Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Kopiering, Tryckeritjänster och Skyltar 2022-04-27 22000000: Printed matter and related products
2022-05-27
2 days left
ELEVREGISTER, SKOLVALSSYSTEM OCH MELLANARKIV SYSTEM 2022-05-11 48000000: Software package and information systems
48219300: Administration software package
48311000: Document management software package
48900000: Miscellaneous software package and computer systems
48931000: Training software package
75120000: Administrative services of agencies
75121000: Administrative educational services
2022-06-10
16 days left
FASTIGHETSSYSTEM TILL TÄBY 2022-05-15 30196000: Planning systems
48000000: Software package and information systems
48420000: Facilities management software package and software package suite
48421000: Facilities management software package
48422000: Software package suites
72212420: Facilities management software development services and software development services suite
72212421: Facilities management software development services
2022-06-14
20 days left
Telefoni som tjänst 2022-05-11 64000000: Postal and telecommunications services
64200000: Telecommunications services
64210000: Telephone and data transmission services
64212000: Mobile-telephone services
2022-06-20
26 days left
Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning 2022-04-26 80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Familjerådgivning enligt 5 kap. 3 § SoL 2022-05-02 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 LSS 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dagverksamhet för personer från 65 år 2020-05-04 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Hemtjänst enligt 3 kap 6 § SoL 2021-04-27 85000000: Health and social work services
98514000: Domestic services
Ongoing bidding
Särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL 2021-08-16 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 2022-01-10 85312100: Daycare services
Ongoing bidding
Boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS och avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p. LSS 2022-03-25 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p. LSS 2022-05-24 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding