Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Hantering av Returpapper - Uthyrning av behållare, insamling samt avsättning av insamlat returpapper 2024-06-21 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
44613800: Containers for waste material
90500000: Refuse and waste related services
2024-09-02
51 days left
Auktorisationssystem för insamling av returpapper 2021-11-15 90500000: Refuse and waste related services
90511400: Paper collecting services
Ongoing bidding
Auktorisation insamling och behandling av bygg, rivnings- och trädgårdsavfall 2023-02-15 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
90511000: Refuse collection services
90511300: Litter collection services
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem FNI förpackningsavfall 2023-10-18 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding