Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Försäljning av motorfordon 34110000: Passenger cars
Quarter 2 2022
Företagshälsovård 85147000: Company health services
Quarter 2 2022
Rekryteringstjänster 79600000: Recruitment services
Quarter 2 2022
Produktionsbyrå 79340000: Advertising and marketing services
22000000: Printed matter and related products
79341000: Advertising services
Quarter 3 2022
Livsmedel - Dagligvaror och livsmedel i konsumentförpackningar 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
Quarter 3 2022
Kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem 48000000: Software package and information systems
Quarter 4 2022
Köp och hyra av AV-utrustning till mötesrum 32320000: Television and audio-visual equipment
Quarter 4 2022
Persontransporter 60100000: Road transport services
Quarter 4 2022