Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
VS material 44100000: Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44000000: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44600000: Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
Kvartal 1 2017
Inlandstrafiken 2019 34121100: Bussar för kollektivtrafik
60112000: Kollektivtrafik på väg
60210000: Kollektivtrafik med tåg
Kvartal 1 2017
Ortopediska implantat RU-VLL 33183100: Ortopediska implantat
Kvartal 2 2017
Automatisk körjournal 30144300: Räkneverk för fordon
38548000: Instrument till fordon
Kvartal 2 2017
Tung lastbil 34134100: Lastbilar med flak
34142100: Lastbilar med hissflak
50114000: Reparation och underhåll av lastbilar
Kvartal 3 2017
Samhällsbetalda resor 2020 60112000: Kollektivtrafik på väg
Kvartal 4 2017
Öroninsatser 33185100: Delar och tillbehör till hörapparater
Kvartal 4 2017