Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Distansgranskning av radiologiska undersökningar 85000000: Health and social work services
85100000: Health services
Quarter 4 2021