Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Dataskyddsombud och rådgivning 2018-09-07 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
71319000: Sakkunnig juridisk hjälp
79100000: Juridiska tjänster
2018-09-27
2 dagar kvar
Halkbekämpningsmaterial 2018-09-10 14210000: Grus, sand, krossad sten och ballast
2018-10-01
6 dagar kvar
Laboratorietjänster 2018 2018-09-04 71900000: Laboratorietjänster
2018-10-08
13 dagar kvar
Vaccin 2018-09-14 33650000: Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel
2018-10-08
13 dagar kvar
Bemanningstjänster sjuksköterskor 2018-09-07 85141000: Tjänster utförda av vårdpersonal
85141200: Sjukskötersketjänster
79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
2018-10-09
14 dagar kvar
Revisionstjänster bolag 2018-09-10 79212000: Revision
79211000: Redovisning
2018-10-10
15 dagar kvar
Ombyggnad Vättarnas allé 2018-07-04 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-10-10
15 dagar kvar
Programstöd för energiuppföljning 2018-09-13 48000000: Programvara och informationssystem
2018-10-11
16 dagar kvar
Städtjänster (EKB, SOC) 2018-09-19 90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90900000: Städning och renhållning
2018-10-12
17 dagar kvar
Avfallsinsamling i Umeå och fem kranskommuner 2018-09-04 90511200: Hämtning av hushållssopor
2018-10-15
20 dagar kvar
Om och tillbyggnad entré A3 Arena 2018-09-24 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45212000: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
2018-10-17
22 dagar kvar
Designledare för mobilitets- och besöksnäringsprojekt 2018-09-25 72224000: Konsulttjänster för projektledning
79930000: Specialdesign
73300000: Planering och genomförande av forskning och utveckling
71311200: Konsulttjänster för transportsystem
71240000: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71222200: Kartläggning av landsbygdsområden
71311300: Konsulttjänster för infrastruktur
32571000: Kommunikationsinfrastruktur
79415000: Konsulttjänster för produktionsledning
79415200: Rådgivning avseende design
2018-10-18
23 dagar kvar