Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Banktjänster 66100000: Bank- och investeringstjänster
66000000: Finans- och försäkringstjänster
Kvartal 2 2018
Multifunktionsskrivare 30232100: Skrivare och kurvskrivare
Kvartal 2 2018
Tolkförmedlingstjänster 79540000: Tolktjänster
Kvartal 3 2018