Ongoing bidding

Specifications

Messages, questions & answers

Here you can take part of the answered questions relating to this procurement.

You can set their own questions by logging in and clicking "Ask question" in the menu on the left if such a button exists. If not see specifications.

All questions will be publicly available as soon as they answered.

ID: 272038

Info 2022-05-04

Upphandlingsdokumenten är kompletterad med en uppdaterad version av Avtalsmall, daterad 2022-04-04.

12
Documents

Contract document

Click on the links to see the content.

Messages, questions & answers
Enclosure Description
Bilagor8 Documents
1. Karta.pdf-2021-05-21 09:09
2. Vård- och omsorgsnämndens värdegrund 2015.pdf-2021-05-21 09:09
3. Rutin för bemötande 2019.pdf-2021-05-21 09:09
4. Rutin för social dokumentation 2019.pdf-2021-05-21 09:09
5. Rutin för sekretess och tystnadsplikt 2020.pdf-2021-05-21 09:09
6. Riktlinje för avvikelsehantering Lex Maria, 2015.pdf-2021-05-21 09:09
7. Riktlinje för avvikelsehantering Lex Sarah 2019.pdf-2021-05-21 09:09
8. Ersättning 2021.pdf-2021-05-21 09:09
Blanketter4 Documents
1. Ansökan LOV hemtjänst.doc-2021-05-21 09:09
2. Verksamhetsbeskrivning.doc-2021-05-21 09:09
3. Förändring av kapacitetstak.docFör information. Blankett att användas under avtalsperioden.2021-05-21 09:09
4. Debiteringsunderlag.doc-2021-05-21 09:09
Modell1 Document
Skakrav.pdfBeskrivning skakravsformulär2021-05-21 09:11
Upphandlingsdokument2 Documents
Avtalsmall LOV rev 2022-04-04.pdf-2022-05-04 15:21
Förfrågningsunderlag LOV, 2021-04-28.pdf-2021-05-26 08:22
 

All documents