Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Liquid chromatography-mass spectometer (LC-MS) 2018-06-20 38433100: Masspektrometer
2018-08-24
5 dagar kvar
A standard X-ray irradiator 2018-07-26 33151200: Apparatur för röntgenbehandling
2018-08-27
8 dagar kvar
Catering Campus Gotland 2018-06-08 55500000: Matsalstjänster och catering
55520000: Catering
55523000: Catering för övriga företag eller övriga institutioner
2018-08-28
9 dagar kvar
Ramavtal konsultkompetens projektledare/projekteringsledare 2018-07-11 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
2018-09-07
19 dagar kvar
Chefs- och specialistrekrytering via annonsering och search 2018-07-12 79600000: Rekryteringstjänster
2018-09-11
23 dagar kvar
Rekryteringsstödtjänster via annonsering 2018-07-10 79600000: Rekryteringstjänster
2018-09-11
23 dagar kvar
Chefsrekrytering via Executive Search 2018-07-12 79600000: Rekryteringstjänster
2018-09-12
24 dagar kvar
Neutron generator 2018-07-02 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-09-14
26 dagar kvar
Företagshälsovård 2018-06-27 85147000: Företagshälsovård
2018-09-18
30 dagar kvar
Konflikthanteringstjänster 2018-07-09 85140000: Diverse hälsovård
2018-09-18
30 dagar kvar
Forskningsdatacenter 2018-07-10 51110000: Installation av elektrisk utrustning
51000000: Installation (utom programvara)
72317000: Datalagring
32584000: Datalagringsmedia
30230000: Datorrelaterad utrustning
30236000: Diverse datautrustning
45314320: Installation av datakablar
32580000: Datautrustning
51612000: Installation av databehandlingsutrustning
2018-09-20
32 dagar kvar