Nyhetsbrev från e-Avrop

Hektisk tid för upphandlare

2017-03-06

Lag om upphandling av koncessioner och Innovationspartnerskap

Läs mer

Nya upphandlingsregler från EU

2017-02-01

Lathund för förstagångsanvändning av kommissionens tjänst eESPD

Läs mer

Nya tilldelningsgrunder, Förhandsinsyn

2017-01-01

Benämningen ”Lägsta pris” och ”Ekonomiskt mest fördelaktiga” försvinner.

Läs mer

TED, Auktioner & Affärsmodeller

2016-09-08

TED:s nya protokoll 2.09 för annonsering. Det innebär en större automatisering och enklare annonsering jämfört med tidigare. Vi startar också den öppen diskussion om affärsmodeller och krav på upphandlaren.

Läs mer

God Fortsättning

2016-02-14

e-Avrop lanserar helt integrerad modul för upphandling med avslutande auktion.

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

2015-12-16

Ny funktion för TED-annonsering. Ny auktionsmodul under Q1 2016.

Läs mer

Höstnyheter

Skallkrav utan utvärdering, tjänsteanteckning i upphandlingsprojet, ny design på avtalsmeddelande.

Läs mer

Sommar sommar..

Lottningsfunktion, Interna anteckningar och ny rapport

Läs mer

Användarträff

Du är hjärtligt välkommen att delta på vår användarträff i Stockholm den 12 maj 2015 OBS. Ny lokal

Läs mer

Nya funktioner.

Nyheter i Avtalsdatabasen och två nya kopplingar för e-Dokument och Word

Läs mer

Höstnyheter.

2014-09-29

Utbildning, uppdateringar och förändringar september 2014

Läs mer

Glad sommar.

2014-05-28

Information om uppdateringar och förändringar juni 2014

Läs mer

Vi blir fler.

2014-02-24

Verktyg för att förbättra sökningen i avtalsdatabasen. Fastprisupphandlingar samt en ny och förbättrad version för förtydligande, förhandling och förenklad kontroll.

Läs mer

Höstnyheter.

2013-10-28

Ny funktion för e-handelsintegration, hantera information på startsida, avtalsförlängning och ny metod för bedömning vid e-Anbud med mera.

Läs mer

Två efterlängtade uppgraderingar.

2013-09-10

Delad tilldelning och kontroll av skatter via Skattemyndighetens e-tjänst vid offentlig upphandling.

Läs mer

Rapporter och Utbildning

2013-04-15

Nya rapporter för våra upphandlare och ännu ett utbildningstillfälle med e-Avrop och Advokatfirman Delphi.

Läs mer

Ärendehantering

2013-02-07

e-Avrop lanserar ett nytt support och ärendehanteringssystem för våra upphandlare.

Läs mer

Utbildning

2013-01-11

Uppföljningsorienterad upphandling. e-Avrop och Advokatfirman Delphi i samarbete.

Läs mer

Gallring i arkivet

2013-01-02

För att kunna hålla en god service och ett snabbt system kommer e-Avrop under 2013 att gallra arkiverad information.

Läs mer

God jul och gott nytt år

2012-12-16

Vår sista uppgradering under 2012 och vi tackar alla för i år och önskar en god jul och gott nytt år.

Läs mer

Nya funktioner

2012-11-16

Nu kan du ställa krav på att vissa filer ska bifogas anbudet sekretessklassa filer mm.

Läs mer

Mallar

2012-10-15

Nu kan du hämta och prova 3 olika kopplade Word-mallar i dina upphandlingsprojekt på e-Avrop.

Läs mer

Utbildning

2012-09-26

e-Avrop och Advokatfirman Delphi i samarbete. Uppföljningsorienterad upphandling.

Läs mer

e-Avrop lanserar två nya tillägg för upphandlare

2012-09-14

Tillägg för att slippa in och utcheckning av Office-dokument samt använda kopplingar i dina Word-dokument

Läs mer

Utökat stöd för kombiavtal

2012-05-25

Förändringar i kombinationsavtal, utvärderingsmodulen, rapporter och filnedladdningar för upphandlare och leverantörer.

Läs mer

Nya funktioner i avtalsdatabasen

2012-05-04

Utvecklingen av avtalsdatabasen är ett led i att erbjuda ett komplett processtöd för upphandling.

Läs mer

Meddelandehantering

2011-10-12

Ny funktion för meddelande och meddelandehantering.

Läs mer

Uppgradering av dokumenthantering och utvärdering.

2011-06-21

Nu kan du skapa mappar i din mallstruktur, kopiera dokument mellan projekt och analysera krav och utvärderingskriterier.

Läs mer

e-Avrop uppgraderar utvärderingsmodulen

2011-04-04

Ny verktygsmeny med nya funktioner för både skakrav och utvärdering.

Läs mer

Nytt i e-Dokument och upphandlingsprojet

2011-02-19

En ny funktion för att redigeringing av e-Dokument direkt i Word och förbättrad översikt i upphandlingsprojet.

Läs mer

Nya funktioner för upphandlare och leverantörer

2010-11-30

e-Avrop har infört ny funktionalitet inom avtalsförlängning, avtalsadministration och leverantörsbevakning.

Läs mer

Hela upphandlingsprocessen on-line

2010-06-21

En ny version och webbaserad version av e-Avrop finns nu tillgänglig för alla upphandlare på Internet.

Läs mer

Ny utvärderingsmodul och utbildning on-line

2010-01-28

Ny version av e-Avrop:s utvärderingsmodul och kostnadsfri utbildning on-line.

Läs mer

Kombinera rangordning med beloppsgräns för förnyad konkurrensutsättning

2009-06-23

Nu kan du visa rangordnade avtal med beloppsgräns för förnyad konkurrensutsättning i avtalsdatabasen

Läs mer

Spegla avtal och upphandlingar på er egen hemsida

2009-04-06

Underlätta för era leverantörer genom att visa era aktuella upphandlingar på er egen hemsida

Läs mer

Kreditupplysning, skatter och avgifter online på e-Avrop

2009-03-27

e-Avrop förbättrar integrationen med Bisnode Kredit AB.

Läs mer

Ny utvärderingsmodul för e-Anbud

2009-03-25

e-Avrop lanserar en ny utvärderingsmodul e-Val 1.2.3

Läs mer

e-Anbud och frågor och svar på Internet

2009-03-23

Nu kan du låta leverantörerna ställa frågor om pågående upphandlingar direkt i upphandlingen på Internet. Du kan också låta leverantören lämna e-Anbud via e-Avrop med en helt ny teknik.

Läs mer

Konkurrensutsättning och rangordning av avtal

2009-03-19

Nu kan du visa rangordnade avtal och avtal för förnyad konkurrensutsättning i avtalsdatabasen.

Läs mer

Annonsera LOV-upphandlingar via e-Avrop på nätet!

2009-03-17

Nu kan du annonsera LOV-upphandlingar direkt på e-Avrop.

Läs mer

Ny sökfunktion i e-Avrop

2008-09-16

e-Avrop lanserar en ny och mycket kraftfull sökfunktion i fritext för avtal, bilagor och upphandlingar.

Läs mer

e-Avrop uppgraderar

2008-09-09

I och med uppgraderingen av e-Avrop har en funktion för inloggning tillkommit.

Läs mer

e-Avrop bygger om

2008-09-02

e-Avrop har vuxit kraftigt under det senaste året.

Läs mer