Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
MFP universitetsservice 2018-05-17 30232100: Skrivare och kurvskrivare
30100000: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30120000: Utrustning för kopiering och offsettryckning
2018-05-30
6 dagar kvar
Kontorsvaror Umeå universitet, Mittuniversitet 2018-04-26 30000000: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30190000: Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
30199500: Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål
30193200: Brevkorgar och tidskriftssamlare
39260000: Brevkorgar och skrivbordsutrustning
2018-05-31
7 dagar kvar
Snittblommor 2018-05-09 03121200: Snittblommor
2018-05-31
7 dagar kvar
Stöd inom UCC 2018-04-25 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
71316000: Konsulttjänster för telekommunikation
2018-06-01
8 dagar kvar
MFP till BMA-programmet 2018-05-22 30232100: Skrivare och kurvskrivare
30100000: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30120000: Utrustning för kopiering och offsettryckning
2018-06-03
10 dagar kvar
Skanningcentral och fakturaväxel 2018-05-03 48812000: Ekonomiska informationssystem
2018-06-03
10 dagar kvar
Makroskop/zoommikroskop 2018-05-16 33100000: Medicinsk utrustning
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38510000: Mikroskop
38634000: Optiska mikroskop
2018-06-04
11 dagar kvar
Enkätundersökning av skogsägares drivkrafter 2018-05-15 98000000: Andra samhälleliga och personliga tjänster
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
77000000: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
73000000: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
2018-06-07
14 dagar kvar
Tryckeritjänster 2018-05-09 79800000: Tryckning och tillhörande tjänster
2018-06-10
17 dagar kvar