Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Parkentreprenad Näsby slott 2024-04-18 45000000: Construction work
45316100: Installation of outdoor illumination equipment
45112700: Landscaping work
45112710: Landscaping work for green areas
45112000: Excavating and earthmoving work
45244200: Jetties
43325000: Park and playground equipment
45112711: Landscaping work for parks
2024-05-20
Tomorrow
Ramavtal omläggning och renovering av VA-ledningar 2024-04-26 45000000: Construction work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45232000: Ancillary works for pipelines and cables
2024-05-27
8 days left
Täby park DP5 - grovplanering 2024-04-19 45000000: Construction work
2024-05-29
10 days left
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dagverksamhet för personer från 65 år 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL 2021-04-27 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL 2021-08-16 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 2022-01-10 85312100: Daycare services
Ongoing bidding
Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning 2022-04-26 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § SoL 2022-05-02 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem för tekniska konsulter 2023-06-08 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
90490000: Sewer survey and sewage treatment consultancy services
90700000: Environmental services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna enligt 9 § 8 p. samt 9 p. LSS 2023-06-05 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
85300000: Social work and related services
85311000: Social work services with accommodation
85320000: Social services
Ongoing bidding
Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall 2023-10-03 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Ongoing bidding