Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Avfallsinsamling i Umeå och i fem kranskommuner 90511200: Hämtning av hushållssopor
Kvartal 3 2018