Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Sådd- och planteringsarbeten, Vråenparken & Mossleplatån, Värnamo 2022-11-11 45000000: Construction work
77300000: Horticultural services
77310000: Planting and maintenance services of green areas
2022-12-09
Today
Livsmedel: Nöt-, lamm och fläskkött 2022-11-18 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
15100000: Animal products, meat and meat products
15110000: Meat
15111000: Bovine meat
15113000: Pork
15115100: Lamb
15130000: Meat products
2022-12-13
4 days left
Entreprenad överföringsledningar Kärda-Herrestad i projekt VA-Herrestad 2022-11-17 45232100: Ancillary works for water pipelines
45000000: Construction work
45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45232000: Ancillary works for pipelines and cables
45232150: Works related to water-distribution pipelines
45232400: Sewer construction work
45232440: Construction work for sewage pipes
2022-12-15
6 days left
Tekniska konsulter för gatu- och VA-förvaltning 2022-11-19 71310000: Consultative engineering and construction services
71321000: Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71321300: Plumbing consultancy services
71322000: Engineering design services for the construction of civil engineering works
71530000: Construction consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
90713100: Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction
2022-12-19
10 days left
Tekniska konsulter för kommunaltekniska projekt 2022-11-19 71310000: Consultative engineering and construction services
71321000: Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71321300: Plumbing consultancy services
71322000: Engineering design services for the construction of civil engineering works
71530000: Construction consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
90713100: Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction
2022-12-19
10 days left
Konsulter för fysisk samhällsplanering 2022-11-14 71530000: Construction consultancy services
2022-12-19
10 days left
Bokbil 2022-11-16 34144760: Mobile library vehicles
34100000: Motor vehicles
2022-12-19
10 days left
Kalk 2022-11-19 24000000: Chemical products
2022-12-19
10 days left
Betongvaror över och under mark 2022-11-14 44114200: Concrete products
44114220: Concrete pipes and fittings
44114250: Concrete slabs
2022-12-21
12 days left
Utbildningskonsulter mot fastighetsbranschen 2020-11-27 79632000: Personnel-training services
80000000: Education and training services
80500000: Training services
80530000: Vocational training services
Ongoing bidding
Utbildningskonsulter Campus Värnamo 2021-12-16 79632000: Personnel-training services
80000000: Education and training services
80400000: Adult and other education services
80500000: Training services
Ongoing bidding
LOV - Daglig verksamhet 2022-09-12 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
LOV - Hemtjänst 2022-09-12 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling 2022-12-08 90000000: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
Ongoing bidding