Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Avloppsutbyggnad V Kärrstorp Svedala kommun 2018-01-26 45232400: Anläggningsarbeten för avlopp
45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
2018-02-25
2 dagar kvar
Elfordon med ogräsbekämpningsutrustning 2018-02-14 77312100: Ogräsbekämpning
34144900: Elfordon
2018-02-28
5 dagar kvar
Skolskjutsverksamhet 2018-02-01 60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
2018-03-08
13 dagar kvar
Resebyråtjänster 2018-02-05 63000000: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
63500000: Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
63515000: Resetjänster
2018-03-12
17 dagar kvar