Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlan annons
Förskola Åkerbruket 45000000: Anläggningsarbete
Kvartal 1 2017
Kart- och mätkonsulter 71356000: Tekniska tjänster
71355000: Mätningstjänster
71332000: Geotekniska ingenjörstjänster
71420000: Landskapsarkitektur
Kvartal 2 2017
Grundläggande ledarutbildning skola/förskola 79632000: Utbildning av personal
Kvartal 2 2017