Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Nytt ställverk vid Vallby brandstation 2024-05-24 45000000: Construction work
2024-06-25
Today
Vår-, sommar- och höstsopning Västerås, Centrum och diverse kommunala fastigheter 2024-06-14 34144430: Road-sweeping vehicles
34921100: Road sweepers
90610000: Street-cleaning and sweeping services
90612000: Street-sweeping services
2024-08-13
49 days left
Verksamhetssystem för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2024-06-13 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
48000000: Software package and information systems
2024-08-16
52 days left
Skadedjursbekämpning 2024-06-06 90922000: Pest-control services
2024-08-22
58 days left
Digitalt stödsystem för stadens trygghets- och brottsförebyggande arbete 2024-06-11 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
48000000: Software package and information systems
75240000: Public security, law and order services
2024-08-22
58 days left
Strategisk lokalförsörjning 2024-06-01 70000000: Real estate services
71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
2024-08-27
63 days left
Konsulter trafikplanering/ dimensionering 2024-06-09 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000: Engineering services
71311220: Highways engineering services
2024-09-02
69 days left
Samverkanspartner Västerås resecentrum 2024-06-14 45000000: Construction work
2024-09-06
73 days left
LOV - Boendestöd 2017-06-09 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
LOV - Daglig verksamhet 2017-06-09 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
Auktorisation Kommunal Vuxenutbildning 2022-01-10 80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem, Sjuksköterskor konsulter vård och omsorg 2022-12-21 85100000: Health services
85141200: Services provided by nurses
Ongoing bidding
DIS - Fordon 2023-04-19 34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
34115000: Other passenger cars
34115200: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
34120000: Motor vehicles for the transport of 10 or more persons
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34140000: Heavy-duty motor vehicles
34144000: Special-purpose motor vehicles
34300000: Parts and accessories for vehicles and their engines
Ongoing bidding
LOV - Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS 2023-09-27 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
LOV - Personlig assistans och ickevalsalternativ 2023-09-27 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem för Konstkonsulter 2023-12-19 92000000: Recreational, cultural and sporting services
92310000: Artistic and literary creation and interpretation services
92500000: Library, archives, museums and other cultural services
98350000: Civic-amenity services
Ongoing bidding
LOV - Hemvård 2024-01-15 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding