Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Revisionstjänster 79200000: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
Kvartal 1 2018
Catering- fika och måltider 55520000: Catering
55523000: Catering för övriga företag eller övriga institutioner
Kvartal 2 2018
Psykoterapihandledning 98000000: Andra samhälleliga och personliga tjänster
85000000: Hälso- och sjukvård samt socialvård
80590000: Handledning
Kvartal 3 2018
Speditör 60000000: Transporter (utom avfallstransport)
64000000: Post- och telekommunikationstjänster
Kvartal 3 2018