Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 337981

Info 2023-12-21

För kännedom har ersättningsnivåer för 2024 nu uppdaterats och publicerats. December ut kommer ersättningsnivåer för 2023 att tillämpas. Per 1 januari 2024 kommer de nya ersättningsnivåerna att börja gälla. 

12
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Ansökningsformulär LOV särskilt boende.pdf-2023-01-05 13:49
Avtalsutkast LOV särskilt boende.pdf-2023-01-04 16:12
Bilaga 1 Aktuella ersättningar inom LOV särskilt boende 2024.pdf-2023-12-21 16:07
Bilaga 10 Rutin för återlämning av hjälpmedel.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 2 Riktlinjer Demensvard 2021-08-25.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 3 Vägledning för bistånd och tillämpning av socialtjänstlagen.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 4 Avvikelse- och klagomålshantering SoL LSS och HSL.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 5 Grundutrustningslista för särskilt boende 2019-04-11.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 6 Rutin för hjälpmedelsförskrivning.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 7 Kunskapsnivå förskrivning 10-gruppen.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 8 Handlingsplan for palliativvard 2014-02-10.pdf-2022-02-25 08:10
Bilaga 9 Hjälpmedelsordination utanför bassortimentet.pdf-2022-02-25 08:10
Förfrågningsunderlag kundval för vård och omsorgsboende för äldre.pdf-2023-01-04 16:09
 

All documents