Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Multiplex Imaging System and Scanner 2017-08-29 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38900000: Diverse mät- och provinstrument
38520000: Skannrar
38500000: Apparater för kontroll och provning
2017-09-29
6 dagar kvar
Kapitalåterföringstjänster 2017-09-06 79412000: Finansiella konsulttjänster
79200000: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
2017-10-06
13 dagar kvar
GDOES 2017-09-11 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-10-11
18 dagar kvar
Ljusmikroskop och Stereomikroskop UH-2017/77 2017-09-12 38634000: Optiska mikroskop
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-10-12
19 dagar kvar
Vätskekromatografi-tandemkvadrupolmasspektrometri (UHPLCQQQ) 2017-09-15 38970000: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
2017-10-17
24 dagar kvar
Projektering av Audiovisuell utrustning 2017-09-21 71200000: Arkitekttjänster
32321200: Audiovisuell utrustning
71300000: Ingenjörstjänster
2017-10-23
30 dagar kvar