Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Kognitionshjälpmedel 33190000: Diverse medicinktekniska produkter
33196000: Medicinska hjälpmedel
33196100: Hjälpmedel för äldre personer
33197000: Medicinsk datautrustning
39162200: Hjälpmedel och apparater för undervisning
33196200: Hjälpmedel för funktionshindrade personer
Kvartal 1 2017