Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Ramavtal - Service storköksutrustning 50000000: Reparation och underhåll
50710000: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50712000: Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50880000: Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
50800000: Diverse reparationer och underhåll
Kvartal 4 2018
Klottersanering 90690000: Klottersanering
Kvartal 4 2018
Brandkonsulter 71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
Kvartal 4 2018