Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Växter och skötsel 2017-07-07 03451000: Växter
03441000: Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar
77310000: Plantering och skötsel av grönområden
2017-08-28
6 dagar kvar
Kontorsmaterial 2017-06-20 22800000: Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
30000000: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
2017-09-03
12 dagar kvar
Ramavtal för gnistfria kyl, kyl/frys och frysskåp 2017-08-14 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
39711100: Kylskåp och frysar
2017-09-07
16 dagar kvar