Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ramavtal Beläggningsarbeten 2023-08-16 44113800: Road-surfacing materials
45000000: Construction work
45233222: Paving and asphalting works
2023-10-02
4 days left
Drakskeppsskolan - Nybyggnation av matsal och fläktrum samt ombyggnation av ventilationssystem 2023-09-06 45000000: Construction work
45214000: Construction work for buildings relating to education and research
45262700: Building alteration work
45331000: Heating, ventilation and air-conditioning installation work
2023-10-09
11 days left
KaVA - etapp 1 2023-07-03 45000000: Construction work
45232411: Foul-water piping construction work
45232431: Wastewater pumping station
2023-10-13
15 days left
Upphandling av Säkerhetsteknik 2023-09-17 35113000: Safety equipment
35121700: Alarm systems
35125300: Security cameras
42961100: Access control system
45312000: Alarm system and antenna installation work
45312100: Fire-alarm system installation work
45312200: Burglar-alarm system installation work
45312300: Antenna installation work
45315100: Electrical engineering installation works
50610000: Repair and maintenance services of security equipment
98395000: Locksmith services
2023-10-19
21 days left
SOC-tjänst och tillhörande tjänster 2023-09-22 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72220000: Systems and technical consultancy services
72240000: Systems analysis and programming services
2023-10-19
21 days left
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dagverksamhet för personer från 65 år 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL 2021-04-27 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL 2021-08-16 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 2022-01-10 85312100: Daycare services
Ongoing bidding
Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning 2022-04-26 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § SoL 2022-05-02 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem för tekniska konsulter 2023-06-08 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
90490000: Sewer survey and sewage treatment consultancy services
90700000: Environmental services
Ongoing bidding
Dynamiskt inköpssystem avseende bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna enligt 9 § 8 p. samt 9 p. LSS 2023-06-05 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
85300000: Social work and related services
85311000: Social work services with accommodation
85320000: Social services
Ongoing bidding