Language
Register account

Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Arbetskläder Teknik och Fritid 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
Quarter 4 2023
Svanskog skola Ombyggnation av gymnastikbyggnad 45223000: Structures construction work
Quarter 4 2023
Anläggningsmaskiner Inhyrning, ramavtal 45500000: Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
45520000: Hire of earthmoving equipment with operator
Quarter 4 2023
Inhyrning av arbetskläder inklusive cirkulationstvätt 98310000: Washing and dry-cleaning services
98311000: Laundry-collection services
98311100: Laundry-management services
Quarter 4 2023
Tekniska Konsulttjänster Mark, Väg, Geoteknik, VA i mark, Bygg, Broar, Miljö och Lokalförsörjning 71311000: Civil engineering consultancy services
71311210: Highways consultancy services
71311300: Infrastructure works consultancy services
71313000: Environmental engineering consultancy services
71315200: Building consultancy services
71321300: Plumbing consultancy services
71351210: Geophysical consultancy services
71351500: Ground investigation services
71530000: Construction consultancy services
72224000: Project management consultancy services
Quarter 4 2023
Transportfordon Pickup med dubbelhytt och flak, diesel 4 WD 34100000: Motor vehicles
34131000: Pick-ups
Quarter 4 2023
Komprimerande sopbil 2 st 34144511: Refuse-collection vehicles
34144512: Refuse-compaction vehicles
Quarter 4 2023
Reparations- och underhållsarbeten inom måleri-, golvarbeten och plattsättning SÄBO 45432000: Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45442100: Painting work
Quarter 4 2023
Arbetskläder vård & omsorg 18100000: Occupational clothing, special workwear and accessories
Quarter 4 2023
Transportbilar med flak 34100000: Motor vehicles
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34134100: Flatbed trucks
Quarter 4 2023
Serviceåtgärder och besiktning för idrottsanläggningar 45212290: Repair and maintenance work in connection with sports facilities
50000000: Repair and maintenance services
50800000: Miscellaneous repair and maintenance services
71630000: Technical inspection and testing services
71631000: Technical inspection services
Quarter 4 2023
IT-stöd, styrning & ledning samt kvalitetsledning 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
72220000: Systems and technical consultancy services
72250000: System and support services
Quarter 4 2023
Renovering av befintlig byggnad Kv. Soldaten, i Säffle kommun 45000000: Construction work
45262690: Refurbishment of run-down buildings
45453000: Overhaul and refurbishment work
45453100: Refurbishment work
Quarter 4 2023
Släckbil 34144210: Firefighting vehicles
34100000: Motor vehicles
34144212: Water-tender vehicles
34144213: Fire engines
Quarter 1 2024