Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
RFI Logistikmäkling/transportförmedling 2018-02-16 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
64000000: Post- och telekommunikationstjänster
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
2018-02-26
3 dagar kvar
NIR Spektroskopi Instrument 2018-02-21 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38433000: Spektrometrar
33114000: Utrustning för spektroskopi
2018-03-08
13 dagar kvar
Support/underhåll/konsulttjänster o Spectre - Diver Solution 2018-02-13 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
48000000: Programvara och informationssystem
2018-03-15
20 dagar kvar
Masspektrometri-system (LC-ICPMS) 2018-02-19 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38433100: Masspektrometer
38432200: Kromatografer
2018-03-26
31 dagar kvar