Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Muddring del av Tappströmskanalen 45252124: Muddrings- och pumpningsarbeten
45240000: Anläggningsarbete för vattenprojekt
Kvartal 3 2018
Ramavtal beläggningsarbeten m.m. 45233222: Vägbeläggningsarbeten
45233210: Ytbehandling av allmänna vägar
45233221: Vägmarkeringsarbeten
45233270: Målning av markeringar för parkeringsplats
45233228: Ytbeläggningsarbete
Kvartal 4 2018
Klottersanering 90690000: Klottersanering
Kvartal 4 2018
Ramavtal - Service storköksutrustning 50000000: Reparation och underhåll
50710000: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50712000: Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50880000: Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
50800000: Diverse reparationer och underhåll
Kvartal 4 2018
Brandkonsulter 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Kvartal 4 2018
Säkerhetsinstallationer 35125300: Övervakningskameror
31625000: Inbrotts- och brandlarm
35121700: Larmsystem
45312000: Installation av larmsystem och antenner
Kvartal 4 2018