Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Markarbeten Bara Backar etapp 0, Svedala 2016-12-01 45000000: Anläggningsarbete
2017-01-25
I morgon
Entreprenad maskintjänster, Svedala kommun 2016-12-23 45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45112000: Grävning och schaktning
2017-02-06
13 dagar kvar
Stödboende för barn och unga 16-20 år 2016-12-30 85312400: Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
2017-02-15
22 dagar kvar
Revisionstjänster 2017-01-20 79212300: Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
2017-03-01
36 dagar kvar
Spillvattenledning söder om Sege å mm, Svedala kommun 2017-01-17 45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232400: Anläggningsarbeten för avlopp
2017-03-03
38 dagar kvar