Language
Register account

Announcements

Public Procurements

TitlePublishedContextDeadline
Oljeavskiljare och besiktning av oljeavskiljare och cisterner 2023-12-06 65120000: Operation of a water-purification plant
76200000: Professional services for the oil industry
90400000: Sewage services
90410000: Sewage removal services
90420000: Sewage treatment services
90430000: Sewage disposal services
90440000: Treatment services of cesspools
90450000: Treatment services of septic tanks
90460000: Cesspool or septic tank emptying services
90470000: Sewer cleaning services
90480000: Sewerage management services
90490000: Sewer survey and sewage treatment consultancy services
90500000: Refuse and waste related services
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90600000: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90640000: Gully cleaning and emptying services
90700000: Environmental services
98000000: Other community, social and personal services
2023-12-13
4 days left
Pensionsadministration 2023-11-15 66000000: Financial and insurance services
66500000: Insurance and pension services
75000000: Administration, defence and social security services
2023-12-15
6 days left
Båtskrot 2023-12-04 50190000: Demolition services of vehicles
50240000: Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment
2023-12-15
6 days left
Ventilationsarbeten 2023-11-19 45300000: Building installation work
2023-12-17
8 days left
Företagshälsa 2023-11-13 85147000: Company health services
2023-12-20
11 days left
IT-stöd för schakttillstånd, återställning och upplåtelse av allmän platsmark 2023-11-21 48000000: Software package and information systems
48900000: Miscellaneous software package and computer systems
2023-12-29
20 days left
Terminal- och skyddsglasögon 2023-11-20 33734000: Spectacles
33734100: Frames and mountings for spectacles
33735100: Protective goggles
85160000: Optician services
2023-12-31
22 days left
Förhandsinsyn avseende Underhåll- och supportavtal till Raindance ekonomisystem 2023-05-23 72220000: Systems and technical consultancy services
72250000: System and support services
72261000: Software support services
72267100: Maintenance of information technology software
2023-12-31
22 days left
Tvätttjänster 2023-11-26 98310000: Washing and dry-cleaning services
98311000: Laundry-collection services
98311100: Laundry-management services
2024-01-04
26 days left
Träinredning 2023-12-05 39200000: Furnishing
44220000: Builders' joinery
2024-01-04
26 days left
Externremiss - Trygghetsskapande teknik - ordinärt boende 2023-12-08 35121700: Alarm systems
79710000: Security services
79711000: Alarm-monitoring services
2024-01-12
34 days left
Snittblommor, krukväxter och tillbehör 2023-12-08 03121200: Cut flowers
2024-01-15
37 days left
Service och reparationer av maskiner i slöjdsalar 2023-12-06 50530000: Repair and maintenance services of machinery
2024-01-18
40 days left
Rivning och nybyggnad Färjkajen 2023-11-30 45000000: Construction work
2024-01-18
40 days left
LOV - Boendestöd 2017-06-09 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
LOV - Daglig verksamhet 2017-06-09 85300000: Social work and related services
Ongoing bidding
LOV - Hemvård 2018-05-23 85000000: Health and social work services
Ongoing bidding
Auktorisation Kommunal Vuxenutbildning 2022-01-10 80400000: Adult and other education services
Ongoing bidding
Dynamiskt Inköpssystem, Sjuksköterskor konsulter vård och omsorg 2022-12-21 85100000: Health services
85141200: Services provided by nurses
Ongoing bidding
DIS - Fordon 2023-04-19 34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
34115000: Other passenger cars
34115200: Motor vehicles for the transport of fewer than 10 persons
34120000: Motor vehicles for the transport of 10 or more persons
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34140000: Heavy-duty motor vehicles
34144000: Special-purpose motor vehicles
34300000: Parts and accessories for vehicles and their engines
Ongoing bidding
    
12