Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
IT Nya Hostar och MS SQL 72317000: Data storage services
2022
Systemstöd för arbetsmijöarbete 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000: Software programming and consultancy services
98342000: Work environment services
Quarter 1 2022
Konsulter för fysisk samhällsplanering 71530000: Construction consultancy services
Quarter 2 2022
Handledning skolsköterskor 80590000: Tutorial services
85141000: Services provided by medical personnel
85141220: Advisory services provided by nurses
Quarter 2 2022
Bemanningstjänster Socialsekreterare 85000000: Health and social work services
Quarter 2 2022
Gummidukar till dammar vid Lanna reningsverk 45252200: Purification plant equipment
Quarter 3 2022
Larm & Bevakningstjänster 75240000: Public security, law and order services
31625000: Burglar and fire alarms
31625200: Fire-alarm systems
31625300: Burglar-alarm systems
Quarter 3 2022
Minnesgåvor 34400000: Motorcycles, bicycles and sidecars
Quarter 3 2022
Profilartiklar och giveaways 22462000: Advertising material
79340000: Advertising and marketing services
79341000: Advertising services
79342000: Marketing services
Quarter 3 2022
Färskt bröd 15000000: Food, beverages, tobacco and related products
Quarter 3 2022
Larmställ 35000000: Security, fire-fighting, police and defence equipment
Quarter 3 2022
Webbyrå 30196000: Planning systems
32412000: Communications network
32570000: Communications equipment
Quarter 3 2022
Försäljning av objekt via nätauktion (Ej fordon) 34000000: Transport equipment and auxiliary products to transportation
Quarter 3 2022
Tekniska konsulter för gata och VA 71310000: Consultative engineering and construction services
71321300: Plumbing consultancy services
71530000: Construction consultancy services
71800000: Consulting services for water-supply and waste consultancy
90713100: Consulting services for water-supply and waste-water other than for construction
Quarter 3 2022
Betongvaror över och under mark 44114200: Concrete products
44114220: Concrete pipes and fittings
44114250: Concrete slabs
Quarter 3 2022
   
123