Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Ramavtal konsultuppdrag K (konstruktion bygg). 71300000: Engineering services
71310000: Consultative engineering and construction services
71318000: Advisory and consultative engineering services
71320000: Engineering design services
Quarter 1 2021
Byggstäd, flyttstäd,fönsterputsning och Prio 1-städ 90900000: Cleaning and sanitation services
90910000: Cleaning services
90911000: Accommodation, building and window cleaning services
90911100: Accommodation cleaning services
90911200: Building-cleaning services
90911300: Window-cleaning services
90919000: Office, school and office equipment cleaning services
98340000: Accommodation and office services
Quarter 3 2021
Annonsering - samhällsinformation och marknadsföring 79340000: Advertising and marketing services
Quarter 3 2021
Tryck av tidningar 22000000: Printed matter and related products
22210000: Newspapers
Quarter 3 2021
Vägstål och tillbehör 14622000: Steel
Quarter 4 2021
Lastbilstransporttjänster 60000000: Transport services (excl. Waste transport)
Quarter 4 2021