Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Multifunktionsskrivare 30232100: Printers and plotters
30200000: Computer equipment and supplies
30230000: Computer-related equipment
30232000: Peripheral equipment
Quarter 2 2022
Produktionsbyrå och tryckeritjänster 79340000: Advertising and marketing services
22000000: Printed matter and related products
79341000: Advertising services
Quarter 3 2022
Analystjänster för dricksvatten, livsmedel, markprover m.m. 90700000: Environmental services
90730000: Pollution tracking and monitoring and rehabilitation
90732000: Services related to soil pollution
90733000: Services related to water pollution
90740000: Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services
Quarter 3 2022
Livsmedel - Dagligvaror och livsmedel i konsumentförpackningar 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
Quarter 3 2022
Kommungemensamt diarium och ärendehanteringssystem 48000000: Software package and information systems
Quarter 4 2022
IAM-plattform 48000000: Software package and information systems
Quarter 4 2022
Persontransporter 60100000: Road transport services
Quarter 4 2022
Köp och hyra av AV-utrustning till mötesrum 32320000: Television and audio-visual equipment
Quarter 4 2022