Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Ekerö strand etapp 1 45200000: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45000000: Anläggningsarbete
Kvartal 2 2019