Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Förskola Åkerbruket 45000000: Anläggningsarbete
Kvartal 1 2017
Informationsskyltar till naturen 45420000: Snickerimonteringar
Kvartal 1 2017
Parkeringsövervakning 63712400: Parkeringstjänster
79714000: Övervakningstjänster
98351110: Tjänster utförda av parkeringsvakter
98351100: Bilparkeringstjänster
Kvartal 1 2017
Internt trådlöst trygghetslarm, Holmagården 35121700: Larmsystem
45312000: Installation av larmsystem och antenner
Kvartal 1 2017
Företagshälsovård 85147000: Företagshälsovård
Kvartal 1 2017