Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Kart- och mätkonsulter 2017-07-20 71356000: Tekniska tjänster
71355000: Mätningstjänster
71332000: Geotekniska ingenjörstjänster
71420000: Landskapsarkitektur
2017-08-24
2 dagar kvar
Företagshälsovård 2017-05-22 85147000: Företagshälsovård
2017-08-28
6 dagar kvar
Omhändertagande av slam Staffanstorp ARV och Svedala ARV 2017-07-17 90513600: Avlägsnande av slam
90513700: Transport av slam
90513800: Behandling av slam
90513900: Hantering av slam
2017-09-06
15 dagar kvar
Cirkulationsplats Södra infarten/ Aggarpsvägen 2017-08-15 45000000: Anläggningsarbete
2017-10-05
44 dagar kvar
Förskola Åkerbruket 2017-06-03 75123000: Fastighetsförvaltning
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45210000: Byggnadsanläggning
45000000: Anläggningsarbete
2017-10-23
62 dagar kvar