Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
PR-byråtjänster 2017-04-07 79416000: Public relations
79416200: Konsulttjänster för public relations
79413000: Konsulttjänster för marknadsföring
2017-05-08
9 dagar kvar
Vätskekromatografi (UHPLC-QQQ) 2017-04-03 38970000: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
38522000: Kromatografisk skanner
2017-05-12
13 dagar kvar
Annonseringsverktyg 2017-04-18 79340000: Reklam och marknadsföring
48312000: Programvara för elektronisk publicering
2017-05-22
23 dagar kvar
Light scattering equipment 2017-04-21 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-05-22
23 dagar kvar
Two (2) High resolution NMR Spectrometers 2017-04-21 38433000: Spektrometrar
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-05-22
23 dagar kvar
CRM-system till UUI 2017-04-21 48445000: Programvara för kundhantering
48440000: Programvara för finansiell analys och redovisning
48400000: Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48000000: Programvara och informationssystem
2017-05-26
27 dagar kvar