Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ombyggnad Rådhusesplanaden 2018-2019 2018-03-09 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-04-23
2 dagar kvar
Löpevägen 2018 2018-03-21 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
2018-04-27
6 dagar kvar
Skolmattransporter 2018-03-26 60100000: Vägtransporter
60000000: Transporter (utom avfallstransport)
2018-04-30
9 dagar kvar
Saneringstjänster 2018-04-03 90919100: Rengöring av kontorsutrustning
90920000: Sanering av anläggningar
45262660: Asbestsaneringsarbete
2018-05-03
12 dagar kvar
Möbler till Eriksdals och Resedans vård- och omsorgsboende 2018-04-10 39100000: Möbler
39200000: Inredning
2018-05-10
19 dagar kvar
Grävmaskinstjänst återställning vattendrag 2018-04-16 45112000: Grävning och schaktning
2018-05-10
19 dagar kvar
Yrkesutbildning för vuxna 2018-04-17 80000000: Undervisning och utbildning
2018-05-17
26 dagar kvar
Montering isolerglas stadshus 2018-04-18 45421100: Montering av dörrar, fönster och tillhörande element
2018-05-17
26 dagar kvar
Ny Förskola Haga Kruthornet 2 2018-04-18 45210000: Byggnadsanläggning
2018-05-17
26 dagar kvar
Vägslåtter 2018-04-17 77314000: Markskötsel
2018-05-21
30 dagar kvar
Vinterväghållning 2018-04-17 43310000: Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten
2018-05-21
30 dagar kvar