Language
Register account

Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Enstaka platser, bostad med särskild service och korttidstillsyn enligt LSS 85000000: Health and social work services
85300000: Social work and related services
85311200: Welfare services for the handicapped
85311300: Welfare services for children and young people
Quarter 2 2024
Gångbrygga 45000000: Construction work
Quarter 2 2024
Skötsel utemiljö 77300000: Horticultural services
77314000: Grounds maintenance services
Quarter 2 2024
Larm- och passersystem samt Låssmedstjänster 35120000: Surveillance and security systems and devices
31625300: Burglar-alarm systems
98395000: Locksmith services
44521100: Locks
50000000: Repair and maintenance services
Quarter 3 2024
Entreprenad schaktfri förläggning spillvattenledning under Märstarondellen vid Circle K. 45200000: Works for complete or part construction and civil engineering work
45000000: Construction work
50000000: Repair and maintenance services
39370000: Water installations
45232411: Foul-water piping construction work
45232000: Ancillary works for pipelines and cables
45232400: Sewer construction work
45232410: Sewerage work
Quarter 4 2024
Ramavtal VA entreprenör 45000000: Construction work
45240000: Construction work for water projects
45231300: Construction work for water and sewage pipelines
45231000: Construction work for pipelines, communication and power lines
45231500: Compressed-air pipeline work
Quarter 4 2024