Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ramavtal Tekniska konsulter Vibrationsmätning och riskbedömning 2023-01-09 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
2023-02-13
14 days left
Auktorisationssystem Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall 2023-01-09 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-14 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
DIS Systemutvecklingsroller 2021-12-09 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för hämtning av avfall vid evenemang 2022-12-29 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding