Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Spontanaktivitetsanläggning Bredsand 37535200: Lekplatsutrustning
43325000: Park- och lekplatsutrustning
2019
Grönyteskötsel och manuell snöröjning 90620000: Snöröjning
77300000: Trädgårdstjänster
77000000: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
77310000: Plantering och skötsel av grönområden
Kvartal 1 2019
Entreprenadmaskintjänster samt mark- och anläggningsarbeten 45000000: Anläggningsarbete
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45220000: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
Kvartal 1 2019
Byggnadsarbeten 45300000: Byggnadsinstallationsarbeten
45400000: Färdigställande byggnadsarbeten
Kvartal 1 2019
Arbetskläder 18100000: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18300000: Klädesplagg
33199000: Sjukvårdskläder
35113400: Skydds- och säkerhetskläder
Kvartal 1 2019
Städning av soprum och sopkärl 90900000: Städning och renhållning
Kvartal 1 2019
Containertömning, verksamhetsavfall, källsortering 90512000: Avfallstransport
90500000: Avfallstjänster
90513300: Avfallsförbränning
Kvartal 1 2019
Revisionstjänster 79200000: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
Kvartal 2 2019
Takarbeten 45260000: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45261000: Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261100: Taklagsarbete
45261300: Plåtslageri och uppförande av stuprännor
45261900: Reparation och underhåll av tak
Kvartal 2 2019
Golvarbeten 2019 45432100: Golvläggning och beläggning
45432110: Golvläggning
45432111: Läggning av mjuka golv
45432113: Läggning av parkettgolv
45432114: Läggning av trägolv
45432130: Golvbeläggning
Kvartal 2 2019
Ramavtal gardiner 39500000: Textilvaror
39515000: Gardiner, draperier, gardinkappor och rullgardiner
39515100: Gardiner
Kvartal 2 2019
Tekniska Konsulter 71210000: Arkitektoniska konsulttjänster
71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71321300: Konsulttjänster inom VA
71351210: Geofysiska konsulttjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71600000: Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71800000: Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
Kvartal 3 2019
Sjukhemssängar och madrasser 33192000: Möbler för sjukvårdsändamål
33192100: Sjukbäddar
Kvartal 3 2019
Stängsel, montage och service 45340000: Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
Kvartal 3 2019
Tak- och personlyftar 33192300: Möbler för medicinska ändamål, utom sängar och bord
Kvartal 4 2019