Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Ny serverhall 2017-01-18 45214400: Bygg- och anläggningsarbeten: universitetsbyggnader
45000000: Anläggningsarbete
51000000: Installation (utom programvara)
2017-02-28
2 dagar kvar
Bussresor 2017-02-17 60170000: Uthyrning av fordon för personbefordran med förare
60100000: Vägtransporter
60130000: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
60140000: Icke-reguljär passagerartransport
60172000: Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare
2017-03-03
5 dagar kvar
Restauratör Segerstedt 2016-12-30 55000000: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
55300000: Restaurang- och serveringstjänster
55310000: Restaurangserveringstjänster
55320000: Måltidsservering
55322000: Tillagning av måltider
55321000: Matberedning
55330000: Kafeteriaverksamhet
55500000: Matsalstjänster och catering
55511000: Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp
55512000: Drift av matsal
2017-03-07
9 dagar kvar
Telesystem, AV-system 2017-02-09 32320000: TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32321200: Audiovisuell utrustning
32321300: Audiovisuellt material
32321100: Film- och videoutrustning
51310000: Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning
2017-03-16
18 dagar kvar
LC/LC coupled to a tripled quad. MS/MS 2017-02-17 38433100: Masspektrometer
2017-03-23
25 dagar kvar
Study portal for international student recruitment 2017-02-23 79600000: Rekryteringstjänster
79342000: Marknadsföring
79340000: Reklam och marknadsföring
79300000: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
80000000: Undervisning och utbildning
72212930: Programvaruutvecklingstjänster för utbildning och underhållning
48930000: Programvara för utbildning och underhållning
72212480: Programvaruutvecklingstjänster för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
2017-03-27
29 dagar kvar
Sequencing instrument 2017-02-21 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-03-27
29 dagar kvar