Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Arbetskläder Fritidsförvaltningen och Badet 2022-08-12 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
18140000: Workwear accessories
18200000: Outerwear
18220000: Weatherproof clothing
18230000: Miscellaneous outerwear
2022-09-11
30 days left
Arbetskläder till Städverksamheten och Måltidsservice 2022-08-12 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
18130000: Special workwear
18140000: Workwear accessories
18200000: Outerwear
18220000: Weatherproof clothing
18230000: Miscellaneous outerwear
2022-09-11
30 days left
Arbetskläder Fastighet, Byggservice, Gator och Parker 2022-08-12 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
18140000: Workwear accessories
18141000: Work gloves
18200000: Outerwear
18230000: Miscellaneous outerwear
18300000: Garments
18810000: Footwear other than sports and protective footwear
18830000: Protective footwear
35113400: Protective and safety clothing
2022-09-11
30 days left
Arbetskläder Förskola och fritidshem 2022-08-12 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
18140000: Workwear accessories
18200000: Outerwear
18230000: Miscellaneous outerwear
18412000: Sportswear
35113400: Protective and safety clothing
2022-09-12
31 days left
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-14 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
DIS Kompetens inom tjänste-/servicedesign 2022-05-31 79411100: Business development consultancy services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79400000: Business and management consultancy and related services
79415200: Design consultancy services
Ongoing bidding