Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Muddring del av Tappströmskanalen 45252124: Muddrings- och pumpningsarbeten
45240000: Anläggningsarbete för vattenprojekt
Kvartal 2 2018
Digital utbildningstjänst 80000000: Undervisning och utbildning
80500000: Utbildningstjänster
79632000: Utbildning av personal
Kvartal 3 2018
Tolkförmedlingstjänster 79540000: Tolktjänster
Kvartal 3 2018