Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Skolfotografering 38650000: Photographic equipment
79960000: Photographic and ancillary services
22315000: Photographs
Quarter 1 2019
Vråenparken. dagvattenfördröjning och nybyggnad av parkyta, cirka 2 ha. 45000000: Construction work
Quarter 1 2019
Reklambyråtjänster 79340000: Advertising and marketing services
Quarter 2 2019
Multifunktionsskrivare och serviceavtal 50313200: Photocopier maintenance services
30125110: Toner for laser printers/fax machines
30232140: Plotters
30231300: Display screens
30232100: Printers and plotters
30192112: Ink sources for printing machinery
30125000: Parts and accessories of photocopying apparatus
30124000: Parts and accessories of office machines
30121000: Photocopying and thermocopying equipment
Quarter 2 2019
Verksamhetsområde Bredasten , etapp 3. Cirka 33 ha 45000000: Construction work
Quarter 2 2019
Fällningskemikalier till reningsverket 24300000: Basic inorganic and organic chemicals
Quarter 2 2019
HR och Lönesystem 79631000: Personnel and payroll services
79211110: Payroll management services
72211000: Programming services of systems and user software
72212900: Miscellaneous software development services and computer systems
Quarter 3 2019
Administrationssystem för fordon. 42961300: Vehicle location system
Quarter 3 2019
Elektroniska körjournaler 30144300: Vehicle-counting machines
31610000: Electrical equipment for engines and vehicles
34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
Quarter 3 2019
Service och produkter av Textilvård, spol- diskdesiinfektorsutrustning-, Kyl och Storköksutrustning 39314000: Industrial kitchen equipment
50000000: Repair and maintenance services
50880000: Repair and maintenance services of hotel and restaurant equipment
50400000: Repair and maintenance services of medical and precision equipment
79993000: Building and facilities management services
Quarter 4 2019