Language
Register account

Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Nybyggnad förskola Boliden (utförandet) 45210000: Building construction work
45214200: Construction work for school buildings
Quarter 2 2023
Sunnanå Idrottshall 45212225: Sports hall construction work
45000000: Construction work
45210000: Building construction work
45400000: Building completion work
Quarter 3 2023
Vård- och omsorgsboende Sunnanå 45210000: Building construction work
45400000: Building completion work
Quarter 3 2023
Sunnanåskolan om-, tillbyggnad, 45262800: Building extension work
45000000: Construction work
45210000: Building construction work
45400000: Building completion work
Quarter 4 2023