Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Husgeråd Vård och omsorgsboende 2018-11-19 39221000: Köksutrustning
39220000: Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39221110: Porslin
2018-12-17
I morgon
Tekniska konsulttjänster 2018 Del 1 2018-11-20 71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
71321300: Konsulttjänster inom VA
71321400: Konsulttjänster inom ventilation
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
2018-12-20
4 dagar kvar
Parkunderhåll Hörnefors 2018-11-20 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-12-20
4 dagar kvar
Parkunderhåll Holmsund Obbola 2018-11-20 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-12-20
4 dagar kvar
Inköp Brandbil Bjurholm 2018-11-19 34144200: Beredskapsfordon
34144213: Brandbilar
34144210: Brandfordon
2018-12-21
5 dagar kvar
Konsult - Digitala möjligheter för ökat företagande 2018-12-13 80000000: Undervisning och utbildning
79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
2019-01-10
25 dagar kvar
Spol- och sugbilstjänster 2018-12-05 90470000: Rensning av avlopp
2019-01-14
29 dagar kvar
Trafikutredning väg 503 2018-11-29 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71410000: Stadsplanering
2019-01-14
29 dagar kvar
Optofiber med tillbehör 2018-11-26 32560000: Fiberoptiska material
2019-01-15
30 dagar kvar
Förskolepaviljonger Bäckahästen 2 Tomtebo 2018-12-14 45212600: Byggnation av paviljong
2019-01-21
36 dagar kvar