Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Ramavtal Tekniska konsulter Trafik 2023-11-10 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
71322000: Engineering design services for the construction of civil engineering works
2023-12-11
6 days left
Löpande kontroll/underhåll av kyl, frys, värmepump o klimatanläggning 2023-11-15 50730000: Repair and maintenance services of cooler groups
42000000: Industrial machinery
42500000: Cooling and ventilation equipment
2023-12-15
10 days left
Ramavtal VA material 2023-12-05 42131200: Valves defined by construction
42132100: Valve actuators
42997000: Pipeline machinery
44114220: Concrete pipes and fittings
44131000: Sewage chambers
44162000: Piping
44163000: Pipes and fittings
44164000: Casing and tubing
44165000: Hoses, risers and sleeves
44611000: Tanks
45252130: Sewage plant equipment
2023-12-22
17 days left
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-14 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
DIS Systemutvecklingsroller 2021-12-09 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för hämtning av avfall vid evenemang 2022-12-29 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall 2023-01-09 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för förpackningsinsamling från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter 2023-06-20 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding