Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Undervisning i PSA och MTO 2018-03-20 80000000: Undervisning och utbildning
2018-04-23
4 dagar kvar
Support, underhåll, uppgradering, konsult för GLIS 2018-03-29 48000000: Programvara och informationssystem
48614000: Datainsamlingssystem
2018-05-02
13 dagar kvar
Upgrade of an energy dispersive spectroscopy (EDS) system 2018-04-09 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-05-02
13 dagar kvar
Superconducting magnet system with cryo cooler insert 2018-02-06 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
31630000: Magneter
2018-05-07
18 dagar kvar
Spectrometer for IRMS 2018-04-11 38433000: Spektrometrar
38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2018-05-13
24 dagar kvar
Laser-based spectrometer for analysis of d13C in CO2 2018-04-17 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38433100: Masspektrometer
2018-05-17
28 dagar kvar
Digital Examination System 2018-04-16 48190000: Programvara för undervisning
48000000: Programvara och informationssystem
72212190: Programvaruutvecklingstjänster för undervisning
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72300000: Datatjänster
2018-05-20
31 dagar kvar
e-lärande och hosting 2018-04-12 80500000: Utbildningstjänster
2018-05-21
32 dagar kvar