Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
IT-stödsystem för servicetjänster 48000000: Programvara och informationssystem
48500000: Programvara för kommunikation och multimedia
48600000: Programvara för databas och operativsystem
48900000: Diverse programvara och datorsystem
72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Kvartal 1 2019
Tandtekniska tjänster 85145000: Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
71900000: Laboratorietjänster
33130000: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33132000: Tandimplantat
33138000: Produkter för tandproteser och tandreglering
85130000: Tandläkarvård och tillhörande tjänster
Kvartal 1 2019