Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Kognitionshjälpmedel 39162200: Hjälpmedel och apparater för undervisning
33196200: Hjälpmedel för funktionshindrade personer
Kvartal 1 2017