Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Städ & Kemprodukter 33760000: Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33770000: Sanitetspapper
24000000: Kemiska produkter
Kvartal 1 2017
Hälsotjänster Sundsvall Elnät/ServaNet AB 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 2 2017
Bemanningstjänster 79600000: Rekryteringstjänster
Kvartal 2 2017
Fordon 2017 34100000: Motorfordon
Kvartal 3 2017
Verksamhetssystem lön och tid 72000000: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Kvartal 3 2017
Livsmedel 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
Kvartal 4 2017
Entreprenadmaskintjänster samt mark- och anläggningsarbeten 45000000: Anläggningsarbete
45230000: Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45220000: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45500000: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
Kvartal 4 2017
Asfaltsbeläggning 2018 44113620: Asfalt
44113800: Vägbeläggningsmaterial
45233222: Vägbeläggningsarbeten
45233223: Nybeläggning av körbana
44113200: Sten för anläggning av trottoarer
Kvartal 4 2017
Korttidsvistelse 85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
85311000: Social omsorg med inkvartering
Kvartal 4 2017
Utbildning MS Office, Adobe och Skype 80000000: Undervisning och utbildning
Kvartal 1 2018
Besiktningstjänster 71631400: Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71315410: Inspektion av ventilationssystem
71630000: Teknisk besiktning och provning
Kvartal 1 2018
Högtrycksspolning och sugning 90400000: Avloppshantering
34144410: Slamsugare
90470000: Rensning av avlopp
Kvartal 1 2018