Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Study portal for international student recruitment 2017-02-23 79600000: Rekryteringstjänster
79342000: Marknadsföring
79340000: Reklam och marknadsföring
79300000: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
80000000: Undervisning och utbildning
72212930: Programvaruutvecklingstjänster för utbildning och underhållning
48930000: Programvara för utbildning och underhållning
72212480: Programvaruutvecklingstjänster för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
2017-03-27
I dag
Sequencing instrument 2017-02-21 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-03-27
I dag
Ljusbågsugn 2017-03-08 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
2017-04-10
14 dagar kvar
AV-teknik inkl. LED-vägg till Humanistiska teatern 2017-03-10 32320000: TV-utrustning och audiovisuell utrustning
2017-04-11
15 dagar kvar
Referenshanteringsprogram 2017-03-16 48000000: Programvara och informationssystem
48160000: Programvara för bibliotek
2017-04-20
24 dagar kvar
Support, underhåll och drift EASIT 2017-03-20 72267100: Underhåll av IT-programvara
72322000: Datahantering
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
2017-04-24
28 dagar kvar