Planned procurements

Planned procurements

TitleCPV-codePlanned
Hyra av maskiner 45500000: Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
43300000: Construction machinery and equipment
Quarter 3 2019
IT-tjänster till VKIAB 72000000: IT services: consulting, software development, Internet and support
72222300: Information technology services
Quarter 3 2019
Skolfotografering 38650000: Photographic equipment
79960000: Photographic and ancillary services
22315000: Photographs
Quarter 3 2019
Snö och halkberedskap 90620000: Snow-clearing services
Quarter 3 2019
Musikutrustning 37300000: Musical instruments and parts
37310000: Musical instruments
Quarter 3 2019
Kommunikationsbyrå 79340000: Advertising and marketing services
Quarter 3 2019
Vråenparken. dagvattenfördröjning och nybyggnad av parkyta, cirka 2 ha. 45000000: Construction work
Quarter 3 2019
Verksamhetsområde Bredasten , etapp 3. Cirka 33 ha 45000000: Construction work
Quarter 3 2019
Boknings- och bidragssystem 30196000: Planning systems
31711300: Electronic timekeeping systems
72212110: Point of sale (POS) software development services
Quarter 4 2019
HR och Lönesystem 79631000: Personnel and payroll services
79211110: Payroll management services
72211000: Programming services of systems and user software
72212900: Miscellaneous software development services and computer systems
Quarter 4 2019
Multifunktionsskrivare och serviceavtal 50313200: Photocopier maintenance services
30125110: Toner for laser printers/fax machines
30232140: Plotters
30231300: Display screens
30232100: Printers and plotters
30192112: Ink sources for printing machinery
30125000: Parts and accessories of photocopying apparatus
30124000: Parts and accessories of office machines
30121000: Photocopying and thermocopying equipment
Quarter 4 2019
Administrationssystem för fordon. 42961300: Vehicle location system
Quarter 1 2020