Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Epifluorescens-mikroskop 2019-03-01 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38510000: Mikroskop
38634000: Optiska mikroskop
2019-03-27
8 dagar kvar
Bibliometric analytic platform 2019-02-28 48611000: Programvara för databas
48422000: Programsviter
48461000: Programvara för analys eller forskning
48482000: Programvara för affärsunderrättelser
48000000: Programvara och informationssystem
2019-04-01
13 dagar kvar
Atmospheric Plasma Spray System 2019-03-15 42600000: Verktygsmaskiner
42900000: Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner
42000000: Industrimaskiner
42924300: Sprututrustning
42924310: Sprutpistoler
42665000: Metallsprutningsutrustning
42631000: Verktygsmaskiner för ytbehandling av metaller
2019-04-16
28 dagar kvar