Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Skötsel och underhåll av gatu- och vägbelysning Torsby Sunne och Hagfors kommuner 2018-12-13 34928500: Gatubelysning
50232100: Underhåll av gatubelysning
34928530: Gatulyktor
34928510: Stolpar för gatubelysning
2019-02-07
16 dagar kvar
Torsby Bostäder AB Målningsentreprenad på fastigheten Slättene 1:310 2019-01-09 45442100: Målning
45442110: Målning av byggnader
2019-02-21
30 dagar kvar
UPPHANDLING AV AFIS, MET OCH CN VID TORSBY FLYGPLATS, TORSBY KOMMUN 2019-01-11 63730000: Diverse kringtjänster för luftfart
63732000: Flygledartjänster
63731000: Flygplatsdrift
2019-02-28
37 dagar kvar