Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Revisionstjänster 2017-01-20 79212300: Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
2017-03-01
3 dagar kvar
Aggarpsbron 2017-02-03 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2017-03-03
5 dagar kvar
Spillvattenledning söder om Sege å mm, Svedala kommun 2017-01-17 45231300: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232400: Anläggningsarbeten för avlopp
2017-03-03
5 dagar kvar
Elektronisk körjournal 2017-02-17 31711300: Elektroniska system för tidsregistrering
38112100: Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
48450000: Programvara för tidsredovisning eller personal
38548000: Instrument till fordon
2017-03-09
11 dagar kvar