Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
DoU Gatubelysning 50232100: Street-lighting maintenance services
34928500: Street-lighting equipment
50232000: Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
Quarter 1 2022
Myndighetsbesiktningstjänster 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71600000: Technical testing, analysis and consultancy services
71630000: Technical inspection and testing services
Quarter 2 2022
Gräsklippare till Baldershov 16000000: Agricultural machinery
42000000: Industrial machinery
45000000: Construction work
Quarter 2 2022
Maskinell snöröjning fastighet och parkeringar 90620000: Snow-clearing services
Quarter 3 2022
Biträdande projektledare - Nybyggnad räddningsstation i Sundsvall och Liden 71000000: Architectural, construction, engineering and inspection services
71500000: Construction-related services
71540000: Construction management services
Quarter 3 2022
Däck & däckservice 34350000: Tyres for heavy/light-duty vehicles
34351000: Light-duty tyres
34351100: Tyres for motor cars
34352000: Heavy-duty tyres
34352100: Tyres for trucks
Quarter 3 2022
Print som tjänst 72300000: Data services
Quarter 3 2022
Personbilar och lätta transportbilar 34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
34130000: Motor vehicles for the transport of goods
34131000: Pick-ups
34136000: Vans
Quarter 4 2022