Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Källsortering, insamling och behandling 90511300: Insamling av avfall
90511400: Pappersinsamling
90512000: Avfallstransport
90513000: Hantering av ofarligt avfall
90514000: Återvinning av avfall
90500000: Avfallstjänster
Kvartal 3 2017
Sjuksköterskejour 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
Kvartal 3 2017