Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Transport och behandling av stoppade möbler och icke brännbart grovavfall från ÅVC 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
90512000: Refuse transport services
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Quarter 3 2020
Extern utvärderare till reginalfondsprojektet "Hållbar export i Westra Wermland" 79419000: Evaluation consultancy services
Quarter 3 2020
Handledartjänster, ramavtal 80590000: Tutorial services
Quarter 3 2020
Nybyggnad & Ombyggnad på Östby Miljöstation 45210000: Building construction work
Quarter 3 2020
Skogsförvaltning Säffle kommun 03400000: Forestry and logging products
77200000: Forestry services
77230000: Services incidental to forestry
77231100: Forest resources management services
Quarter 3 2020
Behandling och/eller transport av grovavfall från ÅVC 90512000: Refuse transport services
03416000: Wood waste
90513000: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
Quarter 3 2020
Affärs- och etableringsutvecklare, industri 79400000: Business and management consultancy and related services
79411100: Business development consultancy services
Quarter 3 2020
Strategisk licens partner 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Quarter 3 2020
Anläggningsmaskiner, leasing, till Herrgårdsgymnasiet 34144710: Wheeled loaders
43200000: Earthmoving and excavating machinery, and associated parts
Quarter 3 2020
Transport av biblioteksmedia 60000000: Transport services (excl. Waste transport)
60100000: Road transport services
Quarter 3 2020
Upphandling av Sopkärl 44616200: Waste drums
Quarter 3 2020
Ledningsgruppsutveckling 80590000: Tutorial services
79998000: Coaching services
79414000: Human resources management consultancy services
Quarter 3 2020
Stationstankning HVO100/diesel/bensin mm 09100000: Fuels
09130000: Petroleum and distillates
09134200: Diesel fuel
Quarter 3 2020
Tvätt-hyrtvätt arbetskläder 98310000: Washing and dry-cleaning services
98311000: Laundry-collection services
98311100: Laundry-management services
Quarter 4 2020
Kommunikationstjänster 79340000: Advertising and marketing services
92111200: Advertising, propaganda and information film and video-tape production
Quarter 4 2020
   
12