Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Nybyggnad av flerbostadshus, kv Städet 2, omb. Hammaren 3 2017-12-20 45000000: Anläggningsarbete
45100000: Förberedande anläggningsarbeten
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
51900000: Installation av styr- och reglersystem
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
42500000: Kyl- och ventilationsutrustning
45420000: Snickerimonteringar
2018-02-28
37 dagar kvar