Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Offentlig Belysning 2023-03-02 31527200: Exterior lights
31527260: Lighting systems
2023-04-04
14 days left
VA-stråk Arninge centrum 2023-02-09 45000000: Construction work
2023-04-06
16 days left
Landskapsvård och Fornvård samt Strand- och vattenvård 2023-03-10 77200000: Forestry services
2023-04-11
21 days left
Konsulttjänster för handledning av elevhälsan 2023-03-15 80500000: Training services
80570000: Personal development training services
80590000: Tutorial services
2023-04-17
27 days left
Markanvisningstävling förskola i Näsbypark, Täby 2023-02-22 45000000: Construction work
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
75000000: Administration, defence and social security services
80000000: Education and training services
2023-04-19
29 days left
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dagverksamhet för personer från 65 år 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL 2021-04-27 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL 2021-08-16 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 2022-01-10 85312100: Daycare services
Ongoing bidding
Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning 2022-04-26 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § SoL 2022-05-02 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding