Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Böleänsparken ombyggnad 2017-12-14 45212120: Byggnation av temapark
45236250: Markanläggning för parker
2018-01-22
I dag
Bemanningstjänster kultur 2017-12-21 79620000: Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
92511000: Bibliotekstjänster
79610000: Personalförmedling
2018-01-25
3 dagar kvar
Producentuppdrag för Kvinnohistoriskt museum 2018-01-16 92521000: Museitjänster
92521100: Utställningstjänster i museer
2018-01-25
3 dagar kvar
Digitala prov 2017-12-15 48931000: Programvara för utbildning
2018-01-26
4 dagar kvar
Ö. Ersboda Industriområde Gata 2017-12-27 45000000: Anläggningsarbete
2018-01-29
7 dagar kvar
Virke till Nordmalings kommun 2018-01-12 44191000: Diverse byggmaterial av trä
2018-01-29
7 dagar kvar
Byte armatur Hg till LED 2018-01-19 45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
2018-02-05
14 dagar kvar
Gruppboende Operetten 37 Nybyggnad 2018-01-12 45211300: Byggnation av bostäder
2018-02-08
17 dagar kvar
Glasreprationer 2018-01-11 45440000: Målning och glassättning
45441000: Glassättning
14820000: Glas
2018-02-12
21 dagar kvar
Parkdrift i Umeå Västra 2018-01-11 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-02-15
24 dagar kvar
Parkdrift i Umeå Östra 2018-01-11 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-02-15
24 dagar kvar
Parkdrift i Umeå Norra 2018-01-11 77311000: Skötsel av trädgårdar och parker
77313000: Parkskötsel
2018-02-15
24 dagar kvar
Hälsokontroll brandpersonal 2018-01-09 85147000: Företagshälsovård
85100000: Hälsovårdstjänster
71317200: Hälso- och säkerhetstjänster
2018-02-16
25 dagar kvar