Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Jourhem och konsulentstödda familjehem 2019-02-07 85311300: Barn- och ungdomsomsorg
85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
2019-02-24
I morgon
VA-rådgivning 2019-02-15 90713100: Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
90713000: Miljörådgivning
2019-03-11
16 dagar kvar
Läs- och skaparbuss 2019-02-18 34144760: Bokbussar
34144000: Motorfordon för särskilda syften
34144700: Nyttofordon
34140000: Tyngre motorfordon
34100000: Motorfordon
2019-03-18
23 dagar kvar
Östra Mörtnäs park 2019-02-22 45000000: Anläggningsarbete
45112711: Utformning av parker
45246510: Anläggningsarbeten för strandpromenader
45112340: Marksanering
2019-03-18
23 dagar kvar
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme, Viks skola 2019-02-12 45251200: Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
44621200: Värmepannor
2019-03-18
23 dagar kvar
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme, Djuröskutans förskola 2019-02-12 45251200: Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
44621200: Värmepannor
2019-03-18
23 dagar kvar
Ombyggnad av värmesystem till bergvärme, Brunns fritidsgård 2019-02-12 45251200: Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
44621200: Värmepannor
2019-03-18
23 dagar kvar
Vinterväghållning 2019 2019-02-20 34143000: Fordon för vinterväghållning
90620000: Snöröjning
34144440: Sandningsfordon
34144420: Saltspridare
2019-03-29
34 dagar kvar
Kollo LSS 2017-02-01 85311000: Social omsorg med inkvartering
85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
anbud kan
lämnas löpande
Daglig verksamhet 2018-04-25 85312400: Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
85312000: Socialvård utan inkvartering
anbud kan
lämnas löpande