Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Besiktningstjänster 71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71315410: Inspektion av ventilationssystem
71630000: Teknisk besiktning och provning
Kvartal 1 2018
Högtrycksspolning och sugning 90400000: Avloppshantering
34144410: Slamsugare
90470000: Rensning av avlopp
Kvartal 1 2018
Utbildning MS Office, Adobe och Skype 80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2018
Rekryteringsstödkonsulter 79000000: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
Kvartal 1 2018
Test av trygghetskamera 35125000: Övervakningssystem
35125300: Övervakningskameror
35121700: Larmsystem
33195000: Patientövervakningssystem
32330000: Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32323500: TV-övervakningssystem
30237240: Webbkamera
45312000: Installation av larmsystem och antenner
Kvartal 1 2018
Städ & Kemprodukter 33760000: Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33770000: Sanitetspapper
24000000: Kemiska produkter
Kvartal 1 2018
Förebyggande insatser och rehabilitering för medarbetare 85312500: Rehabiliteringstjänster
79400000: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
Kvartal 1 2018
Upphandling av HBTQ-certifiering och webbutbildning 80500000: Utbildningstjänster
Kvartal 1 2018
Fordon 2017 34100000: Motorfordon
Kvartal 3 2018