Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Automation platform 2018-03-13 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-03-25
2 dagar kvar
Optical microscope 2018-03-06 38634000: Optiska mikroskop
38600000: Optiska instrument
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-03-28
5 dagar kvar
bord för e-tentamen 2018-03-07 39121200: Bord
39134100: Datorbord
39121100: Skrivbord
2018-04-04
12 dagar kvar
HPLC 2018-03-12 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-04-10
18 dagar kvar
Undervisning i PSA och MTO 2018-03-20 80000000: Undervisning och utbildning
2018-04-23
31 dagar kvar
Superconducting magnet system with cryo cooler insert 2018-02-06 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
31630000: Magneter
2018-05-07
45 dagar kvar