Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Färsna gård- nybyggnad av omklädningsrum och dusch. 45000000: Construction work
Quarter 2 2019
Byte av styrskåp i avloppspumpstationer m.m. 51900000: Installation services of guidance and control systems
31682210: Instrumentation and control equipment
42961200: Scada or equivalent system
Quarter 2 2019
Ramavtal för mark och VA, årsentreprenörer 45000000: Construction work
43200000: Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
Quarter 3 2019
Förmånsportal 48000000: Software package and information systems
Quarter 3 2019
LTA-pumpar Västanvik 65100000: Water distribution and related services
42122130: Water pumps
Quarter 3 2019