Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Lastväxlarflak TK 161 34200000: Vehicle bodies, trailers or semi-trailers
Quarter 3 2019
Transport av brännbart verksamhetsavfall 90512000: Refuse transport services
Quarter 3 2019
Potatis 03212100: Potatoes
15310000: Potatoes and potato products
Quarter 3 2019
Hyra av bilar och minibussar 42415310: Free-steered vehicles (FSVS)
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
Quarter 3 2019
Lastbilschassi och överflyttning av skylift från annat fordon TK 199 34144211: Turntable-ladder trucks
Quarter 3 2019
Elektronisk körjournal 38548000: Instruments for vehicles
72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
Quarter 3 2019
Utplacering och tömning av container 44613800: Containers for waste material
63111000: Container handling services
90512000: Refuse transport services
Quarter 3 2019
Trygghetsskapande teknik 35121700: Alarm systems
38822000: Remote-control siren devices
79711000: Alarm-monitoring services
Quarter 3 2019
System för loggning av sommar och vinterväghållning 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
48000000: Software package and information systems
Quarter 4 2019
Grusning av enskilda vägar 2020 14210000: Gravel, sand, crushed stone and aggregates
34144400: Road-maintenance vehicles
43220000: Graders and levellers
44113000: Road-construction materials
45233141: Road-maintenance works
Quarter 4 2019
Krossning och siktning av avfall 90500000: Refuse and waste related services
90510000: Refuse disposal and treatment
90513300: Refuse incineration services
Quarter 1 2020
Ridundervisning 80513000: Horse riding school services
Quarter 1 2020
Mattransporter, Skellefteå 60100000: Road transport services
Quarter 1 2020