Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Hälsotjänster Sundsvall Elnät/ServaNet AB 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 2 2018
Hjullastare till Blåbergets avfallsanläggning 34144710: Hjullastare
Kvartal 2 2018
HVB Barn och Ungdom 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
85300000: Socialvård och tillhörande tjänster
Kvartal 3 2018
Gasol och andra industrigaser 24100000: Gaser
Kvartal 3 2018
Elmäklartjänster 65300000: Eldistribution och tillhörande tjänster
Kvartal 3 2018
Fönsterputs 90911000: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
Kvartal 3 2018
Containertömning, verksamhetsavfall 90510000: Avfallshantering
Kvartal 4 2018