Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Ramavtal, Offentlig belysning och trafiksignaler, drift och underhåll 45316110: Installation av vägbelysning
45316212: Installation av trafikljus
50232000: Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100: Underhåll av gatubelysning
50232200: Underhåll av trafikljus
50232110: Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
2018
Tolkförmedlingstjänster 79540000: Tolktjänster
Kvartal 3 2018
Muddring del av Tappströmskanalen 45252124: Muddrings- och pumpningsarbeten
45240000: Anläggningsarbete för vattenprojekt
Kvartal 3 2018