Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Byggservice Gagnef 2 2021-09-29 45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45400000: Building completion work
2021-10-29
2 days left
Ramavtal Projektledare/Byggledare inom Gata och Va, Säters kommun 2021-09-29 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71322000: Engineering design services for the construction of civil engineering works
71540000: Construction management services
2021-10-29
2 days left
Rättsdatabas 2021-09-30 72320000: Database services
48810000: Information systems
79000000: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79100000: Legal services
79140000: Legal advisory and information services
48000000: Software package and information systems
2021-11-01
5 days left
Anpassning kontorslokal i Lindberghallen 2021-10-15 45210000: Building construction work
45310000: Electrical installation work
45330000: Plumbing and sanitary works
45430000: Floor and wall covering work
45440000: Painting and glazing work
2021-11-03
7 days left
Nyproduktion 16 lgh kv. Laxen 14 2021-09-16 45211100: Construction work for houses
45211300: Houses construction work
45211341: Flats construction work
45262210: Foundation work
2021-11-03
7 days left
Finansiell leasing fordon 2021-10-06 66114000: Financial leasing services
2021-11-08
12 days left
Jordbrukstraktor/servicemaskin, Falu kommun 2021-10-11 16000000: Agricultural machinery
16700000: Tractors
2021-11-10
14 days left
Ombyggnad omsorgsboende bygg 2021-10-15 45262690: Refurbishment of run-down buildings
45262700: Building alteration work
45262800: Building extension work
2021-11-10
14 days left
Ombyggnad omsorgsboende el 2021-10-15 45315100: Electrical engineering installation works
2021-11-10
14 days left
Ombyggnad omsorgsboende ventilation 2021-10-15 45331210: Ventilation installation work
2021-11-10
14 days left
Ombyggnad omsorgsboende VS 2021-10-15 45332000: Plumbing and drain-laying work
45332200: Water plumbing work
45332300: Drain-laying work
2021-11-10
14 days left
Hygiensäkring och skadedjurskontroll - Kök och matsalar 2022 2021-10-22 77231200: Forest pest control services
90922000: Pest-control services
2021-11-12
16 days left
Digital plattform för ledarutveckling 2021-10-13 48000000: Software package and information systems
79632000: Personnel-training services
79633000: Staff development services
80000000: Education and training services
80511000: Staff training services
2021-11-12
16 days left
Operationell leasing av hjullastare och bandgrävmaskin, Västerbergslagens utbildningsförbund 2021-10-14 43000000: Machinery for mining, quarrying, construction equipment
34144710: Wheeled loaders
43260000: Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery
2021-11-15
19 days left
Förbrukningsmaterial och redskap för textilslöjd 2021-10-15 39500000: Textile articles
39510000: Textile household articles
2021-11-15
19 days left
Kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag, 2022 2021-10-17 90700000: Environmental services
90720000: Environmental protection
2021-11-16
20 days left
Stationstankning av drivmedel - ytterområde, obemannad station 2021-10-21 09134200: Diesel fuel
09132100: Unleaded petrol
30163100: Agency fuel cards
2021-11-22
26 days left
Transport av kommunalt avfall i säck, Hedemora Energi 2021-10-23 90500000: Refuse and waste related services
90511000: Refuse collection services
90511300: Litter collection services
90512000: Refuse transport services
2021-11-22
26 days left
Slamtömning och transport 2021-10-15 45232410: Sewerage work
2021-11-24
28 days left
Public 360 (Ärendehanteringssystem) Förvaltning, utveckling och integration 2021-06-14 72246000: Systems consultancy services
72250000: System and support services
2022-06-30
246 days left
    
12