Annonser

Annonserade upphandlingar

RubrikPubliceradOmrådeAnbudsdag
Betongvaror 2018-11-06 44114200: Betongvaror
44114220: Rör och kopplingar av betong
44114250: Betongplattor
2018-12-18
2 dagar kvar
Tekniska konsulter för gata och VA 2018-11-08 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71800000: Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
90713100: Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
71321300: Konsulttjänster inom VA
2018-12-18
2 dagar kvar
Betong VA till Häggegård i Bredaryd 2018-11-30 42122130: Vattenpumpar
42131220: Vattenutsläppsventiler
44162500: Rörledningar för dricksvatten
44161200: Huvudvattenledningar
2018-12-27
11 dagar kvar
VA material till Häggegård i Bredaryd 2018-11-30 44162500: Rörledningar för dricksvatten
44161200: Huvudvattenledningar
42122130: Vattenpumpar
42131220: Vattenutsläppsventiler
2018-12-27
11 dagar kvar
Sand- grus och bergmaterial - Häggegård Bredaryd 2018-11-30 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
60180000: Uthyrning av fordon för godstransport med förare
14210000: Grus, sand, krossad sten och ballast
2018-12-27
11 dagar kvar
Rotorgräsklippare med uppsamling för fotbollsplaner. 2018-12-10 16311100: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser
2019-01-14
29 dagar kvar
Fönsterputsning 2018-11-30 90911300: Fönsterputsning
2019-01-15
30 dagar kvar
Utbildningskonsulter Campus Värnamo 2018-11-15 80000000: Undervisning och utbildning
79632000: Utbildning av personal
80400000: Vuxen- och annan undervisning
80500000: Utbildningstjänster
anbud kan
lämnas löpande