Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Grundläggande ledarutbildning skola/förskola 2017-06-01 79632000: Utbildning av personal
2017-07-03
5 dagar kvar
Åkerbruket etapp 2 2017-06-22 45000000: Anläggningsarbete
2017-08-17
50 dagar kvar
Ramavtal Elarbeten inom VA anläggningar 2017-06-22 45000000: Anläggningsarbete
71500000: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2017-08-21
54 dagar kvar
Förskola Åkerbruket 2017-06-03 75123000: Fastighetsförvaltning
44211100: Mobila byggnader och modulbyggnader
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45110000: Rivning av byggnader och schaktning
45210000: Byggnadsanläggning
45000000: Anläggningsarbete
2017-08-24
57 dagar kvar
Företagshälsovård 2017-05-22 85147000: Företagshälsovård
2017-08-28
61 dagar kvar