Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Förskola Åkerbruket 2017-06-03 75123000: Fastighetsförvaltning
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45210000: Byggnadsanläggning
45000000: Anläggningsarbete
2017-10-23
6 dagar kvar
Segeåprojektet etapp VI 2017-09-20 45247000: Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter
71322400: Konstruktion av dammar
71321300: Konsulttjänster inom VA
2017-10-25
8 dagar kvar
Konsultuppdrag för Recipientkontroll 2017-09-20 71900000: Laboratorietjänster
90733100: Övervakning eller kontroll av föroreningar i ytvattnet
2017-10-25
8 dagar kvar
Buskar och perenner 2017 2017-10-12 03451300: Buskar
03451200: Blomlökar
03441000: Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar
03120000: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
2017-10-26
9 dagar kvar
Träd 2017 2017-10-16 03452000: Träd
2017-10-26
9 dagar kvar
Elarbete VA-anläggningar, ramavtal 2017-10-16 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
09310000: Elektricitet
31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
51100000: Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
2017-11-22
36 dagar kvar