Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Tandtekniska tjänster 85145000: Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
71900000: Laboratorietjänster
33130000: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33132000: Tandimplantat
33138000: Produkter för tandproteser och tandreglering
85130000: Tandläkarvård och tillhörande tjänster
Kvartal 1 2019