Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Hälsotjänster Sundsvall Elnät/ServaNet AB 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 2 2017
Entreprenadmaskintjänster samt mark- och anläggningsarbeten 45000000: Anläggningsarbete
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45220000: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
Kvartal 3 2017
Fordon 2017 34100000: Motorfordon
Kvartal 3 2017
Verksamhetssystem lön och tid 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Kvartal 3 2017
Volymkopieringsmaskin 30000000: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
Kvartal 3 2017
Ramavtal radiolänkar 2017 64000000: Post- och telekommunikationstjänster
51300000: Installation av kommunikationsutrustning
32000000: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
Kvartal 4 2017
Livsmedel 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
Kvartal 4 2017
Ny Mottagningsstation M8, Granloholm, Sundsvall 65310000: Eldistribution
Kvartal 4 2017
Korttidsvistelse 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
85311000: Social omsorg med inkvartering
Kvartal 4 2017