Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Ramavtalsentreprenör El 51000000: Installation (utom programvara)
50000000: Reparation och underhåll
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
45310000: Installation av elektriska ledningar och armatur
Kvartal 1 2017
Byggmaterial och färghandelsvaror 44140000: Byggmaterialrelaterade produkter
44170000: Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44190000: Diverse byggmaterial
44800000: Färger, fernissor och mastix
Kvartal 1 2017
Ramavtalsentreprenör Kyla 51000000: Installation (utom programvara)
50000000: Reparation och underhåll
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50730000: Reparation och underhåll av kylargrupper
Kvartal 1 2017
Ramavtalsentreprenör VS 51000000: Installation (utom programvara)
50000000: Reparation och underhåll
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50720000: Reparation och underhåll av centralvärme
45232460: Sanitetsanläggningar
39340000: Utrustning för gasnät
Kvartal 1 2017
Ramavtalsentreprenör Ventilation 51000000: Installation (utom programvara)
50000000: Reparation och underhåll
50700000: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
42520000: Ventilationsutrustning
45331000: Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
Kvartal 1 2017
VS material 44000000: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44600000: Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
Kvartal 1 2017
Psykologutredningar, barn och ungdom 85121270: Psykiatrisk eller psykologisk vård
Kvartal 2 2017
Ortopediska implantat RU-VLL 33183100: Ortopediska implantat
Kvartal 2 2017
Patienthotell utanför Jämtlands län 55110000: Hotellinkvartering
Kvartal 2 2017
Automatisk körjournal 30144300: Räkneverk för fordon
38548000: Instrument till fordon
Kvartal 2 2017
Tung lastbil 34134100: Lastbilar med flak
34142100: Lastbilar med hissflak
50114000: Reparation och underhåll av lastbilar
Kvartal 3 2017