Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Test 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
Kvartal 1 2017
Neutrongenerator 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
Kvartal 1 2017
Ramavtal konsultkompetens projektledare/projekteringsledare 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Kvartal 3 2017
Utbildningshandledning på psykolog- och psykoterapeutprogram 80000000: Undervisning och utbildning
80590000: Handledning
Kvartal 3 2017
A high resolving mass spectrometer 38433100: Masspektrometer
Kvartal 4 2017