Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Spån 2017-11-06 03000000: Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
2017-12-13
I dag
Tolkning hörsel, dövhet och dövblindhet 2017-11-16 98200000: Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
2017-12-18
5 dagar kvar
Surface area and pore size analysis 2017-12-07 31000000: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-12-22
9 dagar kvar
European Social Survey runda 9; datainsamling, Sverige 2017-12-05 73000000: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
79320000: Opinionsundersökningar
2018-01-08
26 dagar kvar