Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Skolpsykolog 2017-08-09 85121270: Psykiatrisk eller psykologisk vård
2017-08-23
I morgon
Medicintekniska produkter samt service av diverse apparatur 2017-06-29 33140000: Medicinska förbrukningsartiklar
33751000: Engångsblöjor
30199500: Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål
33141624: Infusionsaggregat
33141310: Injektionssprutor
33700000: Hygienartiklar
24455000: Desinfektionsmedel
18424000: Handskar
33141623: Förstaförbandslådor
33141110: Förbandsartiklar
2017-08-31
9 dagar kvar
Medier till folk- och skolbiblioteken 2017-08-02 48911000: Datorspel
48912000: Barnvänliga titlar
22200000: Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
44176000: Film
32354500: Videofilmer
22120000: Publikationer
22100000: Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22110000: Tryckta böcker
2017-09-06
15 dagar kvar