Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Plockanalyser för mat och restavfall 2023-05-11 79723000: Waste analysis services
90700000: Environmental services
90500000: Refuse and waste related services
71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71313000: Environmental engineering consultancy services
2023-06-02
5 days left
Tvätt och städ inom hemtjänst Vännäs kommun 2023-04-30 90900000: Cleaning and sanitation services
90910000: Cleaning services
90911000: Accommodation, building and window cleaning services
98000000: Other community, social and personal services
98310000: Washing and dry-cleaning services
98311000: Laundry-collection services
98311100: Laundry-management services
98514000: Domestic services
2023-06-07
10 days left
Horisontell stödstruktur och processledning 2023-05-10 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
2023-06-09
12 days left
Hyra av arbetskläder till Vård och Omsorg 2023-05-26 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
2023-06-26
29 days left
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av returpapper 2021-10-14 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding
DIS Kompetens inom tjänste-/servicedesign 2022-05-31 79411100: Business development consultancy services
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
79400000: Business and management consultancy and related services
79415200: Design consultancy services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt grovavfall 2023-01-09 90500000: Refuse and waste related services
Ongoing bidding