Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Lokalvård Campus Gotland 2018-01-26 90910000: Städning
90911200: Städning av byggnader
90900000: Städning och renhållning
90919200: Kontorsstädning
90919300: Städning av skolor
2018-02-27
5 dagar kvar
Ramavtal konsultkompetens projektledare/projekteringsledare 2018-01-26 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2018-02-27
5 dagar kvar
Revisionstjänster 2018-01-25 79210000: Redovisning och revision
79200000: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
2018-03-01
7 dagar kvar
Digital scanner 2018-02-07 38520000: Skannrar
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-03-11
17 dagar kvar
Utbildningshandledning på psykolog- och psykoterapeutprogram 2018-02-09 80000000: Undervisning och utbildning
80590000: Handledning
2018-03-12
18 dagar kvar
Neutron generator 2018-01-04 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-03-13
19 dagar kvar
Superconducting magnet system with cryo cooler insert 2018-02-06 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
31630000: Magneter
2018-05-07
74 dagar kvar