Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Joursjuksköterskor 85141200: Sjukskötersketjänster
85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
Kvartal 3 2017