sundsvall 2018-05-14 45453000: Reparation och renovering
2018-05-31
7 dagar kvar
Byggnadsställning 2018-05-11 44212310: Byggnadsställning
44212317: Ställningskonstruktioner
45262100: Arbete på byggnadsställning
45262110: Nedmontering av byggnadsställning
45262120: Uppförande av byggnadsställning
2018-05-31
7 dagar kvar
Verksamhetssystem för fordonsförvaltning 2018-05-17 48200000: Programvara för nätverk, Internet och intranät
48700000: Verktygsprogram
48800000: Informationssystem och servrar
2018-05-31
7 dagar kvar
Armaturutbyte GC-vägar Sundsvalls kommun 2018-05-18 34928500: Gatubelysning
34928530: Gatulyktor
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
2018-05-31
7 dagar kvar
Utrustning till spontanaktivitetsanläggning 2018-05-17 37535200: Lekplatsutrustning
43325000: Park- och lekplatsutrustning
2018-06-01
8 dagar kvar
25-års gåvor 2018 2018-05-22 18513000: Smycken (varor)
18522000: Armbandsur
2018-06-01
8 dagar kvar
Bilpoolssystem 2018-04-27 31610000: Elutrustning för motorer och fordon
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72200000: Programmering av mjukvara samt rådgivning
72222300: IT-tjänster
72253000: Helpdesk- och stödtjänster
48151000: Datorstyrsystem
2018-06-01
8 dagar kvar
GC-väg Sveavägen och Sallyhillsvägen 2018-05-08 45000000: Anläggningsarbete
45236000: Markanläggning
34928500: Gatubelysning
45316100: Installation av utomhusbelysning
2018-06-01
8 dagar kvar
Väghyvel 2018-05-02 43220000: Väghyvlar och planriktmaskiner
43221000: Väghyvlar
2018-06-01
8 dagar kvar
Webbaserat arbetsrättsligt stöd 2018-05-21 72512000: Dokumenthanteringstjänster
79130000: Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering
79996100: Dokumenthantering
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2018-06-04
11 dagar kvar
Print som tjänst 2018 2018-05-02 72300000: Datatjänster
2018-06-05
12 dagar kvar
Konsulter med Vanguard kompetens 2018-05-07 79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
79633000: Personalutveckling
2018-06-06
13 dagar kvar
    
12