Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Metabolic cases 2017-04-12 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-05-01
2 dagar kvar
Konsulttjänster för ProcessIT 2017-04-13 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
79415000: Konsulttjänster för produktionsledning
73000000: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
2017-05-15
16 dagar kvar
Växter och skötsel 2017-04-12 03451000: Växter
77310000: Plantering och skötsel av grönområden
2017-05-17
18 dagar kvar