Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Stödsystemtjänster för Skype 64215000: IP-telefoni
32524000: Telekommunikationssystem
Kvartal 3 2017