Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Byggmaterial och färghandelsvaror 44140000: Byggmaterialrelaterade produkter
44170000: Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44190000: Diverse byggmaterial
44800000: Färger, fernissor och mastix
Kvartal 1 2017
VS material 44000000: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44600000: Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
Kvartal 1 2017
Inlandstrafiken 2019 34121100: Bussar för kollektivtrafik
60112000: Kollektivtrafik på väg
60210000: Kollektivtrafik med tåg
Kvartal 1 2017
Ambulansfordon 34114121: Ambulanser
Kvartal 2 2017
Informationssystem för skolskjutsplanering 48000000: Programvara och informationssystem
Kvartal 2 2017
Ortopediska implantat RU-VLL 33183100: Ortopediska implantat
Kvartal 2 2017
Automatisk körjournal 30144300: Räkneverk för fordon
38548000: Instrument till fordon
Kvartal 2 2017
Tung lastbil 34134100: Lastbilar med flak
34142100: Lastbilar med hissflak
50114000: Reparation och underhåll av lastbilar
Kvartal 3 2017
Bildskärms- och arbetsplatsglasögon 85160000: Optikertjänster
Kvartal 3 2017
Bröstproteser 33184400: Bröstproteser
Kvartal 3 2017
Samhällsbetalda resor 2020 60112000: Kollektivtrafik på väg
Kvartal 4 2017
Tolktjänster 79540000: Tolktjänster
Kvartal 4 2017