Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Inköp slangflak Brandförsvaret Holmsund 2018-06-28 44480000: Diverse brandskyddsutrustning
35000000: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
34144210: Brandfordon
2018-07-23
I morgon
Inköp pistmaskin 2018-07-02 34114000: Specialfordon
34113200: Terrängfordon
34113300: Fordon för terrängkörning
43313000: Snöplogar och snöslungor
43500000: Bandburna fordon
2018-07-31
9 dagar kvar
Service Storköksutrustning 2018-06-05 50882000: Reparation och underhåll av restaurangutrustning
42959000: Diskmaskiner för storkök
50000000: Reparation och underhåll
50710000: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50712000: Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
2018-08-09
18 dagar kvar
Inköp lastmaskin 2018-06-29 43261100: Lastmaskiner
2018-08-17
26 dagar kvar
Rivning Förskola Lärkdrillen 1 2018-07-05 45110000: Rivning av byggnader och schaktning
2018-08-28
37 dagar kvar
Hyra Idrottshallar 2018-07-10 45214800: Anläggning av träningslokaler
45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-08-28
37 dagar kvar
Personal- och Arbetskläder 2018-07-04 18141000: Arbetshandskar
18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18200000: Ytterkläder
18300000: Klädesplagg
18810000: Skodon förutom sport- och skyddsskor
18830000: Skyddsskor
35113400: Skydds- och säkerhetskläder
2018-08-29
38 dagar kvar
Verksamhetssystem lagring av information i skolan 2018-06-21 35711000: Ledning, styrning och kommunikationssystem
48000000: Programvara och informationssystem
35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
2018-08-30
39 dagar kvar
Digitala innovationer Region Västerbotten 2018-06-27 79342000: Marknadsföring
79341000: Reklam
79340000: Reklam och marknadsföring
79413000: Konsulttjänster för marknadsföring
72266000: Programkonsulttjänster
79411100: Konsulttjänster för företagsutveckling
2018-08-31
40 dagar kvar
Ny 7- avdelnings Förskola i Robertsfors 2018-06-25 45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
2018-09-03
43 dagar kvar
Ombyggnad Vättarnas allé 2018-07-04 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-09-26
66 dagar kvar