Planerade upphandlingar

Upphandlingar i planeringstadium

Rubrikcpv-kodPlanerad
Test 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
Kvartal 1 2017
Neutrongenerator 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
Kvartal 1 2017
X-ray diffractometer 38400000: Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38900000: Diverse mät- och provinstrument
Kvartal 2 2017
Mass spektrometer 38433100: Masspektrometer
Kvartal 2 2017
UHV - Start 48490000: Programvara för upphandling
Kvartal 3 2017
Fastighetskonsulter 71310000: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71530000: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Kvartal 3 2017