Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Kommunikationsplattform för utskrivningsprocess 2024-01-16 48000000: Software package and information systems
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2024-02-22
Today
Utvändiga Måleriarbeten paket 2, 2024 2024-01-23 45000000: Construction work
45400000: Building completion work
45440000: Painting and glazing work
45443000: Facade work
2024-02-22
Today
Utvändiga Måleriarbeten paket 1, 2024 2024-01-23 45000000: Construction work
45400000: Building completion work
45440000: Painting and glazing work
45443000: Facade work
2024-02-22
Today
Takbyte, Bråvalla skola 2024-01-25 45000000: Construction work
45450000: Other building completion work
45260000: Roof works and other special trade construction works
2024-02-22
Today
Formgjutna hörselproppar 2024-02-06 31600000: Electrical equipment and apparatus
31680000: Electrical supplies and accessories
35113400: Protective and safety clothing
2024-02-22
Today
Digital Brandskyddsutbildning 2024-01-24 79632000: Personnel-training services
80000000: Education and training services
80330000: Safety education services
80500000: Training services
80510000: Specialist training services
80511000: Staff training services
2024-02-23
Tomorrow
Ramavtal VS-arbeten, Robertsfors 2024-01-31 45000000: Construction work
45330000: Plumbing and sanitary works
45300000: Building installation work
2024-02-23
Tomorrow
Fordon operationell leasing Vindelns kommun 2024-01-24 34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
2024-02-26
4 days left
Takbyte, Sandsviks skola 2024-02-01 45000000: Construction work
45260000: Roof works and other special trade construction works
45400000: Building completion work
2024-02-27
5 days left
Ramavtal Måleri- & Golvarbeten, Robertsfors 2024-01-25 45000000: Construction work
45400000: Building completion work
45430000: Floor and wall covering work
45440000: Painting and glazing work
2024-02-29
7 days left
Byte av tak, Vind Arena 2024-01-22 45000000: Construction work
45260000: Roof works and other special trade construction works
45261000: Erection and related works of roof frames and coverings
2024-02-29
7 days left
Kommunjägare 2024-02-07 77600000: Hunting services
2024-02-29
7 days left
Hedlundaskolan Ny och ombyggnad F - 6 2023-12-21 45000000: Construction work
45100000: Site preparation work
45110000: Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000: Building construction work
45214000: Construction work for buildings relating to education and research
45260000: Roof works and other special trade construction works
45300000: Building installation work
45310000: Electrical installation work
45320000: Insulation work
45330000: Plumbing and sanitary works
45340000: Fencing, railing and safety equipment installation work
45400000: Building completion work
45420000: Joinery and carpentry installation work
45430000: Floor and wall covering work
45440000: Painting and glazing work
45453000: Overhaul and refurbishment work
45454000: Restructuring work
2024-03-01
8 days left
Hållbar ledutveckling i Umeåregionen, skyltar 2024-02-15 34928472: Sign posts
44423400: Signs and related items
2024-03-01
8 days left
Inkontinensmaterial 2024-01-28 33000000: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33141621: Incontinence kit
33198000: Hospital paper articles
33199000: Medical clothing
2024-03-01
8 days left
Skolskjuts Nordmaling 2024-02-02 60100000: Road transport services
60120000: Taxi services
60130000: Special-purpose road passenger-transport services
2024-03-04
11 days left
Vinterväghållning lokalgator och fastigheter, Bjurholm 2024-02-04 90620000: Snow-clearing services
34143000: Winter-maintenance vehicles
90630000: Ice-clearing services
2024-03-05
12 days left
Ramavtal Drift och service av trafikljus, bommar och dagvattenpumpsanläggningar samt service av grindar och sandfickor. 2024-02-09 34996100: Traffic lights
45316212: Installation of traffic lights
50232200: Traffic-signal maintenance services
44221300: Gates
2024-03-07
14 days left
Hyra och Tvätt Entrémattor 2024-02-08 98310000: Washing and dry-cleaning services
42716100: Washing installation
39530000: Carpets, mats and rugs
39532000: Mats
39534000: Industrial carpeting
2024-03-12
19 days left
Hälsokontroll brandpersonal 2024-02-09 85100000: Health services
85147000: Company health services
2024-03-13
20 days left
    
12